hero-complaints-1920-at-2x

Klagomål

Vi tar klagomål på allvar.

Trustly följer Finansinspektionens allmänna riktlinjer för klagomålshantering (FFFS 2002: 23) och hanterar klagomål i enlighet med gällande regler.

Vad kvalificeras som ett klagomål?

Ett klagomål avser främst specifik missnöje i en enskild fråga angående företagets tjänster.

Om du behöver hjälp från vår Konsumentsupport och inte vill lämna in ett klagomål just nu, vänligen se vårt HjälpCenter för att läsa mer om våra vanliga frågor och hitta kontaktuppgifter för vår Konsumentsupport.

Om du vill lämna in ett klagomål kan du kontakta vår klagomålsavdelning via denna epostadress eller skicka ett brev till adressen nedan:

 

Trustly Group AB
Till: Complaints Manager
Tagliaferro Business Centre
Level 7
Gaiety Lane c/w High Street
Sliema, SLM 1551
Malta

 

Beskriv ditt ärende så tydligt som möjligt.

Vi strävar efter att svara på ditt klagomål så snabbt som möjligt, normalt inom en vecka efter att vi har mottagit det. Vi kommer att informera dig om ärendet kräver ytterligare tid.

Trustly strävar efter att lösa alla klagomål. Om du inte är nöjd med vårt beslut kan du kontakta Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) eller en allmän domstol. Du kan använda den här hemsidan för att identifiera och kontakta klagomålet utanför domstol i ditt hemland för ytterligare vägledning och information.

Du kan också få råd och vägledning om hur du kan ta ditt klagomål vidare via Konsumenternas Bank- och Finansbyrå och din lokala konsumentrådgivning.