PRIVACYBELEID VAN TRUSTLY

1. Wie zijn wij?

Trustly Group AB, reg. nr. 556754-8655 (“Trustly”, “wij”, “we” of “ons”) is een Zweedse betaalinstelling die betaaloplossingen voor online bankieren levert binnen heel Europa. We hebben een licentie van de Zweedse financieel toezichthouder voor het uitvoeren van onze activiteiten en we worden beschouwd als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van dit privacybeleid.

2. Waarom dit privacybeleid?

Bij Trustly staat uw privacy hoog in het vaandel en we doen er alles aan om te zorgen dat wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de eisen zoals uiteengezet in de Algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679 (de "AVG") en overige toepasselijke wetgeving voor gegevensbescherming.

In dit privacybeleid beschrijven we welke persoonsgegevens we verzamelen en verwerken over:

Eindgebruikers die onze betalingsdienst gebruiken

Vertegenwoordigers van klanten die een huidige of potentiële klant van ons vertegenwoordigen

Websitebezoekers die actief zijn op onze websites of die contact opnemen met onze ondersteuning en/of klachtendienst

Als u solliciteert op een baan bij ons, leest u ons beleid voor sollicitanten dat u kunt vinden in verband met uw sollicitatie.

Houd er rekening mee dat we uw persoonsgegevens mogelijk verwerken voor andere middelen en doeleinden dan die beschreven worden in dit privacybeleid. Als dat het geval is, geven wij u een afzonderlijke privacyverklaring om u te informeren over een dergelijke verwerking.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Afhankelijk van hoe u met ons communiceert en voor welk doel, verzamelen en verwerken wij verschillende soorten persoonsgegevens over u. Zodat u gemakkelijker kunt begrijpen welk type persoonsgegevens wij mogelijk over u verwerken, hebben we de persoonsgegevens gecategoriseerd in de volgende categorieën, inclusief gegevenselementen:

Identificerende informatie – voornaam, achternaam, thuisadres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, nationaliteit, persoonlijk identificatienummer/paspoortnummer/identiteitskaartnummer en eindgebruikeridentificatie.

Order identificerende informatie – informatie die de betaling van een eindgebruiker identificeert, zoals orderidentificatienummer, berichtidentificatie, meldingsidentificatie en het tijdstip waarop de transactie gedaan is.

Financiële informatie – verzendende en/of ontvangende bank, bankrekeningnummer en saldo op het moment van de betaling.

Apparaatinformatie – IP-adres, type apparaat, besturingssysteem en browserinformatie.

Gedragsinformatie – hoe eindgebruikers onze betaaldienst gebruiken en/of hoe websitebezoekers werken met onze websites.

Houd er rekening mee dat dit de maximale hoeveelheid persoonsgegevens is die we over u mogen verwerken in het kader van dit privacybeleid. Afhankelijk van hoe u met ons communiceert en voor welk doel, verwerken wij mogelijk minder informatie dan hierboven wordt vermeld.

4. Voor welk doeleinde verwerken wij uw persoonsgegevens en op welke rechtsgrond baseren wij ons?

Wij gebruiken en delen de persoonsgegevens die wij van u verzamelen voor verschillende doeleinden en wij baseren ons op verschillende rechtsgronden. Afhankelijk van het feit of u een eindgebruiker bent die onze Dienst gebruikt (zoals hieronder gedefinieerd), een vertegenwoordiger van een huidige of potentiële klant van ons of een websitebezoeker die onze website gebruikt, staat in de onderstaande tabel welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken, voor welk doeleinde en de rechtsgrond op basis waarvan wij dit doen. Verderop in dit privacybeleid beschrijven wij ook hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, met wie wij deze kunnen delen, alsmede de rechtsgrond die ons dit toestaat.

 1. 4.1 Wanneer u onze Dienst gebruikt

Onze Dienst aanbieden

De eigen, van banken onafhankelijke, online betaaloplossing van Trustly maakt het mogelijk om online bankoverschrijvingen te doen van rekening naar rekening (de/onze "Dienst"). De Dienst bestaat uit verschillende functies die u in staat stellen tot het volgende:

(a) betalingen uitvoeren van uw online bank op een snelle, simpele en veilige manier aan een online leverancier die u een product of dienst levert (de "Winkelier"), wat betekent dat u rechtstreeks vanuit uw bankrekening kunt betalen voor goederen en diensten ("Betaling");

(b) betalingen ontvangen van de Winkelier rechtstreeks op uw bankrekening ingeval u bijv. gekochte goederen wilt retourneren ("Terugboeking");

(c) een machtiging voor automatische overschrijving registreren waarmee wij rechtstreeks van uw bankrekening betalingen kunnen uitvoeren ("Betaling met automatische overschrijving") zonder dat u zich voor iedere aankoop bij uw bank hoeft aan te melden;

(d) uzelf bij een Winkelier verifiëren en/of een account registreren bij de Winkelier bij uitvoering van een betaaltransactie waarbij de Winkelier dergelijke identificatievereisten heeft ("Identiteitsverificatie"); en/of

(e) Verificatie van uw bankgegevens richting de merchant (“Account Verificatie”).

Hieronder beschrijven we hoe wij uw persoonsgegevens verwerken bij het gebruik van de verschillende functies van de Dienst.

 

 

Het verwerkingsdoeleinde

 

 

Rechtsgrond

 

 

Verwerkte persoonsgegevens

 

 

Het initiëren en verwerken van een handige en veilige Betaling aan uw Winkelier.

 

 

Contractuele verplichting.

 

 

Identificerende informatie, Order identificerende informatie, Financiële informatie, Apparaatinformatie.

 

 

Het initiëren en verwerken van een handige en veilige Terugboeking aan u van uw Winkelier.

 

 

Contractuele verplichting.

 

 

Identificerende informatie, Order identificerende informatie, Financiële informatie, Apparaatinformatie.

 

 

Het op een gemakkelijke manier opzetten van een machtiging voor automatische overschrijving en om een Betaling met automatische overschrijving aan uw Winkelier uit te voeren.

 

 

Contractuele verplichting.

 

 

Identificerende informatie, Order identificerende informatie, Financiële informatie, Apparaatinformatie.

 

 

Het verifiëren van uw identiteit en/of het bijwerken van contactgegevens wanneer de Dienst wordt gebruikt voor Identiteitsverificatie, d.w.z. als manier om uw identiteit voor uw Winkelier te verifiëren.

 

 

Contractuele verplichting.

 

 

Identificerende informatie.

 

 

Het vernieuwen van uw Identificerende informatie ingeval van Identiteitsverificatie (wordt gedaan met een interval van 90 dagen).

 

 

Behartiging van ons gerechtvaardigd belang om u de Dienst te leveren.

 

 

Identificerende informatie.

 

 

Voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen

Als betalingsinstelling met vergunning is Trustly verplicht zich te houden aan bepaalde wet- en regelgeving met betrekking tot de verwerking van betaaltransacties. Sommige van de gegevens die wij over u verzamelen wanneer u onze Dienst gebruikt, worden gebruikt om te voldoen aan deze juridische en wettelijke verplichtingen.

Voor gedetailleerdere informatie over welke gegevens wij gebruiken voor het vervullen van juridische en wettelijke verplichtingen, zie de onderstaande tabel.

 

 

Het verwerkingsdoeleinde

 

 

Rechtsgrond

 

 

Verwerkte persoonsgegevens

 

 

Het vervullen van onze wettelijke verplichtingen in het kader van toepasselijke regelgeving ter bestrijding van witwassen voor het bewaken van door ons verwerkte betalingen en voor het rapporteren van verdachte betalingen aan de politie en vergelijkbare autoriteiten.

 

 

Voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

 

Identificerende informatie, Order identificerende informatie, Financiële informatie, Apparaatinformatie.

 

 

Het vervullen van onze wettelijke verplichtingen voor het rapporteren van statistieken aan autoriteiten met betrekking tot onder andere frauduleuze transacties.

 

 

Voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Identificerende informatie, Order identificerende informatie, Financiële informatie, Apparaatinformatie.

 

 

Het vervullen van onze wettelijke verplichtingen om contact met u op te nemen mocht een situatie ontstaan die van invloed kan zijn op uw financiële belangen of, indien u onze dienst voor Betaling met automatische overschrijving gebruikt, om u te informeren over wijzigingen aan de gebruiksvoorwaarden voor deze dienst.

 

 

Voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Identificerende informatie.

 

 

Het vervullen van onze wettelijke verplichtingen voor het uitvoeren van ken-uw-klant-controles wanneer u onze dienst voor Betaling met automatische overschrijving gebruikt, met inbegrip van het screenen van uw persoonlijke informatie ten opzichte van een lijst met politiek prominente personen ("PEP") en een lijst van personen op wie sancties van toepassing zijn.

 

 

Voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

 

Identificerende informatie en indien van toepassing kopieën van uw paspoort en overige documenten ter bevestiging van uw identiteit en/of adres.

 

 

Het vervullen van onze wettelijke verplichtingen onder de wettelijke boekhoudplicht waarbij we verplicht zijn om uw persoonsgegevens te bewaren met betrekking tot een betaling.

 

 

Voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Identificerende informatie, Order identificerende informatie, Financiële informatie.

 

 

Prestaties en bedrijfsontwikkeling

Bij Trustly streven we er altijd naar om u de best mogelijke gebruikerservaring te bieden. Om dat te kunnen bereiken, verwerken wij uw persoonsgegevens om te zorgen dat onze Dienst goed werkt en om problemen te verhelpen die in de Dienst kunnen optreden. We gebruiken uw persoonsgegevens ook om te zorgen dat de Dienst op de beste manier aan u wordt gepresenteerd en om te weten te komen hoe we onze Dienst kunnen ontwikkelen om nog betere producten te maken.

Voor gedetailleerdere informatie over welke gegevens wij gebruiken voor deze doeleinden met betrekking tot prestaties en bedrijfsontwikkeling, zie de onderstaande tabel.

 

 

Het verwerkingsdoeleinde

 

 

Rechtsgrond

 

 

Verwerkte persoonsgegevens

 

 

Het oplossen van problemen met de Dienst bij gebrekkige prestaties.

 

 

Behartiging van ons gerechtvaardigd belang bij probleemoplossing van de Dienst om u van een werkende Dienst te kunnen voorzien.

 

 

Identificerende informatie, Order identificerende informatie, Financiële informatie, Apparaatinformatie, Gedragsinformatie.

 

 

Het analyseren van hoe u onze Dienst gebruikt.

 

 

Behartiging van ons gerechtvaardigd belang bij het ontwikkelen van onze organisatie zodat wij u de best mogelijke producten en diensten kunnen blijven bieden.

 

 

Identificerende informatie, Order identificerende informatie, Financiële informatie, Apparaatinformatie, Gedragsinformatie.

 

 

Het aanpassen van de presentatie van de interface, zoals het taalgebruik en uiterlijk van onze Dienst waarmee wij met u communiceren, afhankelijk van het type apparaat dat u gebruikt.

 

 

Behartiging van ons gerechtvaardigd belang bij het aanpassen van de presentatie van de Dienst aan u.

 

 

Apparaatinformatie en Identificerende informatie.

 

 

Incidentenbeheer en beveiliging

Om incidenten te beheren en het gevaar te beperken dat de Dienst wordt gebruikt voor frauduleuze en overige illegale activiteiten, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor dit soort doeleinden.

Voor gedetailleerdere informatie over welke gegevens wij gebruiken voor incidentenbeheer en beveiliging, zie de onderstaande tabel.

 

 

Het verwerkingsdoeleinde

 

 

Rechtsgrond

 

 

Verwerkte persoonsgegevens

 

 

Het verifiëren van uw identiteit met als doeleinde het voorkomen dat onze Dienst wordt gebruikt voor frauduleuze en/of overige illegale activiteiten.

 

 

Voldoen aan wettelijke verplichtingen en behartiging van ons gerechtvaardigd belang bij het voorkomen en opsporen van misdaden zoals fraude.

 

 

Identificerende informatie, Order identificerende informatie, Financiële informatie, Apparaatinformatie.

 

 

Het veilig bewaren van uw persoonsgegevens en voorkomen dat de Dienst doelwit wordt van externe cyberaanvallen (zoals DDoS-aanvallen).

 

 

Behartiging van ons gerechtvaardigd belang bij het bewaken van uw persoonsgegevens en om te zorgen dat onze Dienst naar behoren blijft werken in het geval van een cyberaanval.

 

 

Identificerende informatie, Order identificerende informatie, Financiële informatie, Apparaatinformatie.

 

Het voldoen aan onze contractuele verplichtingen om over incidenten te informeren.

Contractuele verplichting.

Identificerende informatie, Order identificerende informatie, Financiële informatie, Apparaatinformatie.

Het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen om bepaalde incidenten te melden bij de Zweedse financiële toezichthouder en de Zweedse gegevensbeschermingsautoriteit.

Voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Identificerende informatie, Order identificerende informatie, Financiële informatie, Apparaatinformatie.

Het instellen, uitoefenen van en/of Trustly verdedigen tegen juridische claims.

Ons gerechtvaardigd belang nastreven van het instellen, uitoefenen en/of verdedigen van juridische claims.

Identificerende informatie, Orderi dentificerende informatie, Financiële informatie, Apparaatinformatie.

 

Cookies

Wanneer u onze Dienst gebruikt, plaatsen wij mogelijk cookies op uw apparaat. De van cookies afkomstige gegevens worden gebruikt om u een betere gebruikerservaring te bieden.

Lees hier ons cookiebeleid voor meer informatie over ons gebruik van cookies.

Voor gedetailleerdere informatie over hoe we de gegevens gebruiken die bij uw gebruik van de Dienst met cookies worden gegenereerd, zie de onderstaande tabel.

 

 

Het verwerkingsdoeleinde

 

 

Rechtsgrond

 

 

Verwerkte persoonsgegevens

 

 

Om een snelle en handige betaalervaring te creëren, heeft Trustly een zogenaamde "onthoud mij-functie" waarmee wij u kunnen onthouden en hoe u de Dienst graag gebruikt. Als u ervoor kiest om deze functionaliteit te activeren, onthouden wij u op het apparaat dat u gebruikte met als doel u een snellere betaalervaring te bieden wanneer u de volgende keer ervoor kiest om met Trustly te betalen. Daarnaast geeft u ons bij activering van de functionaliteit ook uw toestemming om aan uw bank door te geven dat u ons, voor een periode van 90 dagen, toestaat om uw saldi op te halen. We gebruiken deze toegang alleen wanneer u een betaling bent begonnen via Trustly om te controleren welke bankrekeningen voldoende saldo hebben om de gewenste betaling te doen. We stellen u tevens in staat om uw saldi te bekijken, mocht u ervoor kiezen om deze weergave in te schakelen.

 

 

Uw toestemming. Als u uw toestemming wilt intrekken om daarmee de functionaliteit uit te schakelen, is het de gemakkelijkste manier om bij het doen van een betaling met Trustly op [Wijzigen] te klikken en vervolgens op [Verwijderen]. Een andere manier is hier contact opnemen met onze Ondersteuning, daar kunnen ze u verder helpen.

 

 

Apparaatinformatie, Gedragsinformatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens wanneer u de Dienst gebruikt?

Bij gebruik van onze Dienst verzamelen wij uw persoonsgegevens direct van u, alsmede van uw interface voor internetbankieren (uw onlinebank) of via een door uw bank geleverde API in overeenstemming met onze overeenkomst. Daarnaast verzamelen we ook persoonsgegevens van uw Winkelier en, afhankelijk van het doeleinde voor gebruik van de Dienst, van externe bronnen van derden. Dat laatstgenoemde kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer we uw identiteit moet verifiëren en/of contactgegevens moeten bijwerken/aanvullen via officiële dienstverleners voor identiteitverificatie of vergelijkbare leveranciers. Ons betaalsysteem zal daarnaast persoonsgegevens genereren zoals een orderidentificatienummer wanneer u onze Dienst gebruikt.

Trustly verkoopt ook betaaldiensten door die geleverd worden door externe leveranciers van betaaldiensten. Bij het doorverkopen van dergelijke betaaldiensten, verkrijgt Trustly persoonsgegevens over u van dergelijke leveranciers. Voor meer informatie over welke persoonsgegevens een externe leverancier van betaaldiensten met Trustly deelt, neemt u contact op met de betreffende leverancier.

 1. 4.2 Wanneer u een klantvertegenwoordiger bent

Trustly verwerkt persoonsgegevens van vertegenwoordigers van onze klanten, zijnde Winkeliers of een andere leverancier van betaaldiensten die onze Dienst doorverkoopt via zijn kanalen. Deze verwerking wordt voornamelijk gedaan voor het administreren van de zakelijke relatie en het vervullen van onze wettelijke verplichtingen voor het uitvoeren van zogenaamde ken-uw-klant-controles van onze klanten.

In deze sectie kunt u specifiekere informatie vinden over hoe wij uw gegevens verwerken in het geval u een klantvertegenwoordiger bent.

 

 

Het verwerkingsdoeleinde

 

 

Rechtsgrond

 

 

Verwerkte persoonsgegevens

 

 

Het aangaan, of onderhouden, van een zakelijke relatie met het bedrijf dat u vertegenwoordigt en het communiceren van belangrijke informatie betreffende onze Dienst die niet als marketing wordt beschouwd.

 

 

Contractuele verplichting en behartiging van ons gerechtvaardigd belang bij communicatie en contact met u en om te verifiëren dat de informatie die wij van u hebben actueel is of wanneer wij informatie aan u moeten doorgeven over onze Dienst die wij belangrijk achten om u van op de hoogte te brengen.

 

 

Identificerende informatie.

 

 

Ter verbetering van onze Dienst kunnen wij u klanttevredenheidenquêtes opsturen. In dergelijke enquêtes vragen wij u onder andere om ons en/of onze Dienst te evalueren.

 

 

Behartiging van ons gerechtvaardigd belang bij het verbeteren van onze Dienst teneinde een betere Dienst te kunnen leveren of om nieuwe diensten te ontwikkelen op basis van de antwoorden op de enquête.

 

 

Identificerende informatie.

 

Het verkopen van onze Dienst bijv. ingeval u interesse in onze Dienst toont, bijv. door onze websites te bezoeken (zie sectie 4.3 voor meer informatie) of als we menen dat u als een potentieel klantvertegenwoordiger geïnteresseerd zou zijn in onze Dienst. De mogelijkheid bestaat altijd om op een gemakkelijke en handige manier af te melden voor marketing, bijv. door op "afmelden" te klikken in de e-mailberichten die wij of onze reclamebureaus mogelijk verzenden of door bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit specifieke doeleinde.

 

 

Behartiging van ons gerechtvaardigd belang bij de marketing van onze Dienst voor commerciële doeleinden en voor het aanbieden van onze Dienst of nieuwe diensten waarvan we denken dat u er als vertegenwoordiger van huidige en/of potentiële klanten in geïnteresseerd zou kunnen zijn.

 

 

Identificerende informatie, Gedragsinformatie.

 

Het vervullen van onze wettelijke verplichtingen voor het uitvoeren van ken-uw-klant-controles van onze klant, met inbegrip van het screenen van uw persoonlijke informatie ten opzichte van een PEP-lijst en lijsten van personen op wie sancties van toepassing zijn.

 

 

Voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

 

Identificerende informatie en indien van toepassing kopieën van uw paspoort en overige documenten ter bevestiging van uw identiteit en/of adres.

 

 

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens wanneer u een klantvertegenwoordiger bent?

Wanneer u contact met ons opneemt met als doel het aangaan van een potentiële zakelijke relatie met betrekking tot onze Dienst, verzamelen wij de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, zoals contactgegevens uit e-mailberichten en overeenkomsten. We verzamelen ook persoonsgegevens die u ons verstrekt wanneer u bijvoorbeeld uw contactgegevens geeft met betrekking tot campagnes waaraan u wilt meedoen of witboeken die u wilt ontvangen.
Bovendien kunnen wij uw contactgegevens verzamelen in uw hoedanigheid van potentiële klantvertegenwoordiger van externe leveranciers van klantenregisters, met als doel onze Dienst aan u te verkopen, indien wij van mening zijn dat u geïnteresseerd zou zijn in onze Dienst.

Bij het uitvoeren van ken-uw-klant-controles van onze klant vragen wij de klant om informatie te verstrekken zoals kopieën van paspoorten van bijvoorbeeld de begunstigde eigenaars en directieleden.

Naast de informatie die wij van u ontvangen, verzamelen we ook persoonsgegevens van u via cookies als u onze website bezoekt (zie sectie 4.3 voor meer informatie).

 1. 4.3 Wanneer u onze websites bezoekt of contact opneemt met onze ondersteuning en/of klachtendienst

Wij waarderen uw feedback en we willen graag weten wat we kunnen doen om onze Dienst te verbeteren. Daarom heeft Trustly een platform voor klantenondersteuning beschikbaar gesteld waar u contact met ons kunt opnemen. Wanneer u dat doet, verzamelen wij bepaalde persoonsgegevens van u.

Trustly gebruikt ook cookies op zijn website om een goed functionerende, persoonlijk aangepaste en gebruikersvriendelijke ervaring te bieden. Lees hier ons cookiebeleid voor meer informatie over ons gebruik van cookies.

In deze sectie kunt u specifieke informatie vinden over hoe we uw gegevens verwerken ingeval u als individu contact opneemt met onze ondersteuning en/of klachtendienst of wanneer u een websitebezoeker bent.

 

 

Het verwerkingsdoeleinde

 

 

Rechtsgrond

 

 

Verwerkte persoonsgegevens

 

 

U helpen met uw vraag of zorg ingeval u contact opneemt met onze ondersteuning en/of klachtendienst, ofwel via onze websites, ofwel door ons te e-mailen.

 

 

Behartiging van ons gerechtvaardigd belang in communicatie met u ingeval van bijvoorbeeld vragen of klachten.

 

 

Identificerende informatie.

 

 

Het plaatsen van cookies op uw apparaat wanneer u onze websites bezoekt en gebruikt. We gebruiken de van cookies afkomstige gegevens voor verschillende doeleinden, zoals voor het goed laten werken van de websites, het verzamelen van statistieken over hoe u onze websites gebruikt om de functionaliteit ervan te verbeteren, alsmede voor business-to-businessmarketingdoeleinden.

 

 

Behartiging van ons gerechtvaardigd belang om u werkende en functionele websites te bieden alsmede het verzamelen van webstatistieken voor commerciële redenen. Daarnaast behartigen wij ons gerechtvaardigd belang bij de marketing van onze Dienst aan potentiële klanten.

 

 

Apparaatinformatie, Gedragsinformatie.

 

 

Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens wanneer u contact opneemt met onze ondersteuning en/of klachtendienst of onze websites bezoekt?

Als u contact met ons opneemt, verwerken we uw persoonsgegevens door uw contactgegevens te verzamelen via het medium dat u kiest voor het contact, dat wil zeggen via e-mail, post of andere weg. Wanneer u onze websites bezoekt, verwerken wij op vergelijkbare wijze uw persoonsgegevens door cookies op uw apparaat te plaatsen om zodoende informatie te verzamelen in overeenstemming met ons cookiebeleid.

 1. 4.4 Overige situaties

Ongeacht wie u bent, persoonsgegevens van u kunnen ook door ons worden verwerkt met als doeleinde het vervullen van uw rechten als betrokkene onder de AVG en voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Zie onder voor meer informatie.

 

 

Het verwerkingsdoeleinde

 

 

Rechtsgrond

 

 

Verwerkte persoonsgegevens

 

 

Het tegemoetkomen aan uw rechten in overeenstemming met de AVG en overige toepasselijke wetgeving voor gegevensbescherming. Als u als betrokkene contact met ons opneemt om te vragen naar de informatie die wij over u verzameld hebben, zullen wij u vragen om u te verifiëren, om te voorkomen dat persoonsgegevens aan de verkeerde persoon worden verstrekt.

 

 

Voldoen aan wettelijke verplichtingen en behartiging van ons gerechtvaardigd belang bij het verifiëren van uw identiteit om te voorkomen dat persoonsgegevens aan de verkeerde persoon worden verstrekt.

 

 

Identificerende informatie, Order identificerende informatie,

Financiële informatie, Apparaatinformatie.

 

 

Het behandelen van klachten of de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering tegen Trustly.

 

 

Behartiging van ons gerechtvaardigd belang bij het behandelen van klachten of de vaststelling, uitoefening en/of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

 

Identificerende informatie, Order identificerende informatie,

Financiële informatie, Apparaatinformatie.

 

5. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

De informatie die wij over u verzamelen kan worden gedeeld met verschillende categorieën van ontvangers, afhankelijk van wat het doeleinde was voor het verzamelen van uw gegevens. In deze sectie kunt u meer lezen over het delen van persoonsgegevens van eindgebruikers, klantvertegenwoordigers en websitebezoekers, en overige individuen die contact opnemen met onze ondersteuning en/of klachtendienst.

In het algemeen geldt dat wanneer Trustly uw persoonsgegevens deelt met derden, dit gebeurt op een verantwoorde manier en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving voor gegevensbescherming.

 1. 5.1 Algemeen

Trustly Group

Ongeacht wie u bent, kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld met bedrijven die deel uitmaken van de Trustly Group, wanneer dat nodig is voor het vervullen van het doeleinde waarvoor de gegevens verzameld zijn. Dit delen van gegevens wordt uitgevoerd op grond van ons gerechtvaardigd belang bij het delen van gegevens binnen onze groep voor commerciële en organisatorische redenen en wettelijke naleving.

 1. 5.2 Wanneer u onze Dienst gebruikt

Uw Winkelier

Met als doel dat uw Winkelier betalingen kan verifiëren om zodoende bijvoorbeeld gekochte goederen te kunnen vrijgeven, voorzien wij de Winkelier van informatie over de betalingen. Welk type informatie wij aan uw Winkelier verzenden hangt af van het type transactie en hoe de Winkelier de Dienst in diens systeem integreert.

Er kan ook Identificerende en/of financiële informatie aan uw Winkelier worden doorgestuurd zodat de Winkelier uw identiteit en/of het account kan verifiëren wanneer de Dienst wordt gebruikt voor Identiteitsverificatie. Wij delen deze informatie met de Winkelier als de Winkelier juridisch verplicht is om uw identiteit te verifiëren als maatregel ter voorkoming van witwassen, fraude of andere criminele handelingen, of om te voldoen aan potentiële juridische en/of wettelijke eisen die aan de Winkelier zijn opgelegd. In bepaalde situaties kunnen we uw persoonsgegevens ook delen als de Winkelier een gerechtvaardigd belang heeft om uw identiteit te verifiëren of dat u daadwerkelijke de accounthouder bent. Zo kan identificerende informatie bijvoorbeeld worden gedeeld met een Winkelier om de Winkelier in staat te stellen om u een betere gebruikerservaring te bieden door informatie over het verzendadres vooraf in te vullen bij de kassa van de Winkelier.

Het delen van uw persoonsgegevens met de Winkelier geschiedt op grond van onze noodzaak om onze contractuele verplichtingen te vervullen, alsmede ons gerechtvaardigd belang om de transactie uit te voeren en het gerechtvaardigd belang of de wettelijke verplichting van de Winkelier om betalingen en/of uw identiteit te verifiëren. Daarnaast is ons gerechtvaardigd belang bij het delen van uw persoonsgegevens met uw Winkelier soms gebaseerd op uw wens om uw persoonlijke informatie met uw Winkelier te delen zodat u uw identiteit, bank account kunt verifiëren en/of de dienst van uw Winkelier kunt gebruiken, waarvoor wij een simpele en handige oplossing bieden.

Externe leveranciers van betaaldiensten

Bij het aanbieden van onze Diensten, kunnen andere externe leveranciers van betaaldiensten met wie wij samenwerken betrokken worden. In dat geval delen wij uw persoonsgegevens met een dergelijke externe leverancier met als doeleinde dat de leverancier de gegevens aan uw Winkelier kan doorgeven. Als wij geen gegevens delen met een dergelijke externe leverancier van betaaldiensten wanneer deze onderdeel is van de betaalketen, bent u niet in staat om de transactie te voltooien.

Het op deze manier delen van uw persoonsgegevens met een externe leverancier van betaaldiensten geschiedt op grond van onze noodzaak om onze contractuele verplichtingen te vervullen, alsmede ons gerechtvaardigd belang om de transactie uit te voeren.

Voor meer informatie over welke persoonsgegevens een externe leverancier van betaaldiensten met Trustly deelt, neemt u contact op met de betreffende leverancier.

Autoriteiten en banken

Voor uitvoering van een transactie bij gebruik van onze Dienst, moeten we een deel van uw persoonsgegevens overdragen aan uw bank en andere banken die deel uitmaken van de betalingsketen.. Deze verwerking wordt uitgevoerd op grond van onze noodzaak om onze contractuele verplichtingen te vervullen, alsmede ons gerechtvaardigd belang om de transactie uit te voeren en voor het oplossen van problemen bij betalingen.

Mogelijk moeten wij uw persoonsgegevens en informatie over betalingen ook delen met de politie, belastingdienst en overige relevante autoriteiten en eventueel uw bank en/of banken die deel uitmaken van de betalingsketen.. Dat wordt gedaan wanneer het nodig is om betaaltransacties te onderzoeken in het kader van het voorkomen en onthullen van overtreding van wetgeving ter bestrijding van witwassen, frauduleus gebruik van de Dienst en overige criminele handelingen. Wanneer uw persoonsgegevens voor deze doeleinden met de autoriteiten worden gedeeld, geschiedt dit op grond van onze plicht om onze juridische verplichtingen te vervullen. Wanneer uw persoonsgegevens voor deze doeleinden met uw bank en/of banken die deel uitmaken van de betalingsketen worden gedeeld, geschiedt dit op grond van ons gerechtvaardigd belang om fraude en overige criminele activiteiten te voorkomen.

Overige externe partijen met wie wij samenwerken

Om een transactie uit te voeren bij gebruik van onze Dienst, kan het nodig zijn om uw persoonsgegevens te delen met samenwerkingspartners zoals officiële dienstverleners voor identiteitverificatie en vergelijkbare leveranciers om uw identiteit te kunnen bevestigen en/of voor het bijwerken/aanvullen van uw contactinformatie. Het delen van persoonsgegevens met dergelijke externe partijen wordt uitgevoerd op grond van onze noodzaak om onze contractuele verplichtingen te vervullen, ons gerechtvaardigd belang om de transactie uit te voeren, onze wettelijke verplichting om uw identiteit te verifiëren als u onze dienst voor Betaling met automatische overschrijving gebruikt, en, in sommige gevallen, de wettelijke verplichting van uw Winkelier om uw identiteit te verifiëren.

Als u onze dienst voor Betaling met automatische overschrijving gebruikt, kan het ook nodig zijn om uw persoonsgegevens te delen met leveranciers van sanctie- of PEP-lijsten teneinde uw persoonsgegevens te kunnen screenen aan de hand van een dergelijke lijst. Het delen van persoonsgegevens geschiedt in dat geval op grond van onze noodzaak om onze wettelijke verplichtingen te vervullen.

Daarnaast moeten we soms uw persoonsgegevens delen met leveranciers van clouddiensten, zoals leveranciers van technische servercapaciteit. Dat wordt gedaan met als doel het leveren van de Dienst en/of om de Dienst te verbeteren, bijvoorbeeld door gegevensanalyses en tests. Voorts delen wij uw persoonsgegevens mogelijk met overige externe leveranciers, bijvoorbeeld in het kader van IT-beveiligingsdoeleinden.

Wanneer uw persoonsgegevens worden gedeeld met een dergelijke externe partij, treedt de externe leverancier doorgaans op als gegevensverwerker met betrekking tot uw persoonsgegevens, wat betekent dat deze partij uw persoonsgegevens namens ons verwerkt en in overeenstemming met onze instructies.

 1. 5.3 Wanneer u een klantvertegenwoordiger bent

Als u een klantvertegenwoordiger bent, kan het nodig zijn om uw persoonsgegevens te delen met leveranciers van sanctie- of PEP-lijsten teneinde uw persoonsgegevens te kunnen screenen aan de hand van een dergelijke lijst. Het delen van persoonsgegevens geschiedt in dat geval op grond van onze noodzaak om onze wettelijke verplichtingen te vervullen.

Daarnaast moeten we soms uw persoonsgegevens delen met leveranciers van clouddiensten, zoals leveranciers van technische servercapacitei of CRM providerst. Dat wordt gedaan met als doel het leveren van de Dienst en/of om de Dienst te verbeteren, bijvoorbeeld door gegevensanalyses en tests.

Voorts delen wij uw gegevens mogelijk met externe leveranciers zoals externe reclamebureaus. We delen deze informatie op grond van het feit dat we een gerechtvaardigd belang bij marketing hebben, via professionele reclamebureaus, richting u met betrekking tot producten en diensten waarin u interesse hebt getoond.

 1. 5.4 Wanneer u onze websites bezoekt of contact opneemt met onze ondersteuning en/of klachtendienst

Uw persoonsgegevens worden mogelijk gedeeld met externe leveranciers zoals externe reclamebureaus. We delen deze informatie op grond van het feit dat we een gerechtvaardigd belang bij marketing hebben, via professionele reclamebureaus, richting u met betrekking tot producten en diensten waarin u interesse hebt getoond. Wij delen uw persoonsgegevens mogelijk ook met overige externe leveranciers van analytische hulpmiddelen op basis van ons gerechtvaardigd belang om u een plezierige gebruikerservaring te geven bij uw interactie met onze websites.

Daarnaast moeten we soms uw persoonsgegevens delen met leveranciers van clouddiensten, zoals leveranciers van technische servercapaciteit.

6. Gedurende hoelang verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het vervullen van het doeleinde waarvoor de gegevens verzameld zijn. De maximale tijd dat wij uw gegevens bewaren is afhankelijk van wie u bent. Zo worden persoonsgegevens over onze eindgebruikers in het algemeen niet langer bewaard dan een periode van zeven (7) jaar om te voldoen aan de eisen van de boekhoudplicht. Persoonsgegevens over klantvertegenwoordigers worden in de regel niet langer bewaard dan een periode van vijf (5) jaar vanaf beëindiging van de zakelijke relatie. Houd er echter rekening mee dat de gegevens gedurende deze termijn niet worden gebruikt voor alle bovengenoemde doeleinden. Kortere periodes zijn van toepassing afhankelijk van het doeleinde waarvoor de gegevens verzameld zijn. Zo kunnen bepaalde gegevens, bijv. Financiële Informatie, voor verschillende doeleinden worden verwerkt, waarbij ze voor sommige doeleinden alleen gedurende een zeer korte periode worden verwerkt, maar gedurende een langere periode voor andere doeleinden.

Trustly heeft verschillende technische en organisatorische maatregelen getroffen, zoals de automatische verwijdering van gegevens en toegangsbeperking tot systemen waarop persoonsgegevens bewaard worden, om te zorgen dat gegevens niet worden gebruikt gedurende een langere periode dan nodig is voor het vervullen van het respectievelijke doeleinde waarvoor de gegevens verzameld zijn.

7. Waar en hoe bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens doorgaans op servers binnen de EU/EER. Echter, soms kunnen een Winkelier van eindgebruikers en/of overige externe partijen waarmee wij uw gegevens delen gevestigd zijn buiten de EU/EER. Dit geldt ook wanneer uw persoonsgegevens gedeeld kunnen worden met bedrijven die deel uitmaken van de Trustly Group in de VK en VS. . Mochten uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan, en worden verwerkt door, een Winkelier van eindgebruikers, binnen de Trustly Group, of een derde partij in een land buiten de EU/EER, dan nemen wij alle redelijke maatregelen om te zorgen dat uw gegevens worden verwerkt met een hoge mate van beveiliging met een adequaat beschermingsniveau en dat alle passende waarborgen worden aangenomen in lijn met de eisen die zijn uiteengezet in de van toepassing zijnde wetgeving voor gegevensbescherming, zoals de AVG.

Wij hebben kantoren in Zweden, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Finland, Portugal, Malta en de Verenigde Staten. Werknemers en vertegenwoordigers van Trustly in deze landen kunnen, ingeval dit vereist is voor hun werkomschrijving/taken, toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Alle persoonsgegevens die vanaf deze locaties worden benaderd zijn beschermd door de EU-normen voor gegevensbescherming en worden versleuteld indien verzonden via internet.

We nemen de noodzakelijk maatregelen om te zorgen dat uw gegevens worden beschermd met een hoge mate van beveiliging die passend is voor de risico's die verbonden zijn aan de verwerking, en zorgen we voor fysieke, elektronische en procedurele waarborgen om deze te beschermen.

We beperken toegang tot uw persoonsgegevens voor deze werknemers, Trustly-vertegenwoordigers en derde partijen die uw informatie moeten weten zodat wij de doeleinden kunnen vervullen waarvoor de gegevens verzameld zijn (zie sectie 4 voor meer informatie).

We beschermen uw informatie wanneer deze via internet wordt verzonden door TLS-diensten te gebruiken. De TLS-diensten gebruiken binnen de branche aanbevolen en bewezen configuraties en volgen binnen de branche erkende normen.

8. Profilering en geautomatiseerde besluitvorming

Trustly maakt soms gebruik van profilering en geautomatiseerde besluitvorming bij het leveren van zijn diensten. In deze sectie kunt u meer lezen over wanneer en waarom wij deze maatregelen gebruiken.

"Profilering" is wanneer persoonsgegevens geautomatiseerd worden verwerkt ter beoordeling van persoonlijke aspecten van iemand, zoals iemands economische situatie of persoonlijke voorkeuren. "Geautomatiseerde besluitvorming" is wanneer geautomatiseerde procedés zonder menselijke tussenkomst worden gebruikt om een besluit te nemen met betrekking tot een individu, bijvoorbeeld geautomatiseerde weigering van een online ingediende kredietaanvraag.

 1. 8.1 Wanneer u onze Dienst gebruikt

Wanneer we onze dienst voor Betaling met automatische overschrijving aan u leveren, gebruiken we mogelijk geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering met als doel de beoordeling van risico's die gepaard gaan met betalingen. Wanneer u deze dienst gebruikt, is de waarde van de Betalingen met automatische overschrijving die u gedurende een bepaalde periode kunt aanvragen beperkt tot een bepaald bedrag. Ingeval deze limiet wordt bereikt, zullen we in plaats daarvan uw betaling verwerken als een standaard Betaling. Daarnaast kunnen we geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, gebruiken teneinde te voldoen aan juridische vereisten met betrekking tot onze verplichtingen om witwassen tegen te gaan en de door ons verwerkte betalingen te bewaken. De verwerking van uw persoonsgegevens bij deze geautomatiseerde besluitvorming geschiedt op grond van onze noodzaak om onze contractuele verplichtingen jegens u te vervullen, om betalingen uit te voeren of om te voldoen aan juridische vereisten zoals nodig kan zijn.

 1. 8.2 Wanneer u een klantvertegenwoordiger bent

We kunnen profilering gebruiken door potentiële klanten te evalueren, bijvoorbeeld door scores aan u toe te kennen op basis van hoeveel interesse u in Trustly gesteld hebt, zoals het aantal websitebezoeken, of u zich op onze website hebt aangemeld voor informatiemateriaal, enz. De verwerking van uw persoonsgegevens bij deze profilering is gebaseerd op ons commercieel gerechtvaardigd belang om contact op te nemen met potentiële of bestaande klanten van ons die interesse hebben getoond in Trustly en onze Dienst.

 1. 8.3 Wanneer u onze websites bezoekt of contact opneemt met onze ondersteuning en/of klachtendienst

Wij voeren geen Profilering of Geautomatiseerde besluitvorming uit wanneer u onze websites bezoekt of gebruikt.

9. Uw rechten

U hebt verschillende rechten in overeenstemming met toepasselijke wetgeving voor gegevensbescherming. Deze rechten zijn:

Recht van inzage in uw informatie: U kunt informatie van Trustly krijgen over welke persoonsgegevens we hebben verzameld, de reden hiervoor, enz.

Recht op rectificatie: Als persoonsgegevens die we van u verwerken onjuist zijn, hebt u het recht deze te laten corrigeren.

Recht op gegevenswissing ("recht op vergetelheid"): U kunt verzoeken dat Trustly de persoonsgegevens wist die wij over u hebben verzameld. Trustly is, onder bepaalde omstandigheden, verplicht om deze te verwijderen.

Recht op beperking: U kunt verzoeken dat Trustly de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden beperkt, bijvoorbeeld als u de juistheid van de door ons verwerkte persoonsgegevens betwist. Wij moeten dan de verwerking beperken terwijl de juistheid van uw verzoek wordt geverifieerd.

Recht van bezwaar: U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die Trustly uitvoert op basis van de rechtsgrondslag van ons gerechtvaardigd belang zoals hierboven gespecificeerd in dit Privacybeleid, met inbegrip van profilering die wij uitvoeren op basis van ons gerechtvaardigd belang, waarbij wij moeten beoordelen of wij uw persoonsgegevens mogen blijven verwerken. U hebt ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden, met inbegrip van het opstellen van profielen voor zover dit verband houdt met dergelijke direct-marketing, waarbij uw persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden zullen worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens: U kunt Trustly verzoeken om alle persoonsgegevens die Trustly van u verwerkt over te dragen. In sommige gevallen zijn we verplicht om aan dat verzoek te voldoen en u de van u verwerkte persoonsgegevens over te dragen.

Een klacht indienen: Als u ontevreden bent met onze hantering van uw persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de Zweedse autoriteit voor privacybescherming, die de leidende toezichthoudende autoriteit is met betrekking tot Trustly in de EU. U kunt ook een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens in uw thuisland binnen de EU. Als u in het Verenigd Koninkrijk bent gevestigd, kunt u een klacht indienen bij het Information Commissioner's Office in het Verenigd Koninkrijk.

10. Met wie neemt u contact op?

Trustly is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens (verwerkingsverantwoordelijke) en heeft een Functionaris gegevensbescherming (FG) aangewezen die verantwoordelijk is voor het bewaken van onze naleving van toepasselijke wetgeving voor gegevensbescherming. Als u vragen hebt of uw rechten wilt uitoefenen die hierboven zijn uitgelegd, dan kunt u contact met ons opnemen. Dat kan door een verzoek in te dienen bij ons ondersteuningsteam door online dit formulier in te vullen https://www.trustly.net/support/contact, of door een e-mail te verzenden naar onze Functionaris gegevensbescherming op dpo@trustly.com.

11. Wijzigingen aan dit privacybeleid

Controleer dit privacybeleid iedere keer wanneer u een transactie uitvoert met onze Dienst, aangezien updates informatie kunnen bevatten over aanvullende verwerkingsactiviteiten die we in de toekomst willen uitvoeren.