Uttak

Vanligvis skjer uttaket umiddelbart, men behandlingstiden kan være to arbeidsdager, avhengig av forhandleren og banken din. Husk at det i noen tilfeller kan ta litt lengre tid på grunn av helger og helligdager. Ta kontakt med forhandleren for å avklare dette.
Hvis du oppdager at uttaket er forsinket, kan det skyldes ulike behandlingstider i de ulike bankene. Vi anbefaler deg å ta kontakt med forhandleren slik at de kan undersøke sin uttaksprosess.
Trustlys tjeneste kan bare brukes på private kontoer, kontroller at du bruker en privat konto og ikke en bedrifts- eller sparekonto.

Det kan være et par årsaker til at du ikke har mottatt uttaket umiddelbart. Det kan skyldes ulike behandlingstider i bankene, eller planlagt vedlikehold i banken. Det kan hende at pengene ble sendt til bankkontoen din, men at de ble avvist av banken. Dette kan skyldes en begrensning eller grense på kontoen din.


Trustly er en digital betalingsleverandør som fungerer som et mellomledd mellom kunde og forhandler. Det betyr at vi behandler transaksjoner, vi oppbevarer ikke pengene dine, de overføres direkte til bankkontoen din. Hvis du trenger mer informasjon om uttaket, anbefaler vi at du tar kontakt med forhandleren.

Det kan være et par ulike årsaker til at du kanskje ikke har mottatt utbetalingen umiddelbart. Det kan skyldes ulike behandlingstider i bankene, eller planlagt vedlikehold i banken. Pengene kan ha blitt sendt til bankkontoen din, men blitt avvist av banken. Dette kan skyldes en begrensning eller grense på kontoen din.

Vi anbefaler deg å ta kontakt med forhandleren slik at de kan undersøke sin utbetalingsprosess.

Trustly er et mellomledd mellom deg og PayPal. Dette betyr at vi behandler tilbakebetalingen så snart den er bekreftet av PayPal. Du kan være helt trygg på at pengene vil bli tilbakeført til kontoen din, selv om beskrivelsen i PayPal kanskje sier at pengene er overført til Trustly Group AB. Dette kan ta 1–2 dager, men kan ta litt lengre tid på grunn av helger og helligdager.

Trustly kan ikke stanse et uttak når det er initiert, fordi det går automatisk.

Kontakt

Vi tar klager alvorlig. Trustly følger den svenske Finansinspektionens generelle retningslinjer for klagebehandling (FFFS 2002:23) og behandler klager i henhold til gjeldende regler. Klager viser hovedsakelig til spesifikk misnøye i en enkeltsak som gjelder selskapets tjenester.
Hvis du har en klage, kan du kontakte klageansvarlig på dette kontaktskjemaet eller sende et brev til adressen nedenfor:
 
Trustly Group AB
Til: Complaints Manager
Rådmansgatan 40,
113 57 Stockholm,
Sweden
 
Gi en så klar beskrivelse av saken som mulig.
 
Vi forsøker å svare på klagen så raskt som mulig, vanligvis innen en uke etter mottak. Vi vil informere deg dersom saken krever lengre behandlingstid.
 
Trustly gjør sitt ytterste for å finne en løsning på alle klager. Dersom du ikke er fornøyd med vår avgjørelse, kan du kontakte Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller en alminnelig domstol. Du kan bruke denne nettsiden for å finne og kontakte de utenomrettslige klageinstansene i ditt eget hjemland for å få ytterligere veiledning og informasjon.
 
Du kan også få råd og veiledning om hvordan du skal ta kravet videre i Konsumenternas Bank- och Finansbyrå og dine lokale forbrukermyndigheter.
Du kan kontakte oss via kontaktskjemaet

Hvis du ønsker at vi skal undersøke transaksjonen, ber vi deg fremlegge betalingsbekreftelse eller et skjermbilde som inneholder følgende opplysninger:

• navn på kontoinnehaver
• beløp
• overføringsdato
• mottakers og avsenders kontonummer
• referansenummer

Hvis du av en eller annen grunn ikke kommer i kontakt med Trustlys brukerstøtte via kontaktskjemaet, kan du også kontakte oss på telefon +44 20 3917 4826.

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan besvare spørsmål som gjelder transaksjoner over telefon. Dette er for å beskytte brukerens sikkerhet. 

På grunn av at Trustly har virksomhet i en rekke land, kan vi ikke tilby brukerstøtte på lokale språk. Vi ber deg kontakte oss på engelsk.

Brukerstøtte kan kontaktes på ukedager fra 09.00 til 12.00 CET.
Finner du ikke svar på spørsmålene dine i de vanlige spørsmålene? Har du forslag til hvordan vi kan forbedre tjenesten vår? Bruk dette skjemaet til å kontakte oss. Vi setter stor pris på tilbakemeldinger!

About Trustly

Find your answers to the question regarding Trustly and what we do.

Trustly - Trustly laptops