TRUSTLY PRIVĀTUMA POLITIKA

1. Kas mēs esam?

Trustly Group AB, reģ. nr. 556754-8655 (“Trustly”, “mēs”, “mums” vai “mūsu”) ir Zviedrijas maksājumu iestāde, kas nodrošina tiešsaistes bankas maksājumu risinājumus visā Eiropā. Mūsu darbības ir licencējusi Zviedrijas finanšu uzraudzības iestāde, un mēs tiekam uzskatīti par datu pārziņiem jūsu personas datu apstrādei saskaņā ar šo privātuma politiku.

2. Kāpēc nepieciešama privātuma politika?

Uzņēmumā Trustly mēs augstu vērtē jūsu privātumu un cītīgi strādājam, lai nodrošinātu, ka jūsu personas datu apstrāde noris saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (ES) 2016/679 (VDAR) noteiktajām prasībām un citiem piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem.

Šajā privātuma politikā mēs aprakstām, kādus personas datus mēs apkopojam un apstrādājam:

Galalietotāji, kas izmanto mūsu maksājumu pakalpojumu

Klientu pārstāvji, kas pārstāv mūsu pašreizējo vai potenciālo klientu

Tīmekļa vietnes apmeklētāji, kas mijiedarbojas ar mūsu tīmekļa vietnēm vai sazinās ar mūsu atbalsta un/vai sūdzību dienestu

Ja piesakāties darbam pie mums, lūdzu, izlasiet mūsu darba kandidātu politiku, kuru varat atrast saistībā ar savu pieteikumu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs varam apstrādāt jūsu personas datus citiem līdzekļiem un mērķiem, kas nav aprakstīti šajā privātuma politikā. Šādā gadījumā mēs jums sniegsim atsevišķu paziņojumu par privātumu, informējot jūs par šādu apstrādi.

3. Kādus personas datus mēs apstrādājam par jums?

Tas ir atkarīgs no tā, kā jūs mijiedarbojaties ar mums un kādam nolūkam mēs apkopojam un apstrādājam dažāda veida personas datus par jums. Lai jūs varētu vieglāk saprast, kāda veida personas datus mēs par jums varam apstrādāt, mēs esam iedalījuši personas datus šādās kategorijās, tostarp datu elementus: 

Identifikācijas informācija – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, dzimšanas datums, tautība, personas kods/pases numurs/personas apliecības numurs un jūsu galalietotāja ID.

Pasūtījuma identifikācijas informācija – informācija, kas identificē galalietotāja maksājumu, piemēram, pasūtījuma ID numurs, ziņojuma ID, paziņojuma ID un laiks, kad darījums tika veikts. 

Finanšu informācija – nosūtītāja un/vai saņēmēja banka, bankas konta numurs, kā arī konta bilance maksājuma brīdī.

Informācija par ierīci – IP adrese, ierīces veids, operētājsistēma un pārlūkprogrammas informācija.

Uzvedības informācija – kā galalietotāji izmanto mūsu maksājumu pakalpojumus un/vai kā tīmekļa vietnes apmeklētāji mijiedarbojas ar mūsu tīmekļa vietnēm.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka tas ir maksimālais personas datu apjoms, ko mēs varam apstrādāt par jums nolūkos, uz kuriem attiecas šī privātuma politika. Atkarībā no tā, kā jūs mijiedarbojaties ar mums un kādam nolūkam, mēs varam apstrādāt mazāk informācijas par to, kas norādīta iepriekš.

4. Kādam mērķim mēs apstrādājam jūsu personas datus un uz kādu juridisko pamatu mēs paļaujamies?

Mēs izmantojam un kopīgojam personas datus, ko apkopojam par jums vairākiem dažādiem mērķiem, un mēs paļaujamies uz dažādiem juridiskiem pamatojumiem. Atkarībā no tā, vai esat galalietotājs, kas izmanto mūsu Pakalpojumu (kā definēts tālāk), mūsu pašreizējā vai potenciālā klienta pārstāvis vai tīmekļa vietnes apmeklētājs, kas mijiedarbojas ar mūsu tīmekļa vietni, tālāk redzamās tabulas nosaka, kādu personas datu kategoriju mēs apstrādājam, kādam mērķim un ar kādu juridisko pamatojumu mēs to darām. Tālāk šajā privātuma politikā mēs aprakstīsim, kā mēs apkopojam jūsu personas datus un ar ko mēs varam tos kopīgot, kā arī juridisko pamatojumu, kas ļauj mums to darīt.

4.1. Kad jūs izmantojat mūsu Pakalpojumu

Mūsu pakalpojuma nodrošināšana

Trustly patentētais, no bankas neatkarīgais tiešsaistes maksājumu risinājums ļauj veikt bankas pārskaitījumus tiešsaistē no konta uz kontu (mūsu "Pakalpojums"). Pakalpojums sastāv no vairākām dažādām funkcijām, kas ļauj:

(a) ātri, vienkārši un droši veiktu maksājumus no jūsu internetbankas tiešsaistes piegādātājam, kas nodrošina jums produktu vai pakalpojumu (“Komersants”), proti, jūs varat veikt tiešos maksājumus par precēm un pakalpojumiem no jūsu bankas konta (“Samaksa”);

(b) tiešā veidā saņemtu maksājumus no Komersanta uz jūsu bankas kontu, piemēram, ja vēlaties atgriezt iegādātās preces (“Izmaksa”);

(c) reģistrētu tiešā debeta pilnvarojumu, kas ļaus mums izpildīt tiešos maksājumus no jūsu bankas konta (“Tiešā debeta maksājums”) bez nepieciešamības pieslēgties jūsu bankai, veicot katru pirkumu; 

(d) autentificētos pie Komersanta un/vai reģistrētu kontu pie Komersanta, veicot maksājumu darījumu, kurā Komersantam ir šādas identifikācijas prasības ("Identitātes pārbaude"); un/vai 

(e) verificētu jūsu bankas kontu pie Komersanta ("Konta verifikācija").

Zemāk mēs aprakstīsim, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, izmantojot dažādas Pakalpojuma funkcijas. 

 

Datu apstrādes mērķis

Juridiskais pamats

Apstrādātie Personas dati

Lai sāktu un apstrādātu Samaksu jūsu Komersantam ērtā un drošā veidā.

Līgumsaistības.

Identificējoša informācija, Pasūtījumu identificējoša informācija, Finanšu informācija, Ierīces informācija.

Lai sāktu un apstrādātu Izmaksu jums no jūsu Komersanta ērtā un drošā veidā.

Līgumsaistības.

Identificējoša informācija, Pasūtījumu identificējoša informācija, Finanšu informācija, Ierīces informācija.

Lai ērti uzstādītu tiešā debeta pilnvarojumu un veiktu Tiešā debeta maksājumu jūsu Komersantam.

Līgumsaistības.

Identificējoša informācija, Pasūtījumu identificējoša informācija, Finanšu informācija, Ierīces informācija.

Lai pārbaudītu jūsu identitāti un/vai atjauninātu jūsu kontaktinformāciju, kad Pakalpojums tiek izmantots identitātes pārbaudei, proti, veids, kā pierādīt jūsu identitāti Komersantam.

Līgumsaistības.

Identifikācijas informācija.

Lai atjauninātu jūsu identifikācijas informāciju identitātes pārbaudes vajadzībām (tiks veikta ik pēc 90 dienām).

Mūsu leģitīmo interešu nodrošināšanai, sniedzot jums mūsu Pakalpojumu.

Identifikācijas informācija.


Lai pārbaudītu jūsu bankas kontu, kad Pakalpojums tiek izmantots konta verifikācijai.

Līgumsaistības.


Identifikācijas informācija, Finanšu informācija.

 

Juridisko un normatīvo pienākumu izpildei

Trustly kā licencētai maksājumu iestādei ir pienākums ievērot normatīvo aktu kopumu, kas attiecas uz maksājumu darījumu apstrādi. Daži dati, ko mēs apkopojam par jums, kad jūs izmantojat mūsu Pakalpojumu, tiks izmantoti, lai izpildītu šos juridiskos un regulatīvos pienākumus.

Sīkāku informāciju par to, kādus datus mēs izmantojam juridiskās un normatīvās atbilstības nolūkos, skatiet tabulā zemāk.

 

Datu apstrādes mērķis

Juridiskais pamats

Apstrādātie Personas dati

Lai izpildītu mūsu juridiskos pienākumus saskaņā ar piemērojamiem noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas noteikumiem, lai uzraudzītu mūsu apstrādātos maksājumus un ziņotu par aizdomīgiem maksājumiem policijai vai līdzīgām iestādēm. 

Juridisko pienākumu izpildei.

Identificējoša informācija, Pasūtījumu identificējoša informācija, Finanšu informācija, Ierīces informācija.

Lai izpildītu mūsu juridiskos pienākumus ziņot iestādēm par statistiku, cita starpā par krāpnieciskiem darījumiem. 

Juridisko pienākumu izpildei.

Identificējoša informācija, Pasūtījumu identificējoša informācija, Finanšu informācija, Ierīces informācija.

Lai izpildītu mūsu juridiskos pienākumus sazināties ar jums, ja rodas situācija, kas var ietekmēt jūsu finanšu intereses, vai, ja jūs izmantojat mūsu tiešā debeta maksājumu pakalpojumu, informēt jūs par izmaiņām mūsu noteikumos par šī pakalpojuma izmantošanu.

Juridisko pienākumu izpildei.

Identifikācijas informācija.


Lai izpildītu mūsu juridiskos pienākumus veikt jūsu klientu pārbaudes, kad izmantojat mūsu tiešā debeta maksājumu pakalpojumu, tostarp pārbaudīt jūsu personisko informāciju politiski nozīmīgu personu sarakstos ("PEP") un to personu sarakstos, uz kurām attiecas sankcijas.

Juridisko pienākumu izpildei.


Informācijas un, ja nepieciešams, jūsu pases un citu dokumentu kopiju, kas apliecina jūsu identitāti un/vai adresi, identificēšanai.


Lai izpildītu mūsu juridiskos pienākumus saskaņā ar grāmatvedības likumiem, kuri jums uzliek par pienākumu uzglabāt jūsu ar maksājumu saistītos personas datus.

Juridisko pienākumu izpildei.


Identificējoša informācija, Pasūtījumu identificējoša informācija, Finanšu informācija.

 

Izpilde un biznesa attīstība

Uzņēmumā Trustly mēs vienmēr cenšamies nodrošināt jums vislabāko iespējamo lietotāja pieredzi. Lai to panāktu, mēs apstrādāsim jūsu personas datus, lai pārliecinātos, ka mūsu Pakalpojums darbojas pareizi, un novērstu jebkādas problēmas, kas var rasties Pakalpojumā. Mēs arī izmantojam jūsu personas datus, lai nodrošinātu, ka Pakalpojums jums tiek sniegts vispārliecinošākajā veidā, un lai saprastu, kā mēs varam attīstīt mūsu Pakalpojumu, lai radītu vēl labākus produktus.

Sīkāku informāciju par to, kādus datus mēs izmantojam izpildes un biznesa attīstības nolūkos, skatiet tabulā zemāk.

 

Datu apstrādes mērķis

Juridiskais pamats

Apstrādātie Personas dati

Lai novērstu problēmas Pakalpojumā izpildes trūkuma gadījumā.

Mūsu leģitīmo interešu nodrošināšanai novērst problēmas, kas saistītas ar Pakalpojumu, lai sniegtu jums strādājošu Pakalpojumu.

Identifikācijas informācija, Pasūtījuma identifikācijas informācija, Finanšu informācija, Ierīces informācija, Uzvedības informācija.

Lai veiktu analīzi par to, kā jūs izmantojat mūsu Pakalpojumu.

Mūsu leģitīmo interešu nodrošināšanai attīstīt mūsu organizāciju, lai mēs turpinātu piedāvāt jums labākos iespējamos produktus un pakalpojumus.

Identifikācijas informācija, Pasūtījuma identifikācijas informācija, Finanšu informācija, Ierīces informācija, Uzvedības informācija.

Lai pielāgotu saskarnes atspoguļojumu, piemēram, valodas veidu un mūsu Pakalpojuma izskatu, ar kura palīdzību mēs ar jums sazināmies, atkarībā no izmantotās ierīces veida.

Mūsu leģitīmo interešu nodrošināšanai, lai pielāgotu jums Pakalpojuma atspoguļojumu.

Identifikācijas informācija un Identifikācijas informācija.

 

Incidentu vadība un drošība

Lai pārvaldītu incidentus un novērstu risku, ka Pakalpojums tiek izmantots krāpniecisku un citu prettiesisku darbību īstenošanai, mēs esam tiesīgi apstrādāt jūsu personas datus tālāk aprakstītajiem nolūkiem.

Sīkāku informāciju par to, kādus datus mēs šajā incidentu vadībā un drošības mērķim, skatiet tabulā zemāk.

 

Datu apstrādes mērķis

Juridiskais pamats

Apstrādātie Personas dati

Lai pārbaudītu jūsu identitāti nolūkā novērst to, ka mūsu Pakalpojums tiek izmantots krāpšanai un/vai līdzīgām nelikumīgām darbībām.

Ievērot juridiskos pienākumus un īstenot mūsu likumīgās intereses, lai novērstu un atklātu noziegumus, piemēram, krāpšanu.

Identificējoša informācija, Pasūtījumu identificējoša informācija, Finanšu informācija, Ierīces informācija.

Lai jūsu personas dati būtu drošībā un lai pret Pakalpojumu nevērstos ārēji kiberuzbrukumi (piemēram, DDoS uzbrukumi).

Mūsu leģitīmo interešu nodrošināšanai, lai jūsu personas dati būtu drošībā, kā arī mēs nodrošinātu, ka mūsu Pakalpojums darbojas, kā paredzēts kiberuzbrukuma gadījumā.

Identificējoša informācija, Pasūtījumu identificējoša informācija, Finanšu informācija, Ierīces informācija.


Lai izpildītu mūsu līgumiskās saistības informēt par incidentiem.


Līgumsaistības.


Identificējoša informācija, Pasūtījumu identificējoša informācija, Finanšu informācija, Ierīces informācija.


Lai izpildītu mūsu juridiskos pienākumus ziņot par noteiktiem incidentiem Zviedrijas Finanšu uzraudzības iestādei un Zviedrijas Datu aizsardzības iestādei. 

Juridisko pienākumu izpildei.


Identificējoša informācija, Pasūtījumu identificējoša informācija, Finanšu informācija, Ierīces informācija.

Lai celtu likumīgās prasības, īstenotu tās vai aizstāvētu Trustly pret tām.

Mūsu likumīgo interešu izmantošana, lai celtu likumīgās prasības, īstenotu tās vai aizstāvētos pret tām.

Identificējoša informācija, Pasūtījumu identificējoša informācija, 

Finanšu informācija, Ierīces informācija.

 

Sīkdatnes

Kad jūs izmantojat mūsu Pakalpojumu, mēs varam iestatīt sīkdatnes jūsu ierīcē. No sīkdatnēm ģenerētie dati tiek izmantoti, lai nodrošinātu jums labāku lietotāja pieredzi.

Lai iegūtu papildu informāciju par sīkfailu izmantošanu, lūdzam iepazīties ar mūsu Sīkfailu politiku, kas ir pieejama šeit.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par to, kā mēs izmantojam datus, kas ģenerēti no sīkdatnēm, kad jūs izmantojat mūsu Pakalpojumu, skatiet tabulu zemāk.

 

Datu apstrādes mērķis

Juridiskais pamats

Apstrādātie Personas dati

Lai izveidotu ātru un ērtu maksājumu pieredzi, Trustly ir izstrādājis tā saukto "atceries mani funkciju", kas ļauj mums atcerēties jūs un to, kā jums patīk izmantot mūsu Pakalpojumu. Ja izvēlaties aktivizēt šo funkcionalitāti, mēs jūs atcerēsimies ierīcē, kuru izmantojāt, lai nodrošinātu jums ātrāku maksājumu pieredzi nākamreiz, kad izvēlēsieties maksāt ar Trustly. Turklāt, aktivizējot funkcionalitāti, jūs arī dosiet mums savu piekrišanu paziņot jūsu bankai, ka jūs 90 dienu laikā ļausiet mums nolasīt jūsu konta atlikumus. Mēs izmantosim šo piekļuvi tikai tad, kad būsiet uzsācis maksājumu ar Trustly, lai pārbaudītu, kuriem bankas kontiem ir pietiekams atlikums, lai veiktu jūsu pieprasīto maksājumu. Mēs arī ļausim jums apskatīt savus atlikumus, ja izvēlēsieties iespējot šo skatījumu.

Jūsu piekrišana. Ja vēlaties atsaukt savu piekrišanu un tādējādi atspējot funkcionalitāti, visvienkāršākais veids ir noklikšķināt uz [Mainīt], kad veicat maksājumu ar Trustly, un pēc tam noklikšķināt uz [Noņemt]. Varat arī sazināties ar mūsu atbalsta funkciju šeit, un viņi var jums palīdzēt.

Ierīces informācija, Uzvedības informācija.

 

Kā mēs apkopojam jūsu personas datus, izmantojot Pakalpojumu?

Izmantojot mūsu pakalpojumu, jūsu personas datus iegūstam tiešā veidā no jums, kā arī no jūsu tiešsaistes bankas saskarnes (piem., internetbankas) vai lietojumprogrammu saskarnes (API), ko jūsu banka nodrošina saskaņā ar mūsu vienošanos. Tāpat mēs apkopojam arī personas datus no jūsu Komersanta un atkarībā no tā, kādam nolūkam tiek izmantots Pakalpojums, ārējiem trešo pušu avotiem. Piemēram, pēdējais var notikt, ja mums ir jāpārbauda jūsu identitāte un/vai jāatjaunina/jāpapildina kontaktinformācija, izmantojot oficiālos identitātes pārbaudes pakalpojumu sniedzējus vai līdzīgus pakalpojumu sniedzējus. Izmantojot mūsu Pakalpojumu, mūsu maksājumu sistēma papildus ģenerēs personas datus, piemēram, pasūtījuma ID numuru.

Trustly kā tālākpārdevējs piedāvā arī maksājumu pakalpojumus, ko nodrošina trešo pušu maksājumu pakalpojumu sniedzēji. Veicot minēto maksājumu pakalpojumu tālākpārdošanu, Trustly iegūs personas datus par jums no šādiem pakalpojumu sniedzējiem. Lai iegūtu papildinformāciju par to, kādus personas datus trešās puses maksājumu pakalpojumu sniedzējs kopīgo ar Trustly, lūdzu, sazinieties ar attiecīgo pakalpojumu sniedzēju.

4.2. Ja esat klientu pārstāvis

Trustly apstrādā personas datus mūsu klientu pārstāvjiem, kas ir Komersanti vai cits maksājumu pakalpojumu sniedzējs, kas tālāk pārdod mūsu Pakalpojumu, izmantojot viņu kanālus. Šī apstrāde galvenokārt tiek veikta, lai administrētu biznesa attiecības un izpildītu mūsu juridiskos pienākumus īstenot tā sauktās “Pazīsti savu klientu” pārbaudes mūsu klientiem.

Šajā sadaļā jūs varat atrast konkrētāku informāciju par to, kā mēs apstrādājam jūsu datus, ja esat klienta pārstāvis.

 

Datu apstrādes mērķis

Juridiskais pamats

Apstrādātie Personas dati

Lai noslēgtu, pārvaldītu un uzturētu biznesa attiecības ar jums un jūsu pārstāvēto uzņēmumu un paziņotu svarīgu informāciju par mūsu Pakalpojumu, kas netiek uzskatīts par mārketingu.

Līgumisko saistību un mūsu leģitīmo interešu nodrošināšanai komunicēt, pārvaldīt un uzturēt kontaktu ar jums un jūsu pārstāvēto uzņēmumu, kā arī pārbaudīt, vai mūsu rīcībā esošā informācija par jums ir atjaunināta vai gadījumā, ja mums ir jāpaziņo jums informācija par mūsu Pakalpojumu, kuru mūsu skatījumā ir svarīgi jums nodot.

Identifikācijas informācija.

Lai uzlabotu mūsu Pakalpojumu, mēs varam jums izsūtīt klientu apmierinātības aptaujas. Šādās aptaujās mēs lūgsim jūs cita starpā novērtēt mūs un/vai mūsu Pakalpojumu.

Mūsu leģitīmo interešu nodrošināšanai uzlabot mūsu Pakalpojumu, lai varētu sniegt labāku Pakalpojumu vai attīstīt jaunus pakalpojumus, pamatojoties uz aptaujas atbildēm.

Identifikācijas informācija.

Lai tirgotu mūsu Pakalpojumu, piemēram, ja jūs izrādāt interesi par mūsu Pakalpojumu, piemēram, apmeklējot mūsu tīmekļa vietnes (plašāku informāciju skatiet 4.3. sadaļā) vai ja mēs uzskatām, ka jūs kā potenciālais klientu pārstāvis būtu ieinteresēts mūsu Pakalpojumā. Vienmēr ir iespēja atteikties no mārketinga vienkāršā un ērtā veidā, piemēram, noklikšķinot uz "atteikties" uz e-pasta ziņojumiem, kurus mēs vai mūsu reklāmas aģentūras varētu nosūtīt, vai iebilstot pret jūsu personas datu apstrādi šim konkrētajam mērķim.

Mūsu leģitīmo interešu nodrošināšanai, tirgojot mūsu Pakalpojumu komerciālos nolūkos un piedāvājot mūsu Pakalpojumu vai jaunus pakalpojumus, kas, mūsuprāt, jums kā pašreizējam un/vai potenciālajam klientu pārstāvim būtu interesanti.

Identifikācijas informācija, Uzvedības informācija.

Lai izpildītu mūsu juridiskos pienākumus veikt “Pazīsti savu klientu” pārbaudes, tostarp pārbaudīt jūsu personisko informāciju PEP sarakstos un to personu sarakstos, uz kurām attiecas sankcijas.

Juridisko pienākumu izpildei.

Informācijas un, ja nepieciešams, jūsu pases un citu dokumentu kopiju, kas apliecina jūsu identitāti un/vai adresi, identificēšanai.

 

Kā mēs apkopojam jūsu personas datus, kad esat klientu pārstāvis?

Sazinoties ar mums, lai noslēgtu potenciālas darījumu attiecības attiecībā uz mūsu Pakalpojumu, mēs apkoposim jūsu sniegtos personas datus, piemēram, kontaktinformāciju no e-pastiem un līgumiem. Mēs arī apkoposim jūsu sniegtos personas datus, ja jūs, piemēram, sniegsiet mums savu kontaktinformāciju saistībā ar kampaņām, kurās vēlaties piedalīties, vai baltajām grāmatām, kuras vēlaties saņemt. Turklāt mēs varam apkopot jūsu kā potenciālā klientu pārstāvja informāciju no trešo pušu klientu reģistru piegādātājiem, lai tirgotu jūsu Pakalpojumu mums, ja mēs uzskatām, ka jūs interesē mūsu Pakalpojums.

Veicot “Pazīsti savu klientu” pārbaudes par mūsu klientu, mēs lūgsim klientu sniegt informāciju, piemēram, pases kopijas, piemēram, par tā patiesā labuma guvējiem un direktoriem.

Papildus informācijai, ko mēs saņemam no jums, mēs arī apkoposim personas datus par jums, izmantojot sīkdatnes, ja jūs apmeklēsiet mūsu tīmekļa vietnes (plašāku informāciju skatiet 4.3. sadaļā).

4.3. Kad jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes vai sazināties ar mūsu atbalsta un/vai sūdzību dienestu

Mēs augstu vērtējam jūsu atsauksmes un vēlamies saprast, ko mēs varam darīt, lai uzlabotu mūsu pakalpojumu. Tāpēc Trustly ir pieejama klientu atbalsta platforma, kur jūs varat sazināties ar mums. Kad jūs to darīsiet, mēs apkoposim noteiktus personas datus par jums. 

Trustly izmanto sīkdatnes arī mūsu tīmekļa vietnēs, lai nodrošinātu labi funkcionējošu, personalizētu un lietotājam draudzīgu pieredzi. Lai iegūtu papildu informāciju par sīkfailu izmantošanu, lūdzam iepazīties ar mūsu Sīkfailu politiku, kas ir pieejama šeit.

Šajā sadaļā jūs varat atrast konkrētāku informāciju par to, kā mēs apstrādājam jūsu datus, ja esat privātpersona, kas sazinās ar mūsu atbalsta un/vai sūdzību dienestu, vai ja esat tīmekļa vietnes apmeklētājs. 

 

Datu apstrādes mērķis

Juridiskais pamats

Apstrādātie Personas dati

Lai palīdzētu jums atbildēt uz jūsu jautājumu vai bažām gadījumā, ja sazināties ar mūsu atbalsta un/vai sūdzību dienestu, izmantojot mūsu tīmekļa vietnes, vai nosūtot mums e-pastu.

Mūsu leģitīmo interešu nodrošināšanai, lai mijiedarbotos ar jums, piemēram, jautājumu vai sūdzību gadījumā.

Identifikācijas informācija.

Lai iestatītu sīkfailus savā ierīcē, kad apmeklējat un mijiedarbojaties ar mūsu tīmekļa vietnēm. Mēs izmantojam no sīkdatnēm ģenerētos datus vairākiem mērķiem, piemēram, lai tīmekļa vietnes darbotos pareizi, lai apkopotu statistiku par to, kā jūs izmantojat un mijiedarbojaties ar mūsu tīmekļa vietnēm, lai uzlabotu to funkcionalitāti, kā arī biznesa mārketinga nolūkos.

Mūsu leģitīmo interešu nodrošināšanai, lai sniegtu jums strādājošas un funkcionālas tīmekļa vietnes, kā arī apkopotu tīmekļa statistiku komerciālu apsvērumu dēļ. Turklāt mēs cenšamies īstenot savas leģitīmās intereses tirgot mūsu Pakalpojumu potenciālajiem klientiem.

Ierīces informācija, Uzvedības informācija.

Kā mēs apkopojam jūsu personas datus, sazinoties ar mūsu atbalsta un/vai sūdzību dienestu vai apmeklējot mūsu tīmekļa vietnes?

Ja jūs sazināties ar mums, mēs apstrādāsim jūsu personas datus, apkopojot jūsu kontaktinformāciju, izmantojot plašsaziņas līdzekļus, ar kuriem izvēlaties sazināties ar mums, t.i., pa e-pastu, pastu vai jebkādā citā veidā. Tāpat, apmeklējot mūsu tīmekļa vietnes, mēs apstrādāsim jūsu personas datus, iestatot sīkdatnes jūsu ierīcē un tādējādi apkopojot informāciju saskaņā ar mūsu sīkdatņu politiku.

4.4. Citas situācijas

Neatkarīgi no tā, kas jūs esat, mēs varam apstrādāt personas datus par jums, lai īstenotu savas datu subjekta tiesības saskaņā ar VDAR un izveidotu, īstenotu un aizstāvētu sevi pret juridiskām prasībām. Papildinformāciju, lūdzu, skatiet zemāk.

 

Datu apstrādes mērķis

Juridiskais pamats

Apstrādātie Personas dati


Lai nodrošinātu jūsu tiesības saskaņā ar VDAR un citiem piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem. Ja jūs kā datu subjekts sazināsieties ar mums un lūgsiet sniegt jums informāciju, ko esam apkopojuši par jums, mēs lūgsim jūs apliecināt savu personību, lai novērstu personas datu izpaušanu nepareizajai personai.


Juridisko pienākumu izpildei un mūsu leģitīmo interešu nodrošināšanai, lai pārbaudītu jūsu identitāti un novērstu personas datu izpaušanu nepareizajai personai.


Identificējoša informācija, Pasūtījumu identificējoša informācija, 

Finanšu informācija, Ierīces informācija.

Lai izskatītu jebkuras sūdzības vai celtu, īstenotu un/vai aizstāvētu Trustly pret juridiskām prasībām.

Mūsu leģitīmo interešu nodrošināšanai, lai izskatītu sūdzības vai celtu, īstenotu un/vai aizstāvētu juridiskās prasības.

Identificējoša informācija, Pasūtījumu identificējoša informācija, 

Finanšu informācija, Ierīces informācija.

5. Ar ko mēs kopīgojam jūsu personas datus?

Informācija, ko mēs apkopojam par jums, var tikt kopīgota ar dažādām saņēmēju kategorijām atkarībā no tā, kādam nolūkam mēs ievācām jūsu datus. Šajā sadaļā jūs varat uzzināt vairāk par to, kā mēs kopīgojam personas datus, kas pieder galalietotājiem, klientu pārstāvjiem un tīmekļa vietņu apmeklētājiem un citām personām, kas sazinās ar mūsu atbalsta un/vai sūdzību dienestu. 

Vispārējais noteikums paredz, ka gadījumos, kad Trustly kopīgo jūsu personas datus ar trešajām pusēm, tas tiek darīts atbildīgi un saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem.

5.1. Vispārīgi

Trustly uzņēmumu grupa

Neatkarīgi no tā, kas jūs esat, jūsu personas dati var tikt kopīgoti ar uzņēmumiem, kas ietilpst Trustly uzņēmumu grupā, ja tas ir nepieciešams, lai sasniegtu mērķi, kuram dati tika vākti. Šī datu kopīgošana tiek veikta, pamatojoties uz to, ka mums ir leģitīma interese dalīties ar datiem mūsu grupā komerciālu, atbilstības un organizatorisku iemeslu dēļ. 

5.2. Kad jūs izmantojat mūsu Pakalpojumu

Jūsu Komersants

Jūsu Komersantam pārbaudot maksājumus, lai varētu, piemēram, izlaist iegādātās preces, mēs sniedzam Komersantam informāciju par maksājumiem. Tas, kāda veida informāciju mēs nosūtām jūsu Komersantam, ir atkarīgs no darījuma veida un tā, kā Komersant integrē Pakalpojumu savā sistēmā.

Identifikācijas informācija un/vai Finanšu informācija var tikt pārsūtīta arī jūsu Komersantam, lai Komersants varētu pārbaudīt jūsu identitāti, kad Pakalpojums tiek izmantots identitātes pārbaudei un/vai konta verifikācijai. Šo informāciju mēs kopīgojam ar Komersantu, ja Komersantam ir juridisks un/vai normatīvs pienākums pārbaudīt jūsu identitāti nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, krāpniecības vai citu krimināli sodāmu darbību novēršanai, vai citu Komersantam noteikto iespējamo juridisko un/vai normatīvo prasību ievērošanai. Noteiktās situācijās mēs varam arī kopīgot jūsu personas datus, ja Komersantam ir leģitīmas intereses pārbaudīt jūsu identitāti vai jūs patiešām esat faktiskais bankas konta turētājs. Piemēram, Identifikācijas informācija var tikt kopīgota ar Komersantu, lai Komersants varētu jums piedāvāt labāku lietotāja pieredzi, iepriekš iesniedzot informāciju par piegādes adresi Komersanta kasē.

Jūsu personas datu kopīgošana ar Komersantu tiek veikta, pamatojoties uz nepieciešamību izpildīt mūsu līgumiskos pienākumus, kā arī mūsu leģitīmās intereses, lai īstenotu darījumu, un Piegādātāja leģitīmās intereses vai juridisko pienākumu pārbaudīt maksājumus un/vai jūsu identitāti. Turklāt mūsu leģitīmās intereses kopīgot jūsu personas datus ar Komersantu dažkārt ir balstītas uz jūsu vēlmi kopīgot jūsu personisko informāciju ar Komersantu, lai jūs varētu pārbaudīt savu identitāti, bankas kontu un/vai izmantot Komersanta pakalpojumu, kuram mēs nodrošinām vienkāršu un ērtu risinājumu.

Trešo pušu maksājumu pakalpojumu sniedzējiem

Piedāvājot mūsu Pakalpojumus, var būt iesaistīti citi trešo pušu maksājumu pakalpojumu sniedzēji, ar kuriem mēs sadarbojamies. Šādā gadījumā jūsu personas datus kopīgosim ar minētajiem trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, lai pakalpojumu sniedzējs šos datus nodotu tālāk jūsu Komersantam. Ja jūsu dati netiks kopīgoti ar minēto trešās puses maksājumu pakalpojumu sniedzēju, ja tas ir daļa no maksājuma ķēdes, jums neizdosies pabeigt darījumu.

Jūsu personas datu kopīgošana ar trešās puses maksājumu pakalpojumu sniedzēju tiek veikta, pamatojoties uz nepieciešamību izpildīt mūsu līgumiskos pienākumus, kā arī mūsu leģitīmajām interesēm, lai īstenotu darījumu.

Lai iegūtu papildinformāciju par to, kādus personas datus trešās puses maksājumu pakalpojumu sniedzējs kopīgo ar Trustly, lūdzu, sazinieties ar attiecīgo pakalpojumu sniedzēju. 

Varas institūcijas un bankas

Lai veiktu darījumu, izmantojot mūsu Pakalpojumu, mums jānodod daļa jūsu personas datu uz jūsu banku un citām bankām, kas ir iekļautas maksājumu ķēdē. Šī apstrāde tiek veikta, balstoties uz to, ka mums jāpilda savi līgumā noteiktie pienākumi, kā arī jāīsteno mūsu leģitīmā interese veikt darījumu, kā arī lai nodrošinātu maksājumu traucējummeklēšanu.

Iespējams, mums būs nepieciešams kopīgot jūsu personas datus un informāciju par maksājumiem ar policiju, nodokļu pārvaldes un citām iestādēm, un, iespējams, ar jūsu banku un/vai citām bankām, kas ir iekļautas maksājumu ķēdē. Datu kopīgošana tiek veikta, kad ir nepieciešams izmeklēt maksājumu darījumus, lai novērstu un atklātu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tiesību aktu pārkāpumus, Pakalpojuma izmantošanu krāpnieciskos nolūkos un citas krimināli sodāmas darbības. Jūsu personas datu kopīgošana ar varas institūcijām iepriekš minētajiem nolūkiem tiek veikta, pamatojoties uz mūsu pienākumu ievērot mums saistošus juridiskos pienākumus. Kopīgojot jūsu personas datus šādā nolūkā ar jūsu banku un/vai citām bankām, kas ir iekļautas maksājumu ķēdē, tas tiek darīts, ņemot vērā mūsu leģitīmo interesi novērst krāpniecību un citas noziedzīgas darbības.

Citas trešās puses, ar kurām sadarbojamies

Lai veiktu darījumu, izmantojot mūsu Pakalpojumu, mums var rasties nepieciešamība kopīgot jūsu personas datus ar sadarbības partneriem, piemēram, oficiāliem identitātes pārbaudes pakalpojumu sniedzējiem un līdzīgu pakalpojumu sniedzējiem, lai apstiprinātu jūsu identitāti un/vai atjauninātu/papildinātu jūsu kontaktinformāciju. Personas datu kopīgošana ar minētajām trešajām pusēm tiek veikta, pamatojoties uz nepieciešamību izpildīt mūsu līgumiskos pienākumus, mūsu leģitīmās intereses, lai īstenotu Darījumu, mūsu juridisko pienākumu, lai pārbaudītu jūsu identitāti, ja izmantojat mūsu Tiešā debeta maksājumu pakalpojumu un reizēm jūsu Komersanta juridisko pienākumu pārbaudīt jūsu identitāti.

Ja izmantojat Tiešā debeta maksājumu pakalpojumu, mums var rasties nepieciešamība kopīgot jūsu personas datus ar sankciju vai PEP sarakstu sniedzējiem, lai pārbaudītu jūsu personas datus atbilstoši minētajiem sarakstiem. Pēc tam personas datu kopīgošana tiek veikta, pamatojoties uz to, ka tas ir nepieciešams, lai izpildītu mūsu juridiskos pienākumus.

Turklāt laiku pa laikam mums var rasties nepieciešamība kopīgot jūsu personas datus ar mākonī izvietotu pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, ar tehnisko serveru kapacitātes pakalpojumu sniedzējiem. Tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu un/vai uzlabotu Pakalpojumu, piemēram, veicot datu analīzi un testēšanu. Turklāt mēs varam arī kopīgot jūsu personas datus ar citiem trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, IT drošības nolūkos.

Ja jūsu personas dati tiks kopīgoti ar minēto trešo pusi, parasti šī trešā puse rīkosies kā datu apstrādātājs attiecībā uz jūsu personas datiem, proti, veiks jūsu personas datu apstrādi mūsu vārdā un saskaņā ar mūsu norādījumiem.

5.3. Ja esat klientu pārstāvis

Ja esat klienta pārstāvis, mums var rasties nepieciešamība kopīgot jūsu personas datus ar sankciju vai PEP sarakstu sniedzējiem, lai pārbaudītu jūsu personas datus atbilstoši minētajiem sarakstiem. Pēc tam personas datu kopīgošana tiek veikta, pamatojoties uz to, ka tas ir nepieciešams, lai izpildītu mūsu juridiskos pienākumus.

Turklāt laiku pa laikam mums var rasties nepieciešamība kopīgot jūsu personas datus ar mākonī izvietotu pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, ar tehnisko serveru kapacitātes pakalpojumu sniedzējiem vai CRM nodrošinātājiem. Tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu un/vai uzlabotu Pakalpojumu, piemēram, veicot datu analīzi un testēšanu.

Turklāt mēs varam arī kopīgot jūsu datus trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, ārējām reklāmas aģentūrām. Mēs kopīgojam šo informāciju, pamatojoties uz to, ka mums ir likumīgas intereses īstenot produktu un pakalpojumu, par kuriem esat izrādījis interesi, mārketingu ar profesionālu reklāmas aģentūru starpniecību.

5.4. Kad jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes vai sazināties ar mūsu atbalsta un/vai sūdzību dienestu

Jūsu personas dati var tikt kopīgoti ar trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, ārējām reklāmas aģentūrām. Mēs kopīgojam šo informāciju, pamatojoties uz to, ka mums ir likumīgas intereses īstenot produktu un pakalpojumu, par kuriem esat izrādījis interesi, mārketingu ar profesionālu reklāmas aģentūru starpniecību. Mēs varam arī kopīgot jūsu personas datus ar citiem trešo pušu analītisko rīku sniedzējiem, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm nodrošināt jums patīkamu lietotāja pieredzi, mijiedarbojoties ar mūsu tīmekļa vietnēm.

Turklāt laiku pa laikam mums var rasties nepieciešamība kopīgot jūsu personas datus ar mākonī izvietotu pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, ar tehnisko serveru kapacitātes pakalpojumu sniedzējiem.

6. Cik ilgi mēs apstrādājam jūsu personas datus?

Mēs apstrādāsim jūsu personas datus tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu mērķi, kādam dati tika vākti. Maksimālais laiks, ko mēs uzglabājam jūsu datus, ir atkarīgs no tā, kas jūs esat. Piemēram, personas dati par mūsu galalietotājiem parasti netiks glabāti ilgāk par septiņiem (7) gadiem, lai izpildītu grāmatvedības prasības. Personas dati par klienta pārstāvi parasti netiks glabāti ilgāk par pieciem (5) gadiem no darījumu attiecību beigām. Tomēr ņemiet vērā, ka šajā laikā dati netiks izmantoti visiem iepriekš minētajiem mērķiem. Atkarībā no datu vākšanas mērķa piemēro īsākus termiņus. Piemēram, viens datu kopums, piemēram, finanšu informācija, tiks apstrādāts dažādiem nolūkiem, un atkarībā no konkrētā apstrādes nolūka tā var ilgt ļoti īsu laika posmu vai ilgāku laika posmu.

Trustly ir īstenoti dažādi tehniski un organizatoriski pasākumi, piemēram, automatizēta datu dzēšana un piekļuves tiesību izmantošana sistēmai, kurā tiek glabāti personas dati, lai nodrošinātu, ka dati netiek izmantoti ilgāk, nekā nepieciešams, lai sasniegtu attiecīgo mērķi, kuram dati tika vākti.

7. Kur un kā mēs uzglabājam jūsu personas datus?

Jūsu personas datus galvenokārt uzglabājam serveros, kas atrodas ES/EEZ. Taču dažkārt galalietotāju Komersants un/vai cita Trešā puse, ar ko mēs kopīgojam jūsu datus, var atrasties ārpus ES/EEZ. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad mēs kopīgojam jūsu personas datus ar mūsu Apvienotās Karalistes un ASV uzņēmumiem, kas ietilpst Trustly Group. Ja jūsu personas dati tiek nosūtīti un tos apstrādā gala lietotāju Tirgotājs vai trešā persona valstī, kas ir ārpus ES/EEZ, mēs īstenosim visus saprātīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka jūsu dati tiek apstrādāti, ievērojot atbilstoša līmeņa aizsardzību, kā arī, lai tiktu izmantoti piemēroti drošības pasākumi, kas atbilst piemērojamo datu aizsardzības tiesību aktu (piemēram, VDAR) prasībām. Šos drošības pasākumus veido kāds no šiem juridiskajiem mehānismiem: nodrošināšana, lai valsts ārpus ES/EEZ būtu pakļauta Eiropas Komisijas atbilstīguma nolēmumam, vai Eiropas Komisijas standarta līguma klauzulu ieviešana. Attiecīgā mehānisma kopiju var iesniegt pēc pieprasījuma, izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta mūsu Privātuma politikas beigu daļā. 

Mums ir biroji Zviedrijā, Vācijā, Apvienotajā Karalistē, Spānijā, Somijā, Portugālē, Maltā un ASV. Darbinieki un Trustly pārstāvji šajās valstīs var piekļūt jūsu personas datiem, ja tas ir noteikts šo darbinieku un pārstāvju amata aprakstos / pienākumos. Visus personas datus, kam tiek piekļūts no šīm atrašanās vietām, aizsargā ES datu aizsardzības standarti, un tie tiek šifrēti, kad tiek nosūtīti internetā. 

Mēs īstenojam nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu augsta līmeņa drošību jūsu personas datiem atbilstoši riskiem, kas ir saistīti ar to apstrādi, kā arī uzturētu fiziskās, elektroniskās un procesuālās garantijas, lai tos aizsargātu.

Piekļuve jūsu personas datiem ir ierobežota un pieejama tiem darbiniekiem, Trustly pārstāvjiem un trešajām pusēm, kam ir nepieciešams uzzināt jūsu informāciju, lai mēs varētu sasniegt mērķi, kādam dati tika apkopoti (plašāku informāciju skatīt 4. sadaļā).

Sūtot jūsu informāciju internetā, mēs to aizsargājam, izmantojot TLS iespējotus pakalpojumus. TLS iespējotie pakalpojumi izmanto nozares labākās prakses konfigurācijas un ievēro nozarē atzītus standartus.

8. Profilēšana un automatizēta lēmumu pieņemšana

Trustly dažreiz izmanto profilēšanu un automatizētu lēmumu pieņemšanu, sniedzot savus pakalpojumus. Šajā sadaļā jūs varat uzzināt vairāk par to, kad un kāpēc mēs izmantojām šos pasākumus. 

“Profilēšana” ir automatizēta personas datu apstrāde, kurā izvērtē ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus, piemēram, personas ekonomisko situāciju vai personīgās vēlmes. “Automatizēta lēmumu pieņemšana” ir automatizētu līdzekļu izmantošana bez cilvēka līdzdalības lēmumu pieņemšanai saistībā ar fizisko personu, piemēram, automatizēts kredīta pieteikuma noraidījums tiešsaistē.

8.1. Kad jūs izmantojat mūsu Pakalpojumu

Nodrošinot jums Tiešā debeta maksājumu pakalpojumu, mēs varam izmantot automatizētu lēmumu pieņemšanu un/vai profilēšanu, lai novērtētu ar maksājumu saistītos riskus. Kad jūs izmantojiet šo pakalpojumu, Tiešā debeta maksājumu vērtība, ko varat pieprasīt noteiktā periodā, ir ierobežota līdz noteiktai summai. Ja minētais ierobežojums ir sasniegts, jūsu maksājumu automātiski apstrādāsim kā standarta Samaksu. Turklāt automatizētu lēmumu pieņemšanu, ieskaitot profilēšanu varam izmantot arī juridisko prasību izpildei saistībā ar mūsu pienākumiem, kas skar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, lai uzraudzītu jūsu maksājumus, ko apstrādājam. Jūsu personas datu apstrāde šajā automatizētajā lēmumu pieņemšanā tiek veikta, pamatojoties uz nepieciešamību izpildīt mūsu līgumiskos pienākumus attiecībā pret jums, lai veiktu jūsu maksājumu vai izpildītu juridiskās prasības.

8.2. Ja esat klientu pārstāvis

Mēs varam izmantot profilēšanu, novērtējot potenciālo klientu potenciālos klientus, piemēram, nosakot jūsu rādītājus, pamatojoties uz to, cik lielu interesi esat izrādījis vietnē Trustly, piemēram, tīmekļa vietnes apmeklējumu skaitu, vai esat reģistrējies informatīviem materiāliem mūsu tīmekļa vietnēs utt. Jūsu personas datu apstrāde šajā profilēšanas procesā ir balstīta uz mūsu komerciālajām leģitīmajām interesēm uzrunāt potenciālos vai pašreizējos mūsu klientus, kuri ir izrādījuši interesi par Trustly un mūsu Pakalpojumu.

8.3. Kad jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes vai sazināties ar mūsu atbalsta un/vai sūdzību dienestu

Mēs neveicam profilēšanu vai automatizētu lēmumu pieņemšanu, kad apmeklējat vai mijiedarbojaties ar mūsu tīmekļa vietnēm.

9. Jūsu tiesības

Jums ir vairākas tiesības saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem. Šīs tiesības ir:

Tiesības piekļūt jūsu informācijai. Jūs varat iegūt informāciju no Trustly par to, kādus personas datus esam apkopojuši, kādam nolūkam utt.

Tiesības uz rektifikāciju. Ja jūsu personas dati, ko apstrādājam, nav pareizi, jums ir tiesības pieprasīt to labošanu.

Tiesības uz dzēšanu (tiesības “tikt aizmirstam”). Varat pieprasīt, lai Trustly dzēš par jums apkopotos personas datus. Noteiktos gadījumos Trustly būs pienākums tos noņemt.

Tiesības ierobežot apstrādi. Varat pieprasīt, lai Trustly ierobežo jūsu personas datu apstrādi noteiktās situācijās, piemēram, ja apstrīdat mūsu apstrādāto personas datu precizitāti. Šādā gadījumā mums ir jāierobežo apstrāde, līdz pārbaudām jūsu pieprasījuma pareizību.

Tiesības iebilst. Jūs varat iebilst pret jūsu personas datu apstrādi, ko Trustly veic, balstoties uz mūsu leģitīmo interešu juridisko pamatu, kā norādīts iepriekš šajā Privātuma politikā, tostarp profilēšanu, ko mēs veicam, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm, saskaņā ar kurām mums ir jānovērtē, vai mēs varam turpināt apstrādāt jūsu personas datus. Jums ir arī tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos, kas ietver profilēšanu, ciktāl tā ir saistīta ar šādu tiešo mārketingu, saskaņā ar kuru jūsu personas dati vairs netiks apstrādāti šādiem mērķiem. 

Tiesības uz datu pārnesamību. Jūs varat pieprasīt, lai Trustly sniedz visu informāciju, ko Trustly par jums apstrādā. Atsevišķos gadījumos mums ir pienākums šo pieprasījumu izpildīt un sniegt jums personas datus, kas tiek apstrādāti par jums.

Sūdzības iesniegšana. Ja neesat apmierināts ar to, kā apstrādājam jūsu personas datus, varat iesniegt sūdzību Zviedrijas Privātuma aizsardzības iestādē, kas ir vadošā uzraudzības iestāde attiecībā uz Trustly ES. Sūdzību varat iesniegt arī datu aizsardzības iestādē, kas atrodas jūsu mītnes valstī, ES. Ja atrodaties Apvienotajā Karalistē, varat iesniegt sūdzību Informācijas komisāra birojam Apvienotajā Karalistē.

10. Ar ko sazināties?

Par jūsu personas datu apstrādi ir atbildīgs Trustly (datu pārzinis), kas ir norīkojis datu aizsardzības speciālistu (DAS), kurš savukārt uzrauga to, kā mēs ievērojam piemērojamos datu aizsardzības tiesību aktus. Ja jums ir jautājumi vai vēlaties īstenot kādas no iepriekš aprakstītajām tiesībām, sazinieties ar mums. Pieprasījumu varat nosūtīt mūsu atbalsta nodaļai, aizpildot šo tiešsaistes veidlapu https://www.trustly.net/support/contact vai nosūtot e-pastu mūsu datu aizsardzības speciālistam uz adresi dpo@trustly.com.

11. Izmaiņas šajā privātuma politikā

Lūdzam pārskatiet šo privātuma politiku ikreiz, kad veicat darījumu, izmantojot mūsu Pakalpojumu, jo atjauninājumos var būt iekļauta informācija par turpmāk plānotajām papildu apstrādes darbībām.