WpKO_hero-wide-new-identity

Trustly rapporterar rekordtillväxt för det första halvåret – nettoomsättningen ökade med 53% drivet av stark utveckling i USA

Stockholm, Sverige, 21 juli 2021 — Trustly, den globalt ledande betalplattformen för konto-till-konto-transaktioner, rapporterar idag följande finansiella nyckeltal för det andra kvartalet och första halvåret 2021: 

April – juni 2021 (Kv 2 2020)

 • Nettoomsättningen uppgick till 680 (482) MSEK, +41% år/år
 • Nettoomsättningen ökade med 49% år/år i konstant valuta
 • Justerad EBITDA uppgick till 303 (224) MSEK, +36% år/år
 • Justerad EBITDA ökade med 43% år/år i konstant valuta 
 • Justerad EBITDA-marginal om 44.6 (46.4)%
 • Total transaktionsvolym uppgick till 69 Mdr SEK, +61% år/år
 • Omsättningen i Nordamerika ökade med 481% år/år och utgjorde 26% av nettoomsättningen
 • Investeringarna uppgick till 2 (4)% av nettoomsättningen 

Januari – juni 2021 (6M 2020)
 • Nettoomsättningen uppgick till 1 312 (915) MSEK, +43% år/år

 • Nettoomsättningen ökade med 53% år/år i konstant valuta 
 • Justerad EBITDA uppgick till 579 (434) MSEK, +33% år/år  
 • Justerad EBITDA ökade med 41% år/år i konstant valuta 
 • Justerad EBITDA-marginal om 44.1 (47.5)%
 • Total transaktionsvolym uppgick till 135 Mdr, +55% år/år
 • Omsättningen i Nordamerika ökade med 537% år/år och utgjorde 26% av nettoomsättningen
 • Investeringarna uppgick till 3 (4)% av nettoomsättningen

Oscar Berglund, VD för Trustly, kommenterar:

”Vi fortsätter att följa vår tillväxtstrategi och levererade stark tillväxt med god lönsamhet i andra kvartalet 2021. Nordamerika bidrog mest, med en intäktsökning om 481 procent år/år drivet av en kraftig ökning i processade betalvolymer och datatransaktioner. 

I det andra kvartalet gick vi live med ett flertal nya kunder, bland annat Zalando, Europas ledande digitala plattform för mode och lifestyle, och GoFundMe, världens främsta insamlingsplattform.

Nyligen förstärkte vi vår koncernledning genom att utse John McLane, tidigare chef för Trustlys verksamhet i Nordamerika, till Chief Operating Officer för koncernen. 

Jag ser fortsatt stora möjligheter för Trustly framöver. Vi fortsätter att definiera om marknaden för onlinebetalningar och möjliggöra ett skifte mot ett kortlöst samhälle, där konto-till-kontobetalningar blir en ny global betalningsstandard.” 

Händelser efter kvartalets utgång

Som tidigare meddelats inledde Finansinspektionen (FI) en utredning av Trustly i oktober förra året. I april erhöll bolaget FI:s preliminära bedömning i form av en avstämningsskrivelse och i maj lämnade Trustly sina synpunkter och svar till FI. I juli informerades Trustly av FI att myndigheten kommer att gå vidare för att utvärdera huruvida det finns skäl eller inte att besluta om ingripande. Trustly har ännu inte erhållit någon bekräftelse avseende när FI förväntar sig att meddela sitt slutliga beslut i ärendet. Trustly kommer att ges möjlighet att yttra sig innan FI avslutar ärendet och meddelar ett slutligt beslut.

För mer information, vänligen kontakta:

Investor Relations: Roland Glasfors, +46 760 024 863, ir@trustly.com


Om Trustly
Trustly grundades 2008 och är den globala ledaren inom direktbanksbetalningar online. Vår digitala konto-till-konto-plattform sätter en helt ny standard för snabba, enkla och säkra betalningar genom att länka samman några av världens största handlare med konsumenterna via deras internetbankkonton. Trustly kan hantera hela betalningsprocessen, vilket inte bara skiljer oss från konkurrenterna utan också gör att vi kan erbjuda ett tilltalande och billigare alternativ till traditionella kortnätverk. I dag betjänar vi 8 000 handlare som länkas samman med 525 miljoner konsumenter och 6 300 banker i mer än 30 länder. Under 2020 processade vårt globala nätverk en transaktionsvolym på mer än 21 miljarder dollar.

Trustly har mer än 500 medarbetare i Europa samt Syd- och Nordamerika. Trustly är ett licensierat betalningsinstitut enligt det andra betaltjänstdirektivet (PSD2) och under tillsyn i Europa av den svenska Finansinspektionen. I USA är Trustly statligt reglerat vilket är ett krav för att kunna betjäna de marknader vi riktar oss mot. Läs mer på www.trustly.se.