BY Trustly

Världsledande investerarkonsortium gör strategisk minoritetsinvestering i Trustly

Stockholm, 10 juni 2020 – BlackRock Private Equity Partners blir tillsammans med ett konsortium av institutionella investerare minoritetsägare i Trustly – den världsledande leverantören av direktbanksbetalningar online. I gruppen av investerare ingår även bland annat Aberdeen Standard Investments, Investment Corporation of Dubai, RSIC och fonder förvaltade av Neuberger Berman. Nordic Capital förblir majoritetsägare. 

Genom investeringen breddas Trustlys aktieägarbas och företaget får ytterligare långsiktigt kapital för att accelerera investeringarna i sina produkter, infrastruktur och geografiska expansion.

Nordic Capital förvärvade Trustly i mars 2018 med målet att hjälpa verksamheten att växa internationellt. 

Oscar Berglund, Trustlys vd, säger: ”På Trustly bygger vi ett globalt nätverk för onlinebetalningar baserat på banköverföringar, som möjliggör för konsumenter att på ett tryggt och enkelt sätt betala direkt från sina bankkonton. Investeringen från BlackRock och våra andra minoritetsägare ger oss möjlighet att snabbare vidareutveckla vår bankbetalningslösning, som är mycket uppskattad av både våra handlare och deras kunder.” 

Fredrik Näslund, delägare i Nordic Capital Advisors kommenterar: ”Att Nordic Capital kan locka till sig ett investerarkonsortium i världsklass är ett bevis på Trustlys stora framgång. Vi välkomnar våra nya partners och medinvesterare och ser fram emot att fortsätta Trustlys framgångsrika resa tillsammans.”

Citigroup Global Markets Limited agerade som finansiell rådgivare i samband med transaktionen.

 

Om Trustly

Trustly grundades 2008 och är den globala ledaren inom direktbanksbetalningar online. Med vårt konto-till-kontonätverk kan konsumenter göra snabba, enkla och säkra betalningar direkt från sitt bankkonto utan att behöva använda sig av betal- eller kreditkort. Trustly stödjer fler än 6 000 banker och kan användas av cirka 600 miljoner konsumenter i Europa och Nordamerika. Trustly används av flera av världens ledande företag inom e-handel, resor, spel, media, telekom och finansiella tjänster. För handlarna innebär Trustly ökad konvertering och mindre administration, samt lägre risk för bedrägerier och chargebacks.

Trustly har cirka 400 medarbetare i Europa samt Syd- och Nordamerika. Trustly är ett licensierat betalningsinstitut enligt det andra betaltjänstdirektivet (PSD2) och under tillsyn i Europa av den svenska Finansinspektionen. I USA är Trustly statligt reglerat vilket är ett krav för att kunna betjäna olika marknader. Läs mer på www.trustly.se.

 

Om Nordic Capital

Nordic Capital är ett ledande private equity-bolag med stark tro på att affärs- och verksamhetsutveckling bygger starkare och mer hållbara företag. Nordic Capital fokuserar på utvalda regioner och sektorer där bolaget har omfattande erfarenhet och lång närvaro. Industrivaror och -tjänster, hälso- och sjukvård, teknologi, och betalningslösningar samt finansiella tjänster tillhör huvudsektorerna. Bortsett från sjukvårdssektorn, där man arbetar globalt, är Nordeuropa bolagets viktigaste region. Sedan grundandet 1989 har Nordic Capital gjort mer än 110 investeringar på sammanlagt mer än 14 miljarder euro. Nordic Capitals har sin grundstruktur i Jersey, med en rad icke-diskretionära underrådgivare baserade i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland, Storbritannien och USA som gemensamt benämns Nordic Capital Advisors. Mer information om Nordic Capital finns på www.nordiccapital.com.

 

Om BlackRock

BlackRock är världens största kapitalförvaltare, med ett förvaltat kapital som den 31 december 2018 uppgick till 5,98 biljoner USD. Med ca 14 900 anställda i mer än 30 länder och kunder i mer än 100 länder världen över kan BlackRock erbjuda ett brett utbud av investerings- och tekniktjänster till institutioner och kunder inom handel världen över. Mer information om BlackRock finns på www.blackrock.com