hero-sustainability-1920-at-2x

Hållbarhet på Trustly

Driver övergången till kortlösa samhällen

Dagens betalningslandskap är mycket komplicerat och fragmenterat, med många lokala betalningssystem och flera stora globala lösningar med höga kostnader för konsumenter och handlare. Vår konto-till-konto-lösning kringgår den traditionella kortbaserade värdekedjan för betalningar, som omfattar mellanhänder som emittent- och förvärvsbearbetare. Detta ger i stället handlare lägre avgifter och minskade transaktionskostnader, ibland upp till 50 % billigare än kort. Samtidigt ger vi ökad insyn och en bekvämare konsumentupplevelse, utan några dolda avgifter.

rectangle-sustainability-powering-1444-at-2x

Ett hållbarare sätt att betala

Hållbarhet är centralt i Trustlys affärsmodell. När kunder använder Trustly betalar de med pengar som redan finns på deras bankkonto, i stället för att använda kredit. Som ren debetbetalningsmetod är Trustly ett hållbart sätt som inte bidrar till ökad konsumentskuldsättning i samhället.

ipad-payout-checkout-sv-v3

Hur vi hjälper våra intressenter

streamline-icon-multiple-neutral-2-at-140x140

Konsumenter

Alla som har tillgång till banktjänster online kan betala med Trustly och det finns aldrig några dolda avgifter. Betalningen är omedelbar, vilket hjälper konsumenterna att hantera sin ekonomi med större öppenhet och minskar konsumenternas skuldsättning.

streamline-icon-shop-1-at-140x140

Handlare

Vi stöder handlare när det gäller spårning och kontroll av medlens källa samtidigt som vi sänker deras transaktionskostnader och minskar bedrägerierna.

streamline-icon-family-home-at-140x140

Samhälle och myndigheter

Trustlys betalningar är fullt spårbara tack vare tvåfaktorsautentisering. Vi har omfattande förfaranden för tillbörlig aktsamhet, övervakning och rapportering av transaktioner vilket bidrar till att minska penningtvätt och finansiering av terrorism i samhället i stort.

Vår miljö

Klimatförändringar är ett av de största hoten som världen står inför. På Trustly kämpar vi för att minska vår klimatpåverkan. För oss betyder detta att hantera våra kontor klimateffektivt: främja klimateffektiva datacenter, och genom att dra ner på onödiga affärsresor, minska koldioxidutsläppen. Vi övervakar även vår leveranskedja för att se till att våra leverantörer uppfyller våra standarder och vi gör vårt bästa för att återvinna och återanvända våra IT-maskinvaror och vårt e-avfall.

rectangle-sustainability-environment-1444-at-2x

Våra medarbetare

Vi ser våra medarbetare som våra mest värdefulla resurser. Att ha ödmjuka, flexibla och uppfinningsrika medarbetare leder till högpresterande team som levererar produkter som omformar betalningslandskapet. Vi anser att mångfald driver innovation och leder till produkter som är mer inkluderande. Därför är vi stolta över att vår arbetskraft består av mer än 50 nationaliteter och vi strävar ständigt efter att förbättra vår könsfördelning. Vi strävar efter att tillhandahålla en säker arbetsmiljö där anställda känner sig respekterade och lär och utvecklas varje dag.

hero-merchant-support-1920-at-2x

Vår styrning

Trustly är verksam inom en starkt reglerad bransch: I USA är vi statligt reglerade där det krävs för att tjäna våra målmarknader och i Sverige är vi licensierade betaltjänstleverantörer övervakade av den svenska finansmyndigheten (Finansinspektionen).

Som en internationell aktör på en global marknad är kärnområdena i vår styrning naturligt relaterade till AML, CTF, datasäkerhet, efterlevnad och risk.

rectangle-sustainability-governance-1444-at-2x
hero-ipo2-large-1920-at-2x-v2

Etiska riktlinjer för affärsförbindelser

På Trustly samarbetar vi med handlare och partner på ett sätt som följer rättsliga krav och etiska standarder. När det till exempel gäller att arbeta med handlare inom igaming har vi en tydlig policy som säger att vi endast samarbetar med igaming-handlare som har licens för EU/EES och USA. Trustlys igaming-handlare går igenom tre kontrollnivåer – tillsynsmyndigheten, bankerna och Trustly. Utöver detta kan vi göra ytterligare uteslutningar tack vare befintliga strukturer som den svenska spelmyndighetens lista över förbjudna aktörer. Vi stöder utvecklingen mot mer harmoniserade och tydligt definierade reglerade marknader till förmån för både medborgare och näringslivsaktörer.