POLITYKA PRYWATNOŚCI TRUSTLY

 

1. Kim jesteśmy?

Trustly Group AB, nr rej. 556754-8655 jest szwedzką instytucją płatniczą dostarczającą internetowe rozwiązania płatnicze w całej Europie. Posiadamy licencję Szwedzkiej Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie naszej działalności oraz pełnimy funkcję administratora danych dla przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

2. Czemu służy nasza polityka prywatności?

W Trustly cenimy Twoją prywatność i ciężko pracujemy, aby mieć pewność, że przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (GDPR czyli RODO) i innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

 

W poniższym opisie naszej polityki prywatności, informujemy Cię o tym, jakiego rodzaju dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy:

 

Użytkownicy końcowi, którzy korzystają z naszych usług płatniczych

Przedstawiciele odbiorcy, którzy reprezentują naszego aktualnego lub potencjalnego klienta

Osoby odwiedzające stronę internetową, które przebywając na naszych stronach internetowych wchodzą z nami w jakiś rodzaj interakcji lub kontaktują się z naszym działem pomocy i wsparcia i/lub skarg i zażaleń

 

Jeśli starasz się o pracę w naszej firmie, zapoznaj się z zasadami naszej polityki zatrudnienia, które możesz znaleźć na naszej stronie internetowej wraz z formularzem aplikacyjnym.

 

Prosimy o zwrócenie uwagi na to, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe również z innych powodów i w innych celach niż te opisane w naszej polityce prywatności. Jeśli tak się stanie, poinformujemy Cię o tego rodzaju działaniach w osobnym oświadczeniu dotyczącym prywatności.

3. Jaki rodzaj danych osobowych na Twój temat przetwarzamy?

W zależności od tego, w jaki rodzaj interakcji z nami wchodzisz oraz w jakim celu to robisz, gromadzimy i przetwarzamy różnego rodzaju dane osobowe na Twój temat.  Abyś mógł łatwiej zrozumieć to, jaki rodzaj danych osobowych na Twój temat możemy przetwarzać, podzieliliśmy dane osobowe na następujące kategorie wraz z wyszczególnieniem ich elementów składowych:

 

Informacje nt. tożsamości – imię i nazwisko, adres domowy, numer telefonu, adres e-mailowy, data urodzenia, narodowość, numer PESEL/paszportu/dowodu osobistego, ID użytkownika.

 

Informacje umożliwiające identyfikację zlecenia – informacje identyfikujące płatność użytkownika końcowego, takie jak numer ID zlecenia, ID wiadomości, ID powiadomienia oraz czas dokonania transakcji.

 

Informacje finansowe – nazwa banku, z którego i/lub do którego dokonuje się przelewu, numer konta bankowego, saldo konta w momencie dokonywania płatności.

 

Informacje nt. urządzenia – adres ID, typ urządzenia, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej.

 

Informacje nt. zachowania – w jaki sposób użytkownik końcowy korzysta z naszych usług płatniczych i/lub w jakiego rodzaju interakcje z naszymi stronami internetowymi wchodzą odwiedzający je osoby.

 

Zwróć uwagę, że jest to maksymalna liczba danych osobowych na Twój temat, jakie możemy przetwarzać zgodnie z założeniami naszej polityki prywatności. W zależności od tego, jakiego rodzaju interakcje i w jakim celu z nami podejmujesz, możemy oczywiście przetwarzać mniej informacji od tych wyliczonych powyżej.

4. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej się przy tym opieramy?

Wykorzystujemy zgromadzone przez nas dane na Twój temat z szeregu różnych powodów, opierając się przy tym na różnych podstawach prawnych. W zależności od tego, czy jesteś użytkownikiem końcowym korzystającym z naszych Usług (patrz: definicja poniżej), przedstawicielem aktualnego lub potencjalnego odbiorcy naszych usług czy osobą odwiedzającą naszą stronę internetową i wchodzącą z nią w różnego rodzaju interakcje, poniższa tabela pokazuje, jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy, w jakim celu to robimy oraz na jakiej podstawie prawnej się przy tym opieramy. Nieco dalej w niniejszym dokumencie prezentującym założenia naszej polityki prywatności opiszemy również to, w jaki sposób gromadzimy dane osobowe, z kim możemy się ewentualnie nimi dzielić, a także to, w oparciu o jaką podstawę prawną tego dokonujemy.

 1. 4.1 Kiedy Ty sam korzystasz z naszej Usługi

Dostarczanie naszych Usług

Oferowana przez Trustly usługa to niezależna od banku usługa płatnicza, umożliwiająca dokonywanie transferów bankowych online z jednego rachunku bankowego na drugi („Usługa”). Nasza Usługa jest wielofunkcyjnym narzędziem, które pozwala Ci na:

 

(a) dokonywanie płatności za pośrednictwem bankowości internetowej w szybki, bezpieczny i prosty sposób na rzecz dostawcy internetowego oferującego produkty lub usługi („Dostawca”), to znaczy, że możesz płacić za towary i usługi bezpośrednio z Twojego rachunku bankowego („Wpłata”);

 

(b) otrzymywanie płatności od Dostawcy bezpośrednio na Twój rachunek bankowy w razie gdybyś np. chciał dokonać zwrotu zakupionych towarów („Wypłata”);

 

(c) zarejestrowanie polecenia zapłaty, które umożliwia nam realizację płatności bezpośrednio z Twojego rachunku bankowego („Polecenie Zapłaty”) bez potrzeby logowania się w banku przy każdym zakupie;

 

(d) uwierzytelnianie się u Dostawcy i/lub rejestrację konta u Dostawcy w razie dokonywania transakcji płatniczej, przy której Dostawca wymaga tego rodzaju identyfikacji („Weryfikacja Tożsamości”); i/lub 

 

(e) weryfikowanie Twojego rachunku bankowego wobec Dostawcy („Weryfikacja konta”).

 

Poniżej przedstawiamy sposoby, w jakie przetwarzamy Twoje dane osobowe, kiedy korzystasz z różnych funkcji naszej Usługi: 

 

 

Cel przetwarzania danych

 

 

Podstawa prawna

 

 

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

 

 

Inicjowanie i dokonywanie wygodnej i bezpiecznej Wpłaty do Twojego Dostawcy.

 

 

Zobowiązania umowne.

 

 

Informacje nt. tożsamości, umożliwiające identyfikację zlecenia, informacje finansowe, informacje nt. urządzenia.

 

 

Inicjowanie i dokonywanie wygodnej i bezpiecznej Wypłaty do Twojego Dostawcy.

 

 

Zobowiązania umowne.

 

 

Informacje nt. tożsamości, umożliwiające identyfikację zlecenia, informacje finansowe, informacje nt. urządzenia.

 

 

Zarejestrowanie polecenia zapłaty w wygodny dla Ciebie sposób, a następnie dokonywanie zleconych płatności do Twojego Dostawcy.

 

 

Zobowiązania umowne.

 

 

Informacje nt. tożsamości, umożliwiające identyfikację zlecenia, informacje finansowe, informacje nt. urządzenia.

 

 

Weryfikowanie Twojej tożsamości i/lub aktualizowanie Twoich informacji kontaktowych, kiedy Usługa wykorzystywana jest do Weryfikacji Tożsamości, tzn. jako środek umożliwiający Ci uwierzytelnienie swojej tożsamości u Dostawcy.

 

 

Zobowiązania umowne.

 

 

Informacje nt. tożsamości.

 

 

Aktualizowanie Twoich Informacji nt. Tożsamości w przypadku Weryfikacji Tożsamości (dokonywane co 90 dni).

 

 

Postępowanie zgodnie z ustaleniami prawnymi dotyczącymi sposobu dostarczania Usługi.

 

 

Informacje nt. tożsamości.

 

Weryfikowanie Twojego rachunku bankowego, gdy Usługa jest wykorzystywana do Weryfikacji rachunku.

Zobowiązania umowne.

 

Informacje nt. tożsamości, informacje finansowe.

 

 

Przestrzeganie zobowiązań prawnych i regulacyjnych

Jako licencjonowania instytucja płatnicza, Trustly zobligowana jest do przestrzegania szeregu przepisów prawnych i regulacyjnych odnoszących się do sposobów przeprowadzania transakcji płatniczych. Niektóre z danych, jakie gromadzimy na Twój temat, kiedy Ty korzystasz z naszej Usługi, będą wykorzystywane do tego, byśmy mogli działać zgodnie ze zobowiązaniami prawnymi i regulacyjnymi, o których mowa.

 

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat tego, jakiego rodzaju dane wykorzystujemy w celu przestrzegania zobowiązań prawnych i regulacyjnych:

 

 

Cel przetwarzania danych

 

 

Podstawa prawna

 

 

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

 

 

Wypełnianie naszych zobowiązań prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy poprzez monitorowanie przetwarzanych przez nas płatności oraz informowanie o podejrzanych płatnościach policji i innych stosownych organów.

 

 

Przestrzeganie zobowiązań prawnych.

 

 

Informacje nt. tożsamości, umożliwiające identyfikację zlecenia, informacje finansowe, informacje nt. urządzenia.

 

 

Wypełnianie naszych zobowiązań prawnych poprzez dostarczanie odpowiednim organom danych na temat innych nieuczciwych transakcji.

 

 

Przestrzeganie zobowiązań prawnych.

 

Informacje nt. tożsamości, umożliwiające identyfikację zlecenia, informacje finansowe, informacje nt. urządzenia.

 

 

Wypełnianie naszych zobowiązań prawnych poprzez kontaktowanie się z Tobą w przypadku zaistnienia sytuacji, która mogłaby mieć wpływ na Twoje interesy finansowe oraz, jeśli korzystasz z naszej Usługi Polecenie Zapłaty, informowanie Cię o zmianie naszych warunków dotyczących korzystania z tej usługi.

 

 

Przestrzeganie zobowiązań prawnych.

 

Informacje nt. tożsamości.

 

 

Wypełnianie naszych zobowiązań prawnych poprzez przeprowadzanie kontroli klienta, zgodnie z zasadą „znaj swojego klienta”, jeśli korzystasz z naszej Usługi Polecenie Zapłaty, w tym także sprawdzanie czy Twoje dane osobowe figurują na listach „osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne” („PEP”) lub na listach osób objętych sankcjami.

 

 

Przestrzeganie zobowiązań prawnych.

 

 

Informacje nt. tożsamości oraz, w razie potrzeby, paszport lub inny dokument potwierdzający Twoją tożsamość i/lub adres.

 

 

Wypełnianie naszych zobowiązań prawnych dotyczących zasad księgowości, zgodnie z którymi jesteśmy zobligowani.

 

 

Przestrzeganie zobowiązań prawnych.

 

Informacje nt. tożsamości, umożliwiające identyfikację zlecenia, informacje finansowe.

 

 

Dbałość o jak najlepszą jakość i skuteczność działania

W Trustly zawsze dążymy do zapewnienia Ci najlepszych z możliwych warunków korzystania z naszej Usługi. W związku z tym będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe w celu upewnienia się, że nasza Usługa działa prawidłowo oraz w celu rozwiązywania wszelkiego rodzaju problemów, jakie mogą się pojawić w związku z naszą Usługą. Twoje dane osobowe wykorzystujemy również w celu zagwarantowania tego, że nasza Usługa będzie Ci prezentowana w najbardziej atrakcyjny i przejrzysty sposób, oraz po to, żebyśmy mogli zrozumieć, w jaki sposób moglibyśmy usprawnić naszą Usługę i tym samym zaoferować Ci produkt jeszcze wyższej jakości.

 

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat tego, jakiego rodzaju dane wykorzystujemy w celu polepszania jakości i skuteczności naszego działania:

 

 

Cel przetwarzania danych

 

 

Podstawa prawna

 

 

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

 

 

Rozwiązywanie problemów dotyczących naszej Usługi w przypadku jej niedziałania.

 

 

Przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych związanych z rozwiązywaniem problemów dotyczących naszej Usługi w celu zapewnienia jej sprawnego działania.

 

 

Informacje nt. tożsamości, umożliwiające identyfikację zlecenia, informacje finansowe, informacje nt. urządzenia, informacje nt. zachowania na stronie internetowej.

 

 

Dokonywanie analizy tego, w jaki sposób korzystasz z naszej Usługi.

 

 

Przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych związanych z usprawnianiem organizacji pracy w celu stałego doskonalenia i podnoszenia jakości naszych produktów i usług.

 

 

Informacje nt. tożsamości, umożliwiające identyfikację zlecenia, informacje finansowe, informacje nt. urządzenia, informacje nt. zachowania na stronie internetowej.

 

 

Dostosowywanie funkcji naszego interfejsu, takich jak rodzaj języka i wygląd ikon naszej Usługi, za pośrednictwem którego komunikujemy się z Tobą, do rodzaju urządzenia, z którego aktualnie korzystasz.

 

 

Przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych związanych z dostosowywaniem sposobu prezentacji naszych Usług klientowi.

 

 

Informacje nt. urządzenia i nt. tożsamości.

 

 

Zarządzanie nieprzewidzianymi zdarzeniami i bezpieczeństwo

Twoje dane osobowe możemy przetwarzać również w celach zarządzania nieprzewidzianymi zdarzeniami oraz ograniczenia ryzyka związanego z wykorzystywaniem naszej Usługi do nieuczciwych czy nielegalnych działań.

 

Poniżej przestawiamy szczegółowe informacje na temat tego, jakiego rodzaju dane wykorzystujemy w celu sprawnego zarządzania nieprzewidzianymi zdarzeniami oraz w trosce o bezpieczeństwo:

 

 

Cel przetwarzania danych

 

 

Podstawa prawna

 

 

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

 

 

Weryfikowanie Twojej tożsamości w celu zapobieżenia temu, by nasza Usługa była wykorzystywana do dokonywania oszustw i/lub innych podobnych nielegalnych działań.

 

 

Przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych związanych z zapobieganiem i wykrywaniem przestępstw takich jak oszustwa.

 

 

Informacje nt. tożsamości, umożliwiające identyfikację zlecenia, informacje finansowe, informacje nt. urządzenia.

 

 

Dbanie o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz zapobieganie temu, by nasza Usługa stała się celem zewnętrznych cyber-ataków (np. ataki DDoS).

 

 

Przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych związanych z dbałością o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz ochroną naszej Usługi przed cyber-atakami.

 

 

Informacje nt. tożsamości, umożliwiające identyfikację zlecenia, informacje finansowe, informacje nt. urządzenia.

 

Wywiązywanie się z naszych zobowiązań umownych dotyczących informowania o nieprzewidzianych zdarzeniach.

Zobowiązania umowne.

 

Informacje nt. tożsamości, umożliwiające identyfikację zlecenia, informacje finansowe, informacje nt. urządzenia.

 

Wypełnianie naszych zobowiązań prawnych związanych ze zgłaszaniem pewnych zdarzeń Szwedzkiej Komisji Nadzoru Finansowego oraz Szwedzkiemu Urzędowi Ochrony Danych.

Przestrzeganie zobowiązań prawnych.

Informacje nt. tożsamości, umożliwiające identyfikację zlecenia, informacje finansowe, informacje nt. urządzenia.

 

Ustanawianie i wykonywanie praw i/lub obrona Trustly przed zarzutami prawnymi.

Przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych związanych z ustanawianiem i wykonywaniem praw i/lub obroną przed zarzutami prawnymi.

Informacje nt. tożsamości, umożliwiające identyfikację zlecenia, informacje finansowe, informacje nt. urządzenia.

 

 

Cookies

Kiedy korzystasz z naszej Usługi, możemy instalować cookies na Twoim urządzeniu. Zebrane przez cookies dane wykorzystywane są do tego, by zapewnić Ci jak najlepsze i jak najprzyjemniejsze doświadczenia jako użytkownikowi.

 

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na ten temat, zapoznaj się z naszą polityką dotyczącą stosowania cookies, klikając tutaj.

 

Przedstawiamy szczegółowe informacje na temat tego, jak wykorzystujemy gromadzone przez cookies dane w trakcie korzystania przez Ciebie z naszej Usługi, patrz tabela poniżej:

 

 

Cel przetwarzania danych

 

 

Podstawa prawna

 

 

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

 

 

Aby zapewnić szybką i wygodną płatność, Trustly wykorzystuje tzw. „funkcję zapamiętaj mnie”, która pozwala na zapamiętywanie Twojej osoby oraz tego, w jaki sposób najczęściej korzystasz z naszej Usługi. Jeśli postanowisz aktywować tę funkcję, zapamiętamy Cię na urządzeniu, z którego korzystamy w celu zapewniania Ci dokonywania jeszcze szybszych i wygodniejszych płatności, kiedy tylko następnym razem zdecydujesz się skorzystać z usług Trustly. Poza tym, kiedy aktywujesz tę funkcję, udzielisz nam zgody na to, by przez okres 90 dni komunikować się z Twoim bankiem i uzyskiwać dane nt. stanu Twojego rachunku bankowego. Będziemy korzystali z tego dostępu tylko wtedy, kiedy zainicjujesz płatność dzięki Usłudze Trustly, żeby sprawdzić, z którego z Twoich rachunków bankowych można dokonać żądanych płatności. Jeśli wyrazisz takie życzenie, umożliwimy Ci również wgląd w stan naszego rachunku bankowego.

 

 

Wyrażenie przez Ciebie zgody. Jeśli chcesz cofnąć swoją zgodę i tym samym wyłączyć tę funkcję, najprostszym sposobem jest kliknięcie ikony „Zmień” za każdym razem, kiedy dokonujesz płatności z Trustly, a następnie kliknięcie ikony „Usuń”. Możesz również skontaktować się z naszą Informacją/Funkcja Wsparcia, klikając tutaj, gdzie poinformują cię dokładnie o tym, co trzeba zrobić.

 

 

Informacje nt. urządzenia, informacje nt. zachowania na stronie internetowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W jaki sposób gromadzimy Twoje dane osobowe, kiedy korzystasz z naszej Usługi?

Kiedy korzystasz z naszej Usługi, zbieramy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, a także z Twojego internetowego interfejsu bankowego (tj. twojego banku internetowego) lub za pośrednictwem API dostarczonego przez Twój bank, zgodnie z umową, jaką z Tobą zawarliśmy. Ponadto gromadzimy Twoje dane osobowe od Twojego Dostawcy oraz, w zależności od tego, w jakim celu nasza Usługa jest wykorzystywana, z zewnętrznych źródeł stron trzecich. Może się tak zdarzyć w przypadku, kiedy musimy zweryfikować Twoją tożsamość i/lub zaktualizować/uzupełnić dane kontaktowe za pośrednictwem oficjalnych rejestrów identyfikacyjnych innych dostawców usług. Nasz system płatności może również generować dane, takie jak numer identyfikacyjny zamówienia przypisany do Twojej Usługi.

 

Trustly odsprzedaje również usługi płatnicze świadczone przez zewnętrznych dostawców usług płatniczych. W przypadku odsprzedaży takich usług płatniczych Trustly uzyskuje dane osobowe na Twój temat. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jakie dane osobowe są udostępniane Trustly przez dostawcę usług płatniczych będącego stroną trzecią, skontaktuj się z odpowiednim dostawcą.

 1. 4.2 Kiedy jesteś przedstawicielem odbiorcy

Trustly przetwarza dane osobowe przedstawicieli odbiorców jako Dostawców lub dostarczycieli innych usług płatniczych, którzy odsprzedają naszą Usługę swoimi kanałami. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu sprawnego zarządzania relacjami biznesowymi oraz wypełniania naszych zobowiązań prawnych w związku z przeprowadzaniem kontroli naszych klientów – zgodnie z zasadą „znaj swojego klienta”.

 

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat tego, jak przetwarzamy Twoje dane w przypadku, kiedy jesteś przedstawicielem odbiorcy:

 

 

Cel przetwarzania danych

 

 

Podstawa prawna

 

 

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

 

 

Nawiązywanie lub podtrzymywanie relacji biznesowej z Tobą i z reprezentowaną przez Ciebie firmą i zarządzanie tą relacją oraz przekazywanie ważnych informacji nt. naszej Usługi, które nie są związane ze sferą marketingu.

 

 

Przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych i naszego uzasadnionego interesu związanych z komunikacją i utrzymywaniem kontaktu z Tobą i z firmą, którą reprezentujesz oraz zarządzaniem tym kontaktem oraz sprawdzaniem tego, czy informacje, jakimi dysponujemy na Twój temat, są aktualne, a także kiedy musimy przekazać Ci informacje na temat naszej Usługi, które uznajemy za ważne i istotne dla Ciebie.

 

 

Informacje nt. tożsamości.

 

 

Aby polepszać jakość naszej Usługi, możemy od czasu do czasu wysyłać ankietę badającą poziom zadowolenia klienta.  W ankiecie tego rodzaju zapytamy Cię m.in. o ocenę nas i/albo naszej Usługi.

 

 

Przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych związanych z dążeniem do polepszania jakości naszej Usługi w celu dostarczania Ci jeszcze lepszych towarów i Usług oraz wprowadzania nowych rozwiązań zgodnie z Twoimi odpowiedziami na pytania zawarte w ankiecie.

 

 

Informacje nt. tożsamości.

 

Aby sprzedawać naszą Usługę np. w przypadku, kiedy wykazujesz nią swoje zainteresowanie, np. przez odwiedzanie naszych stron internetowych (więcej informacji na ten temat patrz: Sekcja 4.3) lub jeśli uważamy, że Usługa mogłaby Cię zainteresować jako potencjalnego przedstawiciela odbiorcy. Zawsze istnieje możliwość zrezygnowania z oferty marketingowej w łatwy i wygodny sposób, klikając na ikonę „Nie wysyłaj” w przypadku e-maili, jakie my lub nasze agencje reklamowe mogą chcieć Ci wysyłać, lub nie wyrażając zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym konkretnym celu.

 

 

Przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych związanych ze sprzedażą naszej Usługi, wykorzystywania jej w celach komercyjnych, a także oferowania naszej Usługi lub innych usług, które, jak nam się wydaje, mogłyby Cię zainteresować jako aktualnego i/lub potencjalnego przedstawiciela odbiorcy.

 

 

Informacje nt. tożsamości, informacje nt. zachowania na stronie internetowej.

 

Aby wypełniać nasze zobowiązania prawne związane z przeprowadzaniem kontroli naszych klientów zgodnie z zasadą „znaj swojego klienta”, a także sprawdzaniem czy Twoje dane osobowe figurują na listach „osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne” („PEP”) lub na listach osób objętych sankcjami.

 

 

Przestrzeganie zobowiązań prawnych.

 

 

Informacje nt. tożsamości oraz, w razie potrzeby, paszport lub inny dokument potwierdzający Twoją tożsamość i/lub adres.

 

 

W jaki sposób gromadzimy Twoje dane osobowe, kiedy jesteś przedstawicielem odbiorcy?

Kiedy kontaktujesz się z nami w celu nawiązania ewentualnej relacji biznesowej dotyczącej naszej Usługi, będziemy gromadzić dane osobowe, które nam dostarczysz, takie jak szczegółowe informacje kontaktowe pochodzące z e-maili, a także zawartych umów. Będziemy również gromadzić dane osobowe, które nam dostarczysz, jeśli, na przykład, podasz nam swoje dane kontaktowe w związku z kampaniami, w których chciałbyś uczestniczyć lub raportami white papers, które chciałbyś otrzymywać. Dodatkowo możemy zbierać Twoje dane kontaktowe jako potencjalnego przedstawiciela odbiorcy od zewnętrznych dostawców rejestrów odbiorców w celach sprzedawania Ci naszej Usługi, jeśli uważamy, że mogłaby Cię zainteresować.

 

Przeprowadzając kontrole naszych klientów zgodnie z zasadą „znaj swojego klienta”, będziemy Cię prosili o dostarczenie informacji, takich jak fotokopia paszportu, np. odbiorcy końcowego (beneficjenta rzeczywistego) lub dyrektora firmy.

 

Poza informacjami otrzymywanymi bezpośrednio od Ciebie, będziemy również gromadzić dane osobowe na Twój temat za pośrednictwem cookies, kiedy będziesz odwiedzał nasze strony internetowe (więcej informacji na ten temat patrz: Sekcja 4.3).

 1. 4.3 Kiedy odwiedzasz nasze strony internetowe lub kontaktujesz się z naszym działem pomocy i wsparcia i/lub skarg i zażaleń

Bardzo cenimy sobie informacje zwrotne pochodzące od Ciebie, chcąc dowiedzieć się jak najwięcej na temat tego, w jaki sposób moglibyśmy polepszyć jakość naszej Usługi. Dlatego Trustly posiada dział pomocy i wsparcia klienta, z którym w każdej chwili możesz się skontaktować. Kiedy to zrobisz, zbierzemy niektóre z danych osobowych na Twój temat.

 

Trustly używa również cookies na naszych stronach internetowych w celu zapewnienia Ci tego, by Twój pobyt na nich przebiegał sprawnie, był spersonalizowany i przyjazny dla użytkownika. Jeśli potrzebujesz więcej informacji na ten temat, zapoznaj się z naszą polityką dotyczącą stosowania cookies, klikając tutaj.

 

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat tego, jak przetwarzamy Twoje dane w przypadku, kiedy jako indywidualna osoba odwiedzająca naszą stronę internetową kontaktujesz się z naszym działem pomocy i wsparcia i/lub skarg i zażaleń:

 

 

Cel przetwarzania danych

 

 

Podstawa prawna

 

 

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

 

 

Aby odpowiedzieć na Twoje pytanie lub wątpliwość w przypadku, kiedy kontaktujesz się z naszym działem pomocy i wsparcia i/lub skarg i zażaleń, albo odwiedzając naszą stronę internetową albo wysyłając nam e-mail.

 

 

Przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych związanych z wchodzeniem w interakcje z klientem, np. dotyczące zadawanych przez niego pytań lub zgłaszanych zastrzeżeń.

 

 

Informacje nt. tożsamości.

 

 

Aby zainstalować cookies na Twoim urządzeniu, kiedy odwiedzasz i wchodzisz w interakcje z naszą stronę internetową.  Dane wygenerowane przez cookies wykorzystujemy m.in. w celu usprawnienia pracy strony internetowej, gromadzenia danych statystycznych na temat tego, w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej i co na niej robisz, co pozwala nam polepszać jej funkcjonalność, a także w celach biznesowo-marketingowych.

 

 

Przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych związanych z zapewnianiem Ci dostępu do sprawnie działającej i funkcjonalnej strony internetowej, a także z gromadzeniem danych statystycznych w celach komercyjnych. Także przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych związanych z marketingiem i sprzedażą naszej Usługi potencjalnemu klientowi.

 

 

Informacje nt. urządzenia, informacje nt. zachowania na stronie internetowej.

 

W jaki sposób gromadzimy Twoje dane osobowe, kiedy odwiedzasz nasze strony internetowe lub kontaktujesz się z naszym działem pomocy i wsparcia i/lub skarg i zażaleń?

Kiedy się z nami kontaktujesz, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe zbierając szczegółowe informacje kontaktowe za pośrednictwem medium, poprzez które się z nami kontaktujesz, np. e-mail, pocztę, czy jakikolwiek inny sposób. Podobnie, kiedy odwiedzasz nasze strony internetowe, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe instalując cookies na Twoim urządzeniu i za ich pośrednictwem zbierając informacje zgodnie z naszą polityką korzystania z cookies.

 1. 4.4 Inne sytuacje

Bez względu na to, kim jesteś, dane osobowe na Twój temat mogą być przez nas przetwarzane również w celu wypełniania naszych zobowiązań prawnych dotyczących ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (GDPR/RODO) oraz innych obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, a także w celu ustanawiania i wykonywania naszych praw oraz/lub w celu obrony przed zarzutami prawnymi. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na ten temat:

 

 

Cel przetwarzania danych

 

 

Podstawa prawna

 

 

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

 

 

Aby zagwarantować przestrzeganie przysługujących Ci praw, zgodnie z ustaleniami GDPR/RODO oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Jeśli jako podmiot prawny skontaktujesz się z nami i poprosisz o dostarczenie Ci informacji, jakie zgromadziliśmy na Twój temat, poprosimy Cię o uwierzytelnienie się (potwierdzenie swojej tożsamości) w celu zapobieżenia ujawnienia Twoich danych osobom postronnym.

 

 

Przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych związanych z weryfikacja Twojej tożsamości w celu zapobieżenia ujawnienia Twoich danych osobom do tego nieupoważnionym.

 

 

Informacje nt. tożsamości, umożliwiające identyfikację zlecenia,

informacje finansowe, informacje nt. urządzenia.

 

 

Aby wyjaśniać wszelkiego rodzaju skargi i zażalenia, a także w celu ustanawiania i wykonywania naszych praw oraz/lub w celu obrony przed zarzutami prawnymi.

 

 

Przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych związanych z wyjaśnianiem skarg i zażaleń, a także ustanawianiem i wykonywaniem naszych praw oraz/lub w celu obrony przez zarzutami prawnymi.

 

 

Informacje nt. tożsamości, umożliwiające identyfikację zlecenia,

informacje finansowe, informacje nt. urządzenia.

 

5. Komu udostępniamy dane osobowe na Twój temat?

Zebrane przez nas informacje na Twój temat możemy udostępniać różnym kategoriom odbiorców, w zależności tego, w jakim celu zgromadziliśmy te dane. Poniżej możesz dowiedzieć się więcej o tym, komu udostępniamy dane osobowe na temat naszych użytkowników końcowych, przedstawicieli odbiorców i osób, które odwiedzają nasze strony internetowe, a także tych osób, które kontaktują się z naszym działem pomocy i wsparcia i/lub skarg i zażaleń.

 

W Trustly obowiązuje ogólna zasada, zgodnie z którą, kiedy nasza firma udostępnia Twoje dane osobowe stronom trzecim, dokonuje tego zawsze w sposób w pełni odpowiedzialny oraz zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

 1. 5.1 Zasada ogólna

Grupa Trustly

Bez względu na to, kim jesteś, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane firmom wchodzącym w skład Grupy Trustly, jeśli jest to zgodne celem, w jakim dane te zostały zgromadzone. Udostępnianie danych dokonywane jest na podstawie tego, iż w naszym interesie prawnym leży dzielenie się danymi z innymi firmami wchodzącymi w skład Grupy Trustly z powodów komercyjnych, prawnych i organizacyjnych.

 1. 5.2 Kiedy Ty sam korzystasz z naszej Usługi

Twój Dostawca

Aby umożliwić Twojemu Dostawcy weryfikację płatności w celu np. zwolnienia zakupionych towarów, dostarczamy mu informacji na temat danej płatności. To, jaki rodzaj informacji wysyłamy Twojemu Dostawcy, zależy od rodzaju transakcji oraz stopnia zintegrowania naszej Usługi z systemem Dostawcy.

 

Informacje nt. tożsamości i/lub informacje finansowe mogą być również dostarczane Twojemu Dostawcy w celu zweryfikowania przez niego Twojej tożsamości, kiedy nasza Usługa wykorzystywana jest w celu Weryfikacji Tożsamości klienta i/lub rachunku. Udostępniamy te informacje Dostawcy, jeśli ten jest prawnie zobligowany do zweryfikowania Twojej tożsamości w celu zapobieżenia ewentualnemu praniu pieniędzy, dokonywaniu oszustw czy innych przestępstw albo w celu spełnienia innych prawnych i/lub regulacyjnych wymogów narzuconych Dostawcy. W pewnych sytuacjach możemy również udostępniać dane osobowe na Twój temat, jeśli Dostawca ze względu na wymogi prawne jest zainteresowany weryfikacją Twojej tożsamości lub sprawdzeniem, czy jesteś faktycznym posiadaczem rachunku bankowego. Na przykład Informacje nt. tożsamości mogą zostać udostępnione Dostawcy po to, żeby mógł on ułatwić Ci korzystnie z naszej Usługi, zawczasu dostarczając informacji swojemu działowi wysyłkowemu na temat Twojego adresu, pod który należy dostarczyć zakupione przez Ciebie towary.

 

Udostępnianie Dostawcy danych osobowych na Twój temat z powyższych powodów jest konieczne ze względu na wywiązywanie się przez nas z naszych zobowiązań kontraktowych, a także przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych związanych z przeprowadzaniem transakcji oraz ze względu na przestrzeganie przez Dostawcę jego zobowiązań prawnych związanych z weryfikacją Twojej płatności i/lub Twojej tożsamości. Poza tym nasz interes prawny w tym, żeby udostępniać Twoje dane osobowe Twojemu Dostawcy wynika również czasami z Twojego własnego życzenia, by dzielić się informacjami na temat swojej osoby ze swoim Dostawcą w celu zweryfikowania swojej tożsamości, rachunku bankowego i/lub korzystania z usługi swojego Dostawcy, które to życzenie spełniamy w prosty i niewymagający żadnego wysiłku z Twojej strony sposób.

Zewnętrzni dostawcy usług płatniczych (strona trzecia)

Oferując naszą Usługę, możemy korzystać ze współpracy z zewnętrznymi dostawcami usług płatniczych. W takim przypadku, będziemy udostępniać dane osobowe na Twój temat tego rodzaju zewnętrznym dostawcom (stronie trzeciej) w tym celu, by dany dostawca przekazał dane Twojemu Dostawcy. Gdybyśmy nie udostępnili tych danych zewnętrznym dostawcom usług płatniczych, w przypadku kiedy stanowią oni jedno z ogniw w łańcuchu płatniczym, wówczas Twoje transakcja nie mogłaby zostać zrealizowana.

 

Tego rodzaju udostępnianie Twoich danych osobowych zewnętrznym dostawcom usług płatniczych odbywa się z powodu konieczności wypełniania przez nas naszych zobowiązań kontraktowych, a także zobowiązań prawnych związanych z przeprowadzeniem danej transakcji.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jakie dane osobowe są udostępniane Trustly przez dostawcę usług płatniczych będącego stroną trzecią, skontaktuj się z odpowiednim dostawcą.

Odpowiednie władze/organy i banki

Aby przeprowadzić transakcję, korzystając z naszej Usługi, musimy przetransferować niektóre z Twoich danych osobowych do Twojego banku i innych banków, które są ogniwami łańcucha płatniczego. Proces ten dokonywany jest z konieczności wypełnienia naszych zobowiązań kontraktowych, a także w celu przestrzegania naszych zobowiązań prawnych związanych z przeprowadzaniem transakcji oraz rozwiązywaniem ewentualnych problemów z płatnościami.

 

Możemy być również zobowiązani do udostępniania Twoich danych osobowych i informacji na Twój temat policji, instytucjom podatkowym i innym władzom/organom, a także Twojemu bankowi i/lub innym bankom, które są ogniwami łańcucha płatniczego. Postępujemy w ten sposób, kiedy pojawia się konieczność zbadania transakcji płatniczej w celu zapobieżenia i ujawnienia ewentualnych luk w prawie umożliwiających pranie pieniędzy, nieuczciwe wykorzystywanie naszych Usług oraz dokonywanie innego rodzaju przestępstw. Udostępniając z powyższych powodów Twoje dane osobowe odpowiednim władzom/organom, dokonujemy tego z konieczności wypełnienia przez nas naszych zobowiązań prawnych w tym zakresie. Z kolei udostępniając z powyższych powodów Twoje dane osobowe Twojemu bankowi i/lub innym bankom, które są ogniwami łańcucha płatniczego, dokonujemy tego w celu przestrzegania naszych zobowiązań prawnych związanych z koniecznością zapobiegania oszustwom oraz innego rodzaju przestępczej działalności.

Inne strony trzecie, z którymi współpracujemy

Aby przeprowadzić transakcję korzystając z naszej Usługi, możemy być zmuszeni do udostępnienia Twoich danych osobowych naszym partnerom, z którymi współpracujemy, takim jak dostawcy usług umożliwiających oficjalne uwierzytelnianie tożsamości oraz inni dostawcy podobnego rodzaju usług w celu zweryfikowania Twojej tożsamości i/albo uaktualnienia/uzupełnienia informacji kontaktowych. Udostępnianie danych osobowych tego rodzaju stronom trzecim dokonywane jest z konieczności wypełniania przez nas naszych zobowiązań kontraktowych, a także naszych zobowiązań prawnych związanych z przeprowadzaniem transakcji oraz weryfikacją Twojej tożsamości w przypadku, kiedy korzystasz z naszej Usługi Polecenie Zapłaty oraz, czasami, z powodu konieczności wypełnienia przez Twojego Dostawcę jego zobowiązań prawnych związanych z weryfikacją Twojej tożsamości.

 

Jeśli korzystasz z naszej Usługi Polecenie Zapłaty, wówczas możemy być zmuszeni do udostępnienia Twoich danych osobowych dostawcom list osób objętych sankcjami lub osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne („PEP”) w celu sprawdzenie czy Twoje dane osobowe nie figurują na tych listach. Dokonujemy tego z konieczności wypełnienia naszych zobowiązań prawnych w tym zakresie.

 

Poza tym, możemy od czasu do czasu musieć udostępniać Twoje dane osobowe dostawcom usług cloud-based (opartych na technologii przetwarzania w chmurze), takich jak dostawcy usług technicznych zwiększających pojemność i wydajność serwera. Dokonujemy tego w celu zapewniania Ci dostępu do naszej Usługi i/lub polepszenia jej jakości, na przykład poprzez zastosowanie metody analizy i testowania danych. Oprócz tego możemy również udostępniać Twoje dane osobowe dostawcom zewnętrznym, np. w celu zapewniania większego bezpieczeństwa informatycznego (cyberbezpieczeństwa).

 

Kiedy Twoje dane osobowe udostępniamy tego rodzaju stronie trzeciej, wówczas ta spełnia zwykle wobec nas funkcję procesora danych w relacji do Twoich danych osobowych, co oznacza, że będzie ona przetwarzać Twoje dane osobowe w naszym imieniu i zgodnie z naszymi zaleceniami.

 1. 5.3 Kiedy jesteś przedstawicielem odbiorcy

Kiedy jesteś przedstawicielem odbiorcy, możemy być zmuszeni do udostępniania Twoich danych osobowych dostawcom list osób objętych sankcjami lub osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne („PEP”) w celu sprawdzenie czy Twoje dane osobowe nie figurują na tych listach. Dokonujemy tego z konieczności wypełnienia naszych zobowiązań prawnych w tym zakresie.

 

Poza tym, możemy od czasu do czasu musieć udostępniać Twoje dane osobowe dostawcom usług cloud-based (opartych na technologii przetwarzania w chmurze), takich jak dostawcy usług technicznych zwiększających pojemność i wydajność serwera lub dostawcom CRM. Dokonujemy tego w celu zapewniania Ci dostępu do naszej Usługi i/lub polepszenia jej jakości, na przykład poprzez zastosowanie metody analizy i testowania danych.

 

Oprócz tego możemy również udostępniać Twoje dane osobowe dostawcom zewnętrznym, takim jak zewnętrzne agencje reklamowe. Dokonujemy tego w celu wypełniania naszych zobowiązań prawnych związanych z marketingiem, za pośrednictwem profesjonalnych agencji reklamowych, które oferują Ci produkty i usługi, które wzbudzają Twoje zainteresowanie.

 1. 5.4 Kiedy odwiedzasz nasze strony internetowe lub kontaktujesz się z naszym działem pomocy i wsparcia i/lub skarg i zażaleń

Twoje dane osobowe możemy udostępniać dostawcom zewnętrznym, takim jak zewnętrzne agencje reklamowe. Dokonujemy tego w celu wypełniania naszych zobowiązań prawnych związanych z marketingiem, za pośrednictwem profesjonalnych agencji reklamowych, które oferują Ci produkty i usługi, które wzbudzają Twoje zainteresowanie. Możemy również udostępniać Twoje dane osobowe dostawcom zewnętrznym usług i narzędzi analitycznych w celu wypełniania naszych prawnych zobowiązań związanych z zapewnianiem Ci możliwie jak najprzyjemniejszych i najbardziej udanych interakcji na naszych stronach internetowych.

 

Poza tym, możemy od czasu do czasu musieć udostępniać Twoje dane osobowe dostawcom usług cloud-based (opartych na technologii przetwarzania w chmurze), takich jak dostawcy usług technicznych zwiększających pojemność i wydajność serwera.

6. Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do zrealizowania celu, dla którego zostały one zgromadzone. Maksymalny czas przechowywania Twoich danych zależy od tego, kim jesteś. Na przykład dane osobowe na temat naszego użytkownika końcowego będą z reguły przechowywane przez okres nie dłuższy niż siedem (7) lat, zgodnie z wymogami przepisów dt. księgowości. Dane osobowe na temat przedstawiciela odbiorcy będą z reguły przechowywane przez okres nie dłuższy niż pięć (5) lat od zakończenia naszej relacji biznesowej. Proszę jednak zauważyć, że w tym czasie dane nie będą wykorzystywane do wszystkich celów wymienionych powyżej. Krótszy okres przechowywania danych zależy od rodzaju celu, w którym dane te zostały zgromadzone. Na przykład jeden zestaw danych, Informacje Finansowe, będzie przetwarzany w kilku różnych celach, tak że w konsekwencji, z jednego powodu może on być przetwarzany tylko przez bardzo krótki okres czasu, z innego zaś przez dłuższy okres czasu.

 

Trustly korzysta z różnego rodzaju środków technicznych i organizacyjnych, takich jak automatyczne usuwanie danych i ograniczenia dostępu do systemu, w którym przechowywane są dane osobowe, by w ten sposób zagwarantować, że dane te nie będą wykorzystywane przez dłuższy okres niż jest to konieczne do zrealizowania celów, dla których zostały one zgromadzone.

7. Gdzie i w jaki sposób przechowujemy Twoje dane osobowe?

Zazwyczaj przechowujemy Twoje dane osobowe na serwerach zlokalizowanych na terenie UE/EOG. Czasami jednak Dostawca odbiorcy końcowego i/lub strony trzecie, którym udostępniamy Twoje dane osobowe, mogą być zlokalizowani poza terenem UE/EOG. Dotyczy to również sytuacji, gdy udostępniamy Twoje dane osobowe naszym spółkom w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych wchodzącym w skład Trustly Group. Gdyby Twoje dane osobowe były transferowane do i przetwarzane przez Dostawcę odbiorcy końcowego, w ramach Trustly Group lub przez stronę trzecią w kraju poza terenem UE/EOG, wówczas podejmiemy wszelkie konieczne środki, żeby zagwarantować, iż Twoje dane będą przetwarzane w warunkach wysokiego poziomu bezpieczeństwa wraz z odpowiednim poziomem ochrony, oraz że zastosowano właściwe zabezpieczenia zgodnie z wszelkimi wymaganiami obowiązujących przepisów ochrony danych, takich jak RODO. Zabezpieczenia te obejmują jeden z następujących mechanizmów prawnych: upewnienie się, że kraj spoza UE/EOG jest objęty decyzją Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony lub poprzez wdrożenie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Kopia odpowiedniego mechanizmu może zostać dostarczona na żądanie przy użyciu danych kontaktowych podanych na końcu naszej Polityki prywatności.

 

Biura naszej firmy znajdują się w Szwecji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Finlandii, Portugalii, na Malcie i w Stanach Zjednoczonych. Pracownicy i przedstawiciele Trustly w tych krajach mogą, w przypadku, kiedy ich obowiązki/zadania zawodowe tego wymagają, mieć dostęp do Twoich danych osobowych. Wszystkie dane osobowe dostępne w tych lokalizacjach są chronione zgodnie z obowiązującymi w UE przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a także są kodowane, kiedy transferuje się je drogą internetową.

 

Podejmujemy wszelkie konieczne środki w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe będą chronione w warunkach najwyższego poziomu bezpieczeństwa, który odpowiada poziomowi ryzyka związanego z przetwarzaniem i przechowywaniem danych w formie fizycznej i elektronicznej, przy zachowaniu wszelkich obowiązujących ochronnych norm proceduralnych w tym zakresie.

 

Dostęp do Twoich danych osobowych ze strony naszych pracowników jest ograniczony. Przedstawiciele Trustly oraz strony trzecie bywają w posiadaniu informacji na Twój temat po to, byśmy byli w stanie wypełniać cele, dla których dane te zostały zgromadzone (więcej informacji na ten temat patrz: Sekcja 4).

 

Dokonując drogą internetową transmisji informacji na Twój temat chronimy je stosując obsługę zabezpieczeń TLS. Obsługa zabezpieczeń TLS wykorzystuje najlepsze praktyki branżowe, jeśli chodzi o rodzaj konfiguracji zabezpieczeń, spełniając najwyższej jakości standardy.

8. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dostarczając swoje usługi Trustly korzysta czasami z profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Poniżej możesz dowiedzieć się, kiedy i w jaki sposób używamy tego rodzaju środków.

 

„Profilowanie” następuje wtedy, kiedy dane osobowe są przetwarzane automatycznie w celu oceny osobistych aspektów odnoszących się do danej osoby, na przykład sytuacji ekonomicznej lub osobistych preferencji użytkownika. „Zautomatyzowane podejmowanie decyzji” następuje wtedy, kiedy zautomatyzowane środki bez interwencji człowieka są wykorzystywane do podejmowania decyzji w odniesieniu do osoby, na przykład, automatyczna odmowa aplikacji kredytowej online.

 1. 8.1 Kiedy Ty sam korzystasz z naszej Usługi

Kiedy korzystasz z naszej Usługi Polecenie Zapłaty, możemy wykorzystywać zautomatyzowane podejmowanie decyzji i/lub profilowanie w celu oceny ryzyka związanego z Twoją płatnością. Kiedy korzystasz z tej usługi, wartość płatności polecenia zapłaty, które można zażądać w pewnym okresie czasu jest ograniczona. W przypadku osiągnięcia tego limitu, zamiast tego będziemy automatycznie przetwarzać Twoją płatność jako standardową płatność. Ponadto możemy wykorzystywać zautomatyzowane podejmowanie decyzji i/lub profilowanie w celu spełnienia wymogów prawnych w związku z naszymi zobowiązaniami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy w celu monitorowania przetwarzanych przez nas płatności za pomocą polecenia zapłaty. Przetwarzanie twoich danych osobowych do wspomnianych celów odbywa się na podstawie tego, że jest to konieczne do wypełnienia przez nas naszych zobowiązań umownych wobec Ciebie dotyczących realizacji płatności lub do spełnienia wymogów prawnych, w zależności od przypadku.

 1. 8.2 Kiedy jesteś przedstawicielem odbiorcy

Możemy wykorzystywać profilowanie do oceny potencjalnych klientów, na przykład poprzez przyznawanie Ci punktów w zależności od tego, jak duże zainteresowanie wykazujesz Usługą Trusty, na podstawie liczby Twoich wizyt na naszych stronach internetowych, jeśli oczywiście zgłosiłeś nam chęć otrzymywania od nas materiałów informacyjnych, itp. Przetwarzanie Twoich danych osobowych podczas tego rodzaju profilowania ma na celu nasz komercyjnie uzasadniony interes docierania do naszych potencjalnych i aktualnych klientów, którzy wykazują zainteresowanie nami i naszą Usługą.

 1. 8.3 Kiedy odwiedzasz nasze strony internetowe lub kontaktujesz się z naszym działem pomocy i wsparcia i/lub skarg i zażaleń

Kiedy odwiedzasz nasze strony internetowe i/lub dokonujesz na nich jakichkolwiek interakcji, nie korzystamy z profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

9. Twoje prawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych dysponujesz szeregiem praw. A oto one:

 

Prawo dostępu do Twoich danych: Możesz otrzymać od Trustly informacje na temat tego, jakie dane osobowe na Twój temat gromadzimy, dlaczego to robimy, itp.

 

Prawo żądania sprostowania danych: Jeśli któraś z Twoich danych osobowych, które przetwarzamy, jest niepoprawna, masz prawo ją skorygować.

 

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”): Możesz zażądać, żeby Trustly usunęła wszystkie dane osobowe na Twój temat, jakie dotychczas zgromadziła. W pewnych okolicznościach Trustly będzie zobligowana do tego, by usunąć te dane.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzanych danych: Możesz zażądać, żeby Trustly ograniczyła przetwarzanie Twoich danych osobowych w pewnych okolicznościach, np. kiedy kwestionujesz dokładność danych osobowych, które przetwarzamy. W takim wypadku będziemy musieli ograniczyć ich przetwarzanie, jednocześnie przystępując do weryfikacji zasadności Twojego żądania.

 

Prawo sprzeciwu: Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Trustly w oparciu o podstawę prawną naszego uzasadnionego interesu, jak określono powyżej w niniejszej Polityce prywatności, w tym profilowaniu, które przeprowadzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, w wyniku czego będziemy musieli ocenić, czy nadal możemy przetwarzać Twoje dane osobowe. Masz także prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim, w wyniku czego Twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane w takich celach.

 

Prawo do przenoszenia danych: Możesz zażądać, żeby Trustly dostarczyła wszystkie zgromadzone przez siebie dane osobowe na Twój temat. W pewnych przypadkach będziemy zobligowani do spełnienia tego żądania i dostarczenia Ci wszystkich przetwarzanych przez nas danych osobowych na Twój temat.

 

Wnoszenie skargi/reklamacji: Jeśli jesteś niezadowolony z naszego sposobu przetwarzania i wykorzystywania Twoich danych osobowych, możesz wnieść skargę do Szwedzkiego Urzędu ds. Ochrony Prywatności, który jest głównym organem nadzorczym w relacjach z Trustly w UE. Możesz wnieść również skargę do odpowiedniego urzędu ochrony danych osobowych w swoim własnym kraju na terenie UE. Jeśli mieszkasz w Wielkiej Brytanii, możesz złożyć skargę do Biura Komisarza ds. Informacji w Wielkiej Brytanii.

10. Z kim możesz się skontaktować?

Trustly jest firmą odpowiedzialną (jako administrator danych) za przetwarzanie Twoich danych osobowych i z tego powodu wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych (DPO) odpowiedzialnego za monitorowanie przestrzegania przez nas obowiązujących przepisów o ochronie danych. Jeśli masz pytania lub chcesz skorzystać ze swoich praw opisanych powyżej, zapraszamy Cię do skontaktowania się z nami. Prosimy o przesłanie prośby do naszego działu pomocy i wsparcia poprzez wypełnienie formularza na stronie https://services.trustlylabs.com/contact-support/ lub wysłanie e-maila do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres dpo@trustly.com.

11. Zmiany w naszej polityce prywatności

Prosimy o sprawdzanie założeń naszej Polityki Prywatności za każdym razem podczas dokonywania płatności za pomocą naszej Usługi, ponieważ aktualizacje mogą zawierać informacje dotyczące dodatkowych czynności przetwarzania danych, które zamierzamy realizować w przyszłości w celu dalszego rozwoju.