yHAJ_HeroImage_COO

Trustly utser ny operativ chef i takt med att företaget fortsätter att säkra ökande globala affärsmöjligheter

Stockholm, Sverige, 13 juli 2021 – Trustly, den globalt ledande betalplattformen för konto-till-konto-transaktioner, har utsett John McLane till ny operativ chef för att ytterligare öka handlingskraft, innovation och kundfokus i ett skede av fortsatt växande globala affärsmöjligheter för verksamheten.

John, som även kommer att fortsätta att vara chef för Trustlys nordamerikanska affärsområde, är en veteran i teknikbolags-sammanhang med erfarenhet av att generera tillväxt och underlätta för företagskunder att möta och hjälpa sina kunder.

I sin nya roll kommer han att leda den operativa verksamheten i Europa, Mellanöstern, Afrika och Nordamerika – samt även ansvara för att driva Trustly People-agendan.

Utöver Johns utnämning kommer även Sara Berg, Jonas Palmquist och Alexandre Gonthier att tilldelas nya roller i ledningsgruppen. Sara Berg blir juridisk chef. Jonas Palmquist får rollen som strategichef med ansvar för att utveckla företagets långsiktiga strategiska tillväxt och expansion. Och Alexandre Gonthier kommer att fortsätta som senior rådgivare och styrelseordförande för Trustly i Nordamerika.

Oscar Berglund, Trustlys VD, säger: "I takt med att efterfrågan på gränsöverskridande betalningslösningar ökar kommer John att spela en nyckelroll för att tillvarata Trustlys enorma affärsmöjligheter globalt. Hans utnämning stärker vår ledningsgrupp ytterligare samtidigt som Sara, Jonas och Alex – tack vare sina nya roller i ledningsgruppen – kommer att kunna fokusera på sina respektive expertområden. Jag är stolt över att arbeta med ett sådant kompetent och hängivet team."

De nya utnämningarna innebär att Trustlys ledningsgrupp kommer att bestå av: Oscar Berglund (CEO), John McLane (COO), Sara Berg (CLRO), Jonas Palmquist (CSO), Mats Backman, (CFO), Karim Ahmad (CTPO) och Alexandre Gonthier (Senior Advisor and Executive Chairman of Trustly North America).  

 

För mer information, kontakta:

Meredith Popolo, PR- och kommunikationschef

+46 (0)70-961 15 83

meredith.popolo@trustly.com

 

Om Trustly

Trustly grundades 2008 och är den globala ledaren inom direktbanksbetalningar online. Vår digitala konto-till-konto-plattform sätter en helt ny standard för snabba, enkla och säkra betalningar genom att länka samman några av världens största handlare med konsumenterna via deras internetbankkonton. Trustly kan hantera hela betalningsprocessen, vilket inte bara skiljer oss från konkurrenterna utan också gör att vi kan erbjuda ett tilltalande och billigare alternativ till traditionella kortnätverk. I dag betjänar vi 8 000 handlare som länkas samman med 525 miljoner konsumenter och 6 300 banker i mer än 30 länder. Under 2020 processade vårt globala nätverk en transaktionsvolym på mer än 21 miljarder dollar.

Trustly har cirka 500 medarbetare i Europa samt Syd- och Nordamerika. Trustly är ett licensierat betalningsinstitut enligt det andra betaltjänstdirektivet (PSD2) och under tillsyn i Europa av den svenska Finansinspektionen. I USA är Trustly statligt reglerat vilket är ett krav för att kunna betjäna de marknader vi riktar oss mot. Läs mer på www.trustly.se