blog-post-ceo-announcement-2880-at-x2

Johan Tjärnberg utsedd till VD för Trustly

Stockholm, Sverige, 14 december 2021 – Oscar Berglund har beslutat att avgå som VD för att ta en ny roll i Trustly som Chief Business Development Officer. Styrelsen har utsett Johan Tjärnberg, nuvarande styrelseordförande i Trustly, till ny VD med tillträde den 17 januari 2022. Fredrik Näslund, styrelseledamot i Trustly och partner på Nordic Capital Advisors tillträder rollen som styrelseordförande.

Trustly har under det senaste året uppvisat stark tillväxt, både i Europa och Nordamerika, där Nordamerika idag står för nära hälften av intäkterna jämfört med cirka en femtedel för ett år sedan. I takt med att Trustly blir ett alltmer globalt och komplext bolag anser Oscar Berglund att det nu är rätt tidpunkt att lämna över till en ny VD. Johan Tjärnberg är en perfekt kandidat för rollen och tillför ovärderlig operativ erfarenhet av att skala upp globala betalningsföretag samtidigt som han har en imponerande meritlista av innovation inom betalningssektorn.

Fredrik Näslund, styrelseledamot i Trustly och partner på Nordic Capital Advisors kommenterar: "Styrelsen är mycket glad över att Johan Tjärnberg har tackat ja till rollen som VD. Styrelsen vill också tacka Oscar Berglund för hans engagemang och avgörande bidrag till Trustly sedan bolaget grundades för mer än tio år sedan. Framöver kommer Oscar att kvarstå som en engagerad aktieägare och vara djupt involverad i bolaget i rollen som Chief Business Development Officer.”

Johan Tjärnberg, Trustlys tillträdande VD, kommenterar: "Jag känner mig mycket motiverad och engagerad att ta över rollen som VD för Trustly. Trustly är perfekt positionerat för att erbjuda alla snabba, enkla och säkra betalningar genom att länka samman några av världens största handlare med konsumenter via deras internetbankkonton. Jag ser fram emot att vara en del av teamet som fortsatt ska driva Trusty globala tillväxtresa framåt. 

Oscar Berglund, Trustlys nuvarande VD, kommenterar: "Jag har varit VD för Trustly i mer än fem år nu och har jobbat tillsammans med det fantastiska Trustly-teamet. Framöver kommer vår verksamhet att fortsätta att växa i både storlek och komplexitet. Jag har arbetat tillsammans med Johan i två år och kan för Trustlys nästa utvecklingsfas inte tänka mig en bättre lämpad person för rollen som VD för Trustly. Jag ser fram emot att fortsätta arbeta nära honom och resten av teamet i min nya roll som Chief Business Development Officer, vilken också kommer att möjliggöra för mig att lägga tid på Trustlys viktigaste projekt och intressenter.”

Johan Tjärnberg har haft rollen som styrelseordförande i Trustlys styrelse sedan januari 2020 och har lång erfarenhet inom betalningssektorn. 2014 grundade Johan företaget Bambora, en internationell betalningslösning för butiker och online-återförsäljare. Efter Ingenicos förvärv av Bambora i juli 2017, hade Johan flera roller i Ingenicos ledningsgrupp, senast som EVP för Retail Business. Innan han grundade Bambora var Johan CFO och senare VD för Point, en ledande leverantör av betaltjänster i Europa. 

Oscar Berglunds nya roll som Chief Business Development Officer kommer att bygga på Oscars djupa expertis inom open banking och kommer även att innefatta fortsatt interaktion med många av Trustlys viktigaste intressenter.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Meredith Popolo, Head of PR & Communications 

+46 (0)70-961 15 83

meredith.popolo@trustly.com

 

Om Trustly
Trustly grundades 2008 och är den globala ledaren inom direktbanksbetalningar online. Vår digitala konto-till-konto-plattform sätter en helt ny standard för snabba, enkla och säkra betalningar genom att länka samman några av världens största handlare med konsumenter via deras internetbankkonton. Trustly kan hantera hela betalningsprocessen, vilket inte bara skiljer oss från konkurrenterna utan också gör att vi kan erbjuda ett tilltalande och billigare alternativ till traditionella kortnätverk. I dag betjänar vi 8 000 handlare som länkas samman med 525 miljoner konsumenter och 6 300 banker i mer än 30 länder. Under 2020 processade vårt globala nätverk en transaktionsvolym på mer än 21 miljarder dollar.

Trustly har mer än 600 medarbetare i Europa samt Syd- och Nordamerika. Trustly är ett licensierat betalningsinstitut enligt det andra betaltjänstdirektivet (PSD2) och står under tillsyn i Europa av svenska Finansinspektionen. I USA är Trustly statligt reglerat vilket är ett krav för att kunna betjäna de marknader vi riktar oss mot. Läs mer på www.trustly.se.