TRUSTLY PRIVATUMO POLITIKA

1. Kas mes?

„Trustly Group AB“, reg. Nr. 556754-8655 (toliau – „Trustly“, mes, mus arba mūsų) yra Švedijos mokėjimo įstaiga, siūlanti elektroninės bankininkystės mokėjimo sprendimus visoje Europoje.  Esame licencijuota Švedijos Finansinės priežiūros institucijos įmonė, turinti leidimą verstis šia veikla ir duomenų valdytoja, tvarkanti jūsų asmens duomenis pagal šia privatumo politiką.

2. Kodėl ši privatumo politika?

Mes, „Trustly“, vertiname jūsų privatumą, ir daug dirbame, užtikrindami, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis Reglamento (ES) 2016/679 dėl bendrųjų duomenų apsaugos (BDAR) reikalavimų ir kitų galiojančių duomenų apsaugos įstatymų.

Šioje privatumo politikoje mes apibūdiname, kas yra subjektai, kurių asmens duomenis mes renkame ir tvarkome:

Galutiniai vartotojai, kurie naudojasi mūsų mokėjimo paslauga

Klientų atstovai, atstovaujantys dabartiniam ar potencialiam mūsų klientui

Svetainės lankytojai, kurie lankosi mūsų svetainėse arba kreipiasi į mūsų palaikymo tarnybą ir (arba) teikia skundus

Jei kreipsitės į mus dėl darbo, susipažinkite su mūsų darbo paieškos politika, kurią rasite, teikdami savo paraišką.

Atkreipkite dėmesį, kad jūsų asmens duomenis mes galime tvarkyti ir kitomis nei šioje privatumo politikoje nurodytomis priemonėmis ir tikslais. Tokiu atveju pateiksime jums atskirą privatumo pareiškimą, kuriuo informuosime apie tokį tvarkymą.

3. Kokius asmens duomenis apie jus mes tvarkome?

Priklausomai nuo to, kaip ir kokiu tikslu jūs su mumis bendradarbiaujate, mes renkame ir tvarkome įvairių rūšių asmens duomenis apie jus. Tam, kad galėtumėte lengviau suprasti, kokio tipo asmens duomenis galime tvarkyti apie jus, asmens duomenis suskirstėme į šias kategorijas, tarp jų pagal sudėtines jų dalis: 

Identifikavimo informacija – vardas, pavardė, namų adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, gimimo data, pilietybė, asmens kodas / paso numeris / asmens tapatybės kortelės numeris ir jūsų naudotojo ID.

Užsakymo identifikavimo informacija– informacija, identifikuojanti naudotojo mokėjimą, kaip antai: užsakymo ID numeris, žinutės ID, pranešimo ID ir laikas, kai įvyko sandoris. 

Finansinė informacija – siuntimo ir (arba) gavimo bankas, banko sąskaitos numeris ir sąskaitos likutis mokėjimo metu..

Įrenginio informacija – IP adresas, įrenginio tipas, operacinė sistema ir naršyklės informacija.

Elgesio informacija – tai, kaip galutiniai vartotojai naudojasi mūsų mokėjimo paslauga ir (arba) kaip svetainės lankytojai naudojasi mūsų svetainių paslaugomis.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad tai yra visi asmens duomenys, kuriuos mes galime apie jus tvarkyti, siekdami tikslų, kuriuos apima ši privatumo politika. Priklausomai nuo to, kaip ir kokias tikslais jūs bendradarbiaujate su mumis, mes galime tvarkyti apie jus ir mažiau informacijos, nei nurodyta aukščiau.

4. Kokiu tikslu ir kokiu teisiniu pagrindu tvarkome jūsų asmens duomenis?

Asmens duomenis, kuriuos renkame apie jus mes naudojame ir tvarkome keletu skirtingų tikslų ir remdamiesi skirtingu teisiniu pagrindu. Priklausomai nuo to, kas jūs esate – mūsų paslaugų vartotojas (kaip nurodyta žemiau), dabartinio arba potencialaus mūsų kliento atstovas ar interneto svetainės lankytojas, žemiau lentelėse apibūdinama, kokios kategorijos asmens duomenis mes tvarkome, kokiu tikslu ir kokiu teisiniu pagrindu tai darome. Toliau šioje privatumo politikoje mes taip pat apibūdinsime, kaip mes renkame jūsų asmens duomenis ir su kuo galime jais keistis,, taip pat teisinį pagrindą, kuris leidžia mums tai daryti.

4.1. Kai naudojatės mūsų Paslauga

Mūsų paslaugos teikimas

„Trustly“ – nuosavybės teise priklausantis, nebankinių mokėjimų internetu paslaugų sprendimas, leidžiantis atlikti internetinius banko pervedimus iš sąskaitos į sąskaitą (toliau - Paslauga / mūsų paslauga). Paslaugą sudaro kelios skirtingos funkcijos, leidžiančios:

(a) greitai, paprastai ir saugiai atlikti mokėjimus iš jūsų interneto banko interneto tiekėjui, kuris teikia jums produktą arba paslaugas (toliau – „Pardavėjas“), tai reiškia, kad jūs galite mokėti už prekes arba paslaugas tiesiogiai iš savo banko sąskaitos („Mokėti į“);

(b) gauti mokėjimus iš Pardavėjo tiesiogiai į savo banko sąskaitą tuo atveju, jei, pvz., norite grąžinti įsigytas prekes („Mokėti iš“);

(c) registruoti tiesioginio debeto mokėjimo pavedimą, kuris leistų mums vykdyti mokėjimus tiesiogiai iš jūsų banko sąskaitos („Tiesioginio debeto mokėjimas“), tuomet jums nebūtina registruotis į savo banką kiekvienu atveju, kai perkate; 

(d) autentifikuoti save Pardavėjui ir (arba) registruoti Pardavėjo sistemoje paskyrą atliekant mokėjimo operaciją, kai Pardavėjas kelia tokius identifikavimo reikalavimus („Tapatybės patikra“); ir (arba) 

(e) atlikti jūsų banko sąskaitos patikrą Pardavėjo sistemoje („Sąskaitos patikra“).

Žemiau mes apibūdiname, kaip naudojantis skirtingomis Paslaugos funkcijomis, mes tvarkome jūsų asmens duomenis. 

 

Duomenų tvarkymo tikslas

Teisinis pagrindas

Tvarkomi asmens duomenys

Inicijuoti ir atlikti patogų ir saugų mokėjimą į jūsų Pardavėjo sistemą.

Sutartinis įsipareigojimas.

Identifikavimo informacija, Užsakymo identifikavimo informacija, Finansinė informacija, Įrenginio informacija.

Inicijuoti ir atlikti patogų ir saugų mokėjimą iš jūsų Pardavėjo sistemos.

Sutartinis įsipareigojimas.

Identifikavimo informacija, Užsakymo identifikavimo informacija, Finansinė informacija, Įrenginio informacija.

Patogiai nustatyti tiesioginio debeto pavedimą, kad būtų galima atlikti Tiesioginio debeto mokėjimą.

Sutartinis įsipareigojimas.

Identifikavimo informacija, Užsakymo identifikavimo informacija, Finansinė informacija, Įrenginio informacija.

Patikrinti jūsų tapatybę ir (arba) atnaujinti jūsų kontaktinę informaciją, kai Paslauga naudojama atlikti tapatybės patikrą, t. y. kaip priemonė, kuria naudodamiesi galite patvirtinti savo tapatybę Pardavėjo sistemoje.

Sutartinis įsipareigojimas.

Identifikavimo informacija.

Atnaujinti jūsų identifikavimo informaciją tuo atveju, kai atliekama tapatybės patikra (atliekama per 90 dienų).

Atstovauti teisėtą interesą teikti jums Paslaugą.

Identifikavimo informacija.

Tikrinti jūsų banko sąskaitą, kai Paslauga naudojama Sąskaitos patikrai atlikti.

Sutartinis įsipareigojimas.

Identifikavimo informacija, Finansinė informacija.

 

Laikytis teisinių ir reguliavimo įsipareigojimų

Kaip licencijuota mokėjimų institucija, „Trustly“ yra įpareigota laikytis eilės įstatymų ir reglamentų, susijusių su mokėjimų operacijų vykdymu. Kai kurie duomenys, kuriuos mes apie jus renkame naudojant mūsų Paslaugą yra reikalingi šiems teisiniams ir reguliavimo įsipareigojimams vykdyti.

Išsamiau apie tai, kokius duomenis naudojame, vykdydami teisinius ir reguliavimo įsipareigojimus, žr. lentelėje žemiau.

 

Duomenų tvarkymo tikslas

Teisinis pagrindas

Tvarkomi asmens duomenys

Vykdyti mūsų teisinius įsipareigojimus pagal galiojančius pinigų plovimo reglamentus mokėjimų, kuriuos mes tvarkome stebėjimui ir pranešti apie įtartinus mokėjimus policijai arba panašioms valdžios institucijoms. 

Vykdyti teisinius įsipareigojimus.

Identifikavimo informacija, Užsakymo identifikavimo informacija, Finansinė informacija, Įrenginio informacija.

Vykdyti mūsų teisinius įsipareigojimus teikti statistinius duomenis valdžios institucijoms inter alia apie neteisėtus sandorius. 

Vykdyti teisinius įsipareigojimus.

Identifikavimo informacija, Užsakymo identifikavimo informacija, Finansinė informacija, Įrenginio informacija.

Vykdyti mūsų teisinius įsipareigojimus kreiptis į jus jei susidarytų padėtis, galinti paveikti jūsų finansinius interesus arba, jei naudojatės mūsų Tiesioginio debeto mokėjimo paslauga, informuoti jus apie naudojimosi šia paslauga sąlygų pasikeitimus.

Vykdyti teisinius įsipareigojimus.

Identifikavimo informacija.


Vykdyti mūsų teisinius įsipareigojimus atlikti jūsų patikrą pagal programą „pažink savo klientąׅ“, kai naudojatės Tiesioginio debeto mokėjimų paslauga, tarp jų tikrinti jūsų asmens duomenis politikoje dalyvaujančių asmenų (PEP) ir asmenų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašuose.

Vykdyti teisinius įsipareigojimus.


Identifikavimo informacija ir, kai taikoma, jūsų paso ir kitų dokumentų, patvirtinančių jūsų tapatybę ir (arba) adresą, kopijos.


Vykdyti mūsų teisinius įsipareigojimus pagal apskaitos tvarkymo įstatymus, pagal kuriuos mes esame įpareigoti saugoti su mokėjimu susijusius jūsų asmens duomenis.

Vykdyti teisinius įsipareigojimus.


Identifikavimo informacija, Užsakymo identifikavimo informacija, Finansinė informacija.

 

Efektyvumas ir verslo plėtra

Mes, „Trustly“, visuomet siekiame užtikrinti jums pačią geriausią teikiamų paslaugų vartojimo patirtį. Dėl to mes turime tvarkyti jūsų asmens duomenis taip, kad mūsų Paslaugos tinkamai veiktų ir taisyti galimus nesklandumus, kurie gali pasitaikyti naudojant Paslaugą. Mes taip pat naudojame jūsų asmens duomenis užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę ir sužinoti, kaip galime tobulinti Paslaugą ir kurti geresnius produktus.

Išsamiau apie tai, kaip naudojame duomenis, siekdami efektyvumo ir verslo plėtros tikslų, žr. lentelėje žemiau.

 

Duomenų tvarkymo tikslas

Teisinis pagrindas

Tvarkomi asmens duomenys

Šalinti trikdžius, jei paslauga veikia nepakankamai efektyviai.

Siekti mūsų teisėto intereso šalinti Paslaugos sutrikimus, kad galėtume teikti jums veikiančią Paslaugą.

Identifikavimo informacija, Užsakymo identifikavimo informacija, Finansinė informacija, Įrenginio informacija, Elgesio informacija.

Analizuoti, kaip naudojatės mūsų Paslauga.

Siekti mūsų teisėto intereso vystyti mūsų organizaciją, kad galėtume teikti jums geriausius galimus produktus ir paslaugas.

Identifikavimo informacija, Užsakymo identifikavimo informacija, Finansinė informacija, Įrenginio informacija, Elgesio informacija.


Keisti jūsų vartotojo sąsają, pvz., kalbos tipą ir Paslaugos rodymą, priklausomai nuo jūsų naudojamo įrenginio tipo.


Atstovauti mūsų teisėtą interesą tinkamai pritaikyti jums teikiamą Paslaugą.

Įrenginio informacija ir Identifikavimo informacija.

 

Incidentų valdymas ir saugumas

Incidentų valdymui ir rizikai, kai Paslaugos naudojamos sukčiaujant ir kitokio neteisėto pobūdžio veiksmams mažinti galime jūsų asmens duomenis tvarkyti, siekdami šio pobūdžio tikslų.

Išsamiau apie tai, kokius duomenis naudojame incidentų valdymo ir saugumo užtikrinimo tikslu, žr. lentelėje žemiau.

 

Duomenų tvarkymo tikslas

Teisinis pagrindas

Tvarkomi asmens duomenys

Tikrinti jūsų tapatybę siekiant užtikrinti, kad mūsų paslaugos nebūtų naudojamos sukčiaujant ir (arba) panašiems neteisėtiems veiksmams.

Vykdyti teisinius įsipareigojimus ir atstovauti mūsų teisėtą interesą išvengti ir tirti nusikaltimus, pvz., sukčiavimo atvejus.

Identifikavimo informacija, Užsakymo identifikavimo informacija, Finansinė informacija, Įrenginio informacija.

Užtikrinti tinkamą jūsų asmens duomenų apsaugą ir apsaugoti Paslaugas nuo išorės kibernetinių išpuolių (pvz., DDoS atakų).

Atstovauti mūsų teisėtą interesą apsaugoti jūsų asmens duomenis ir užtikrinti sklandų paslaugų darbą kibernetinių išpuolių atveju.

Identifikavimo informacija, Užsakymo identifikavimo informacija, Finansinė informacija, Įrenginio informacija.


Vykdyti mūsų sutartinius įsipareigojimus informuoti apie incidentus.


Sutartinis įsipareigojimas.


Identifikavimo informacija, Užsakymo identifikavimo informacija, Finansinė informacija, Įrenginio informacija.


Vykdyti mūsų teisines prievoles pranešti apie tam tikrus incidentus Švedijos Finansų priežiūros institucijai ir Švedijos duomenų apsaugos institucijai. 

Vykdyti teisinius įsipareigojimus.


Identifikavimo informacija, Užsakymo identifikavimo informacija, Finansinė informacija, Įrenginio informacija.


Nustatyti, dalyvauti ir (arba) apsaugoti „Trustly“ nuo teisinių ieškinių.


Atstovauti mūsų teisėtą interesą formuoti, dalyvauti ir (arba) apsaugoti „Trustly“ nuo teisinių ieškinių.


Identifikavimo informacija, Užsakymo identifikavimo informacija, 

Finansinė informacija, Įrenginio informacija.

 

Slapukai

Kai naudojatės mūsų Paslauga, galime nustatyti slapukus jūsų įrenginyje. Duomenys, gaunami iš slapukų yra skirti užtikrinti geresnę vartotojo patirtį.

Norėdami daugiau sužinoti apie mūsų slapukų naudojimo politiką, skaitykite čia.

Išsamiau apie tai, kaip teikiant mūsų paslaugas, naudojami iš slapukų gaunami duomenys žr. lentelėje žemiau.

 

Duomenų tvarkymo tikslas

Teisinis pagrindas

Tvarkomi asmens duomenys

Greitiems ir patogiems mokėjimams „Trustly“ sukūrė vadinamąją "prisimink mane" funkciją, kuri leidžia mums prisiminti jus ir tai, kaip norite naudotis mūsų Paslauga. Jei pasirinksite suaktyvinti šią funkciją, mes prisiminsime jus įrenginyje, kurį naudojote, atlikdami greitesnį mokėjimą kitą kartą vėl atliekant mokėjimą su „Trustly“. Be to, suaktyvinę funkciją taip pat duosite mums savo sutikimą kreiptis į jūsų banką 90 dienų gauti jūsų sąskaitos likučių informaciją. Su šiais duomenimis mes susipažinsime tik tada, kai inicijuojate mokėjimą su „Trustly“ patikrinti, kurios banko sąskaitos turi pakankamą likutį jūsų prašomam mokėjimui atlikti. Mes taip pat leisime jums stebėti savo likučius, jei pasirinksite įgalinti šį rodymą.

Jūsų sutikimas. Jei norite atsisakyti savo sutikimo ir taip išjungti funkciją, paprasčiausias būdas tai padaryti yra spustelėti [Keisti], kai atliekate mokėjimą su „Trustly“ ir tada spustelėti [Pašalinti]. Taip pat galite susisiekti su mūsų palaikymo funkcija čia, ir jie jums galės padėti.

Įrenginio informacija, Elgesio informacija.

 

Kaip renkame jūsų asmens duomenis naudojantis Paslauga?

Naudojantis mūsų Paslauga mes gauname jūsų asmens duomenis tiesiogiai iš jūsų ir iš jūsų banko sąsajos (t. y. interneto banko) arba per API, kurį teikia jūsų bankas pagal mūsų tarpusavio sutartį. Be to, mes gauname asmens duomenis iš Pardavėjo ir, priklausomai nuo to, kokiu tikslu naudojama Paslauga, iš trečiųjų šalių šaltinių. Pavyzdžiui, taip gali būti, kai mes turime patikrinti jūsų tapatybę ir (arba) atnaujinti (papildyti) kontaktinę informaciją, naudodamiesi oficialių tapatybės patikros arba panašių tiekėjų paslaugomis. Mūsų mokėjimų sistema taip pat papildomai generuoja asmens duomenis, pvz., užsakymo naudojantis mūsų Paslauga ID numerį.

„Trustly“ taip pat parduoda mokėjimų paslaugas, teikiamas trečiųjų šalių mokėjimo paslaugų teikėjų. Parduodant tokias mokėjimo paslaugas, „Trustly“ iš šių tiekėjų gaus asmens duomenis apie jus. Norėdami sužinoti, kokiais duomenimis „Trustly“ keičiasi su trečiosios šalies mokėjimo paslaugų teikėju, kreipkitės į atitinkamą tiekėją.

4.2. Kai esate kliento atstovas

„Trustly“ tvarko mūsų klientų atstovų – Pardavėjų arba kitų mokėjimo paslaugų teikėjų, kurie parduoda mūsų paslaugas savo kanalais, asmens duomenis. Šis tvarkymas atliekamas administruojant verslo santykį ir vykdant teisinius įsipareigojimus atliekant vadinamąsias „pažink savo klientą“ patikras savo klientams.

Šioje dalyje jūs galite rasti daugiau informacijos apie tai, kaip mes tvarkome jūsų duomenis, kai jūs esate kliento atstovas.

 

Duomenų tvarkymo tikslas

Teisinis pagrindas

Tvarkomi asmens duomenys

Užmegzti, tvarkyti ir palaikyti verslo ryšį su jumis ir su įmone, kurią jūs atstovaujate, ir teikti svarbią informaciją apie mūsų Paslaugą, kuri nėra laikoma rinkodara.

Sutartinis įsipareigojimas ir siekti teisėto intereso perduoti, tvarkyti ir palaikyti ryšį su jumis ir įmone, kurią jūs atstovaujate ir patikrinti, kad informacija, kurią turime apie jus yra galiojanti arba kai mums reikia perduoti informaciją jums apie paslaugą, apie kurią mūsų manymu jūs turite žinoti.

Identifikavimo informacija.

Tobulindami mūsų Paslaugą, mes galime siųsti jums kliento apklausas prašydami įvertinti vartojimo patirtį. Tokiose apklausose mes prašome inter alia įvertinti mus ir (arba) mūsų Paslaugą.

Atstovauti mūsų teisėtą interesą tobulinti mūsų Paslaugą teikiant geresnes paslaugas arba kurti naujas paslaugas atsakymų į mūsų apklausas pagrindu.

Identifikavimo informacija.

Parduoti savo Paslaugą, pvz., jei jūs domitės mūsų Paslauga, lankydamiesi mūsų svetainėse (daugiau apie tai žr. 4.3 punktą) arba jei, mūsų manymu, mūsų paslauga jus domintų, kaip potencialų kliento atstovą. Visuomet yra galimybė lengvai ir patogiai atsisakyti mūsų rinkodaros, pvz., atsisakant el. laiškų, kuriuos siunčiame mes arba reklamos agentūros (pasirinkti „Atsisakyti prenumeratos“ ) arba nesutinkant su jūsų asmens duomenų tvarkymu šiuo konkrečiu tikslu.

Siekti mūsų teisėto intereso vykdyti mūsų paslaugos rinkodarą komerciniais tikslais ir siūlyti mūsų Paslaugą arba naujas paslaugas, kurios mūsų manymu domintų jus kaip dabartinį ir (arba) potencialų kliento atstovą.

Identifikavimo informacija, Elgesio informacija.

Vykdyti mūsų teisinius įsipareigojimus vykdyti „pažink savo klientą“ patikras, tarp jų tikrinti asmens informaciją politikoje dalyvaujančių asmenų (PEP) ir asmenų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašuose.

Vykdyti teisinius įsipareigojimus.

Identifikavimo informacija ir, kai taikoma, jūsų paso ir kitų dokumentų, patvirtinančių jūsų tapatybę ir (arba) adresą, kopijos.

 

Kaip mes renkame jūsų asmens duomenis, kai esate kliento atstovas?

Kai jūs kreipiatės į mus, norėdami su mumis bendradarbiauti dėl mūsų Paslaugų mes renkame asmens duomenis, kuriuos jūs mums nurodote, pvz., el. pašto adresų ir sutarčių kontaktinę informaciją. Mes taip pat renkame asmens duomenis, kuriuos jūs mums suteikiate, kai, pvz., nurodote savo kontaktinę informaciją, dalyvaudami reklaminėse akcijose arba užsisakydami informacinius leidinius. Be to, mes galime gauti jūsų, kaip potencialaus kliento atstovo, kontaktinius duomenis iš trečiosios šalies vartotojų registrų tiekėjų mūsų paslaugų jums rinkodaros tikslais, jei manome, kad mūsų paslaugos gali jus sudominti.

Kai vykdome kliento patikrą pagal „pažink savo klientą“ programą, mes prašome kliento suteikti tokius duomenis, kaip pvz., tikrųjų savininkų ir direktorių paso kopijos.

Be tos informacijos, kurią mes iš jūsų gauname, mes taip pat renkame asmens duomenis apie jus, naudodami slapukus kai jūs lankotės mūsų svetainėse (daugiau apie tai žr. 4.3 punkte).

4.3. Kai lankotės mūsų svetainėse arba susisiekiate su mūsų pagalbos ir (arba) skundų tarnyba

Mes vertiname grįžtamąjį ryšį su jumis ir norime žinoti ką turime daryti, tobulindami savo paslaugas. Todėl „Trustly“ turi klientų paramos platformą, kurioje jūs galite su mumis susisiekti. Kai jūs tai padarysite, mes gausime apie jus tam tikrus asmens duomenis. 

„Trustly“ taip pat naudoja slapukus savo svetainėse tam, kad užtikrintų gerai veikiančią, suasmenintą ir vartotojui draugišką patirtį. Norėdami daugiau sužinoti apie slapukų naudojimą, mūsų slapukų naudojimo politiką rasite čia.

Šioje dalyje jūs galite rasti konkrečią informaciją apie tai, kaip mes naudojame jūsų duomenis, kai jūs esate asmuo, kuris kreipiasi į mūsų palaikymo ir (arba) skundų tarnybą arba jei jūs esate svetainės lankytojas. 

 

Duomenų tvarkymo tikslas

Teisinis pagrindas

Tvarkomi asmens duomenys

Padėti atsakyti į jūsų klausimą arba atsiliepti į skundą, kai kreipiatės į mūsų palaikymo ir (arba) skundų tarnybą mūsų svetainėse arba el. paštu.

Siekti mūsų teisėto intereso bendrauti su jumis, pvz., jei turite klausimų ar skundų.

Identifikavimo informacija.

Diegti į jūsų įrenginį slapukus, kai lankotės ir naudojatės mūsų interneto svetainėmis. Mes naudojame duomenis, gaunamus iš slapukų, siekdami keleto tikslų, pvz., užtikrinti, kad interneto svetainės tinkamai veiktų, rinkti statistinius duomenis apie tai, kaip jūs naudojatės mūsų svetainėmis tam, kad galėtume tobulinti jų funkcijas ir verslo verslui rinkodaros tikslais.

Siekti mūsų teisėto intereso turėti veikiančias ir funkcionalias interneto svetaines ir rinkti interneto statistinius duomenis komerciniais tikslais. Be to, mes siekiame mūsų teisėto intereso parduoti mūsų paslaugas potencialiems klientams.

Įrenginio informacija, Elgesio informacija.

Kaip renkami jūsų asmens duomenys, kai kreipiatės į mūsų palaikymo ir (arba) skundų tarnybą arba lankotės mūsų svetainėse?

Kai jūs kreipiatės į mus, mes tvarkome jūsų asmens duomenis, rinkdami jūsų kontaktinę informaciją iš priemonių, kuriomis pasirenkate į mus kreiptis, t. y. el. paštu, paštu arba kitu būdu. Atitinkamai lankantis mūsų interneto svetainėse jūsų asmens duomenys bus tvarkomi, diegiant į jūsų įrenginį slapukus ir taip renkant informaciją, kaip tai numatyta mūsų slapukų politikoje.

4.4. Kiti atvejai

Nepriklausomai nuo to, kas jūs esate, asmens duomenis apie jus mes galime tvarkyti įgyvendinant jūsų, kaip duomenų subjekto pagal BDAR, teises ir mūsų pasirengimą dalyvauti ir apsiginti nuo galimų teisinių ieškinių. Daugiau informacijos rasite toliau.

 

Duomenų tvarkymo tikslas

Teisinis pagrindas

Tvarkomi asmens duomenys


Atstovauti jūsų teises pagal BDAR ir kitus taikomus duomenų apsaugos įstatymus. Jei jūs, kaip duomenų subjektas, kreipiatės į mus ir prašote suteikti jums informaciją, kurią mes apie jus surinkome, mes prašysime jūsų atlikti savo tapatybės patikrą tam, kad būtų išvengta asmens duomenų atskleidimo netinkamam asmeniui.


Laikytis teisinių įsipareigojimų ir atstovauti teisėtą mūsų interesą patikrinti jūsų tapatybę, siekiant išvengti asmens duomenų atskleidimo netinkamam asmeniui.


Identifikavimo informacija, Užsakymo identifikavimo informacija, 

Finansinė informacija, Įrenginio informacija.

Nagrinėti skundus ir nustatyti, dalyvauti ir (arba) ginti „Trustly“ teisiniuose ieškiniuose.

Siekti mūsų teisėto intereso nagrinėti skundus ir nustatyti, dalyvauti ir (arba) gintis teisiniuose ieškiniuose.

Identifikavimo informacija, Užsakymo identifikavimo informacija, 

Finansinė informacija, Įrenginio informacija.

5. Su kuo keičiamės jūsų asmens duomenimis?

Informacija, kurią renkame apie jus, mes galime keistis su skirtingų kategorijų gavėjais, atsižvelgiant į tai, kokiu tikslu jūsų duomenys buvo renkami. Šioje dalyje jūs galite daugiau sužinoti apie tai, kaip keičiamės asmens duomenimis, priklausančiais galutiniams vartotojams, klientų atstovams ir svetainės lankytojams bei kitiems asmenims, besikreipiantiems į mūsų palaikymo ir (arba) skundų tarnybą. 

Kaip taisyklė, kai „Trustly“ keičiasi jūsų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis, tai yra daroma atsakingai ir laikantis galiojančių duomenų apsaugos įstatymų.

5.1. Bendra

„Trustly“ grupė

Nepriklausomai nuo to kas jūs esate, jūsų asmens duomenimis bus keičiamasi su įmonėmis, kurios priklauso „Trustly“ grupei tam tikriems tikslams, kuriems duomenys buvo surinkti, įgyvendinti. Šis keitimasis duomenimis grupėje vykdomas remiantis tuo, kad mes turime teisėtą interesą keistis duomenimis dėl komercinių, teisinių ir organizacinių priežasčių. 

5.2. Kai naudojatės mūsų Paslauga

Jūsų Pardavėjas

Tam, kad jūsų Pardavėjas galėtų tikrinti mokėjimus, pvz., parduodant jums prekes, mes teikiame Pardavėjui informaciją apie mokėjimus. Tai, kokios rūšies duomenis mes siunčiame jūsų Pardavėjui priklauso nuo sandorio tipo ir nuo to, kaip Pardavėjas integruoja Paslaugą į savo sistemą.

Identifikavimo ir (arba) finansinė informacija taip pat gali būti perduodama jūsų Pardavėjui tam, kad Pardavėjas galėtų patikrinti jūsų tapatybę, kai Paslauga naudojama Tapatybės patikrai ir (arba) Sąskaitos patikrai. Mes keičiamės šia informacija su Pardavėju, jei Pardavėjas turi teisinę prievolę tikrinti jūsų tapatybę, kaip pinigų plovimo, sukčiavimo arba kitokios nusikalstamos veiklos prevencijos priemonę arba vykdyti kitus potencialius teisinius ir (arba) reguliavimo įsipareigojimus, taikomus Pardavėjui. Tam tikrais atvejais mes galime keistis jūsų asmens duomenimis, jei Pardavėjas turi teisėtą interesą patikrinti jūsų tapatybę ir ar jūs tikrai esate faktinis banko sąskaitos turėtojas. Pavyzdžiui, identifikavimo duomenimis su Pardavėju keičiamasi, siekiant užtikrinti geresnę Pardavėjo vartotojo patirtį iš anksto užpildant informaciją apie pristatymo adresą Pardavėjo kasoje.

Keitimasis jūsų asmens duomenimis su Pardavėju yra pagrįstas tuo, kad mums yra būtina vykdyti sutartinius įsipareigojimus ir savo teisėtą interesą įvykdyti sandorį ir Pardavėjo teisėtu interesu arba teisine prievole tikrinti mokėjimus ir (arba) jūsų tapatybę. Be to, mūsų teisėtas interesas keistis asmens duomenimis su jūsų Pardavėju kartais gali būti pagrįstas jūsų noru keistis jūsų asmens informacija su jūsų Pardavėju tam, kad jis galėtų patikrinti jūsų tapatybę, banko sąskaitą ir (arba) naudotis jūsų Pardavėjo paslaugomis, ir tam mes suteikiame paprastą ir patogų sprendimą.

Mokėjimo paslaugas teikiančios trečiosios šalys

Teikiant mūsų Paslaugas tame gali dalyvauti trečiosios šalies paslaugų teikėjai, su kuriais mes bendradarbiaujame. Tokiu atveju mes keičiamės jūsų asmens duomenimis su šiais trečiosios šalies tiekėjais, kai jie persiunčia duomenis jūsų Pardavėjui. Jei nesikeisime duomenimis su tokiu trečiosios šalies mokėjimo paslaugos teikėju, kai jis yra mokėjimų grandinės dalis, jūs negalėsite užbaigti sandorio.

Šis keitimasis jūsų asmens duomenimis su trečiosios šalies mokėjimo paslaugos teikėju yra vykdomas tuo pagrindu, kad tai yra būtina mūsų sutartiniams įsipareigojimams vykdyti ir mūsų teisėtam interesui atlikti sandorį.

Daugiau apie tai, kokiais asmens duomenimis trečiosios šalies mokėjimo paslaugų teikėjas keičiasi su „Trustly“ sužinosite, kreipęsi į atitinkamą tiekėją. 

Valdžios institucijos ir bankai

Norėdami įvykdyti sandorį, naudojant mūsų Paslaugą mes turime kai kuriuos jūsų asmens duomenis perduoti jūsų bankui ir kitiems bankams, kurie yra mokėjimų grandinės dalis. Šis tvarkymas yra atliekamas remiantis būtinybe vykdyti sutartinius įsipareigojimus ir turint teisėtą interesą atlikti sandorį bei mokėjimų trikdžiams šalinti.

Mes taip pat galime keistis jūsų asmens duomenimis ir informacija apie mokėjimus su policija, mokesčių ir kitomis atitinkamomis valdžios institucijomis ir galimai jūsų banku ir (arba) kitais bankais, kurie yra mokėjimų grandinės dalis. Tai daroma, kai būtina tirti mokėjimų sandorius, siekiant išsiaiškinti ir išvengti pinigų plovimo prevencijos įstatymų pažeidimų, apgaulingo Paslaugos naudojimo ir kitokių nusikaltimų. Keisdamiesi jūsų asmens duomenimis šiais tikslais su valdžios institucijomis, tai darome mūsų įsipareigojimo vykdyti teisinius įsipareigojimus, kurie mums yra taikomi. Kai jūsų asmens duomenimis šiais tikslais keičiamės su banku ir (arba) kitais bankais, kurie yra mokėjimų grandinės dalis, tai darome, remdamiesi teisėtu mūsų interesu užkirsti kelią sukčiavimui ir kitoms nusikalstamoms veikoms.

Kitos trečiosios šalys, su kuriomis bendradarbiaujame

Sandoriui įvykdyti naudojant mūsų Paslaugą mes galime keistis jūsų asmens duomenimis su tokiais bendradarbiavimo partneriais, kaip oficialus tapatybės patikros paslaugos teikėjas ir panašūs paslaugų teikėjai, kai norime patvirtinti jūsų tapatybę ir (arba) atnaujinti (papildyti) jūsų kontaktinę informaciją. Asmens duomenimis su tokiomis trečiosiomis šalimis keičiamasi remiantis tuo, kad mes privalome vykdyti mūsų sutartinius įsipareigojimus, mūsų teisėtu interesu įvykdyti sandorį, mūsų teisiniu įsipareigojimu tikrinti jūsų tapatybę, jei naudojatės Tiesioginio debeto mokėjimo paslauga ir kartais jūsų Pardavėjo teisiniu įsipareigojimu patikrinti jūsų tapatybę.

Jei jūs naudojatės mūsų Tiesioginio debeto mokėjimo paslauga, mums taip pat gali prireikti keistis jūsų asmens duomenimis su tiekėjais tikrinant asmens duomenis sankcijų arba politikoje dalyvaujančių asmenų (PEP) sąrašuose. Tuomet asmens duomenimis keičiamasi tuo pagrindu, kad tai yra būtina laikantis mūsų teisinių įsipareigojimų.

Be to, laikas nuo laiko mes galime keistis jūsų asmens informacija su debesijos paslaugų teikėjais, pavyzdžiui, techninių serverio pajėgumų tiekėjais. Tai yra daroma Paslaugų teikimo ir (arba) jų kokybės gerinimo tikslu, pavyzdžiui, analizuojant ir testuojant duomenis. Be to, mes galime keistis jūsų asmens duomenimis su trečiosios šalies paslaugų teikėjais, pavyzdžiui, IT saugumo tikslais.

Kai jūsų asmens duomenimis yra keičiamasi su tokia trečiąja šalimi, paprastai trečioji šalis veikia kaip duomenų valdytoja jūsų asmens duomenų atžvilgiu, tai reiškia, kad ji tvarkys jūsų asmens duomenis mūsų vardu ir pagal mūsų nurodymus.

5.3. Kai esate kliento atstovas

Jei jūs esate kliento atstovas, mes galime keistis jūsų asmens duomenimis su sankcijų ir politikoje dalyvaujančių asmenų (PEP) sąrašų teikėjais tikrinant jūsų asmens duomenis tokiame sąraše. Tuomet asmens duomenimis keičiamasi remiantis tuo, kad tai yra būtina laikantis mūsų teisinių įsipareigojimų.

Be to, laikas nuo laiko mes galime keistis jūsų asmens informacija su debesijos paslaugų teikėjais, pavyzdžiui, techninių serverio pajėgumų tiekėjais arba CRM tiekėjais. Tai yra daroma Paslaugų teikimo ir (arba) jų kokybės gerinimo tikslu, pavyzdžiui, analizuojant ir testuojant duomenis.

Be to, jūsų duomenimis taip pat galime keistis su trečiųjų šalių paslaugų teikėjais, pvz., reklamos agentūromis. Šia informacija mes keičiamės, remdamiesi tuo, kad turime teisėtą interesą per profesionalias reklamos agentūras teikti rinkodaros paslaugas jums apie produktus ir paslaugas, kuriais domitės.

5.4. Kai lankotės mūsų interneto svetainėse arba kreipiatės į mūsų pagalbos ir (arba) skundų tarnybą

Jūsų asmens duomenimis gali būti keičiamasi su trečiosios šalies paslaugų teikėjais, pavyzdžiui, išorės reklamos agentūromis. Šia informacija mes keičiamės, remdamiesi tuo, kad turime teisėtą interesą per profesionalias reklamos agentūras teikti rinkodaros paslaugas jums apie produktus ir paslaugas, kuriais domitės. Mes galime keistis jūsų asmens duomenimis su trečiosios šalies analitinių įrankių tiekėjais vadovaujantis mūsų teisėtu interesu suteikti jums malonią vartotojo patirtį, kai naudojatės mūsų svetainių paslaugomis.

Be to, laikas nuo laiko mes galime keistis jūsų asmens informacija su debesijos paslaugų teikėjais, pavyzdžiui, techninių serverio pajėgumų tiekėjais.

6. Kiek laiko tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis tvarkome tiek, kiek to reikia tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo renkami, pasiekti. Maksimalus laikas, kiek saugome jūsų duomenis, priklauso nuo to, kas esate. Pavyzdžiui, asmens duomenys apie mūsų galutinius vartotojus saugomi ne ilgiau negu septynerius (7) metus, vadovaujantis apskaitos tvarkymo reikalavimais. Kliento atstovo asmens duomenys, kaip taisyklė, saugomi ne ilgiau negu penkerius (5) metus nuo komercinio sandorio pabaigos. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad tiek laiko saugomi duomenys nebus naudojami kitiems tikslams, kurie nurodyti aukščiau. Priklausomai nuo to, kokiam tikslui duomenys renkami, jie gali būti saugomi trumpiau. Atkreipkite dėmesį, kad vienas duomenų rinkinys, pvz., finansinė informacija, yra tvarkoma keletu tikslų, todėl tam tikriems tikslams jie gali būti tvarkomi labai trumpai, o kitiems tikslams – ilgiau.

„Trustly“ įgyvendina įvairias technines ir organizacines priemones, pavyzdžiui, automatinis duomenų ištrynimą ir prieigos prie sistemos, kur asmens duomenys yra saugomi, ribojimą, siekiant užtikrinti, kad duomenys nebūtų saugomi ilgiau, negu būtina atitinkamiems tikslams, dėl kurių jie buvo surinkti, pasiekti.

7. Kur ir kaip saugome jūsų asmens duomenis?

Įprastai jūsų asmens duomenis saugome ES ir (arba) EEE esančiuose serveriuose. Tačiau kartais galutinio kliento Pardavėjas ir (arba) kitos trečiosios šalys, su kuriomis keičiamės jūsų duomenimis gali būti už ES (EEE) ribų. Taip yra ir tais atvejais, kai mes keičiamės jūsų asmens duomenimis su JK ir JAV bendrovėmis, kurios yra „Trustly“ grupės dalis. Jei jūsų asmens duomenys perduodami ir tvarkomi galutinio vartotojo Pardavėjo, kuris priklauso „Trustly“ grupei arba trečiajai šaliai už ES (EEE) ribų, mes imamės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi išlaikant aukštą saugumo lygį, yra tinkamai apsaugoti ir taikomos tinkamos apsaugos priemonės, kaip to reikalaujama atitinkamais duomenų apsaugos įstatymais, pavyzdžiui, BDAR. Šias apsaugos priemones sudaro vienas iš šių teisinių mechanizmų: užtikrinimas, kad šalis, esanti už ES (EEE) ribų yra adekvataus Europos Komisijos sprendimui subjektas arba įgyvendinant standartines sutartines Europos Komisijos sąlygas. Atitinkamo mechanizmo kopiją galima gauti pateikus prašymą, naudojant kontaktinę informaciją, nurodytą mūsų Privatumo politikos pabaigoje. 

Turime padalinius Švedijoje, Vokietijoje, Jungtinėje Karalystėje, Ispanijoje, Suomijoje, Portugalijoje, Maltoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose. „Trustly“ darbuotojai ir atstovai šiose šalyse gali susipažinti su jūsų asmens duomenimis, jei to reikia pagal jų pareigines instrukcijas ir (arba) atliekamas užduotis. Visi asmens duomenys, su kuriais susipažįstama iš šių vietų, yra saugomi ES duomenų apsaugos standartų, o perduodami internetu yra užšifruojami. 

Mes imamės būtinų priemonių užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys būtų apsaugoti aukštu saugumo lygiu, kuris yra pakankamas, atsižvelgiant į riziką, susijusią su duomenų tvarkymu ir taikyti fizinės, elektroninės ir procedūrinės apsaugos priemones jiems apsaugoti.

Mes ribojame teisę susipažinti su jūsų asmens duomenimis tiems darbuotojams, „Trustly“ atstovams ir trečiosioms šalims, kurie turi žinoti jūsų informaciją, kad mes galėtume įvykdyti tikslą, dėl ko duomenys buvo renkami (daugiau žr. 4 dalį).

Perduodami jūsų informaciją internetu ją apsaugome, naudodamiesi TLS protokolą palaikančiomis paslaugomis. TLS palaikančios paslaugos teikiamos naudojant geriausios patirties konfigūracijas, ir atitinka pramonės sektoriuje pripažintus standartus.

8. Profiliavimas ir automatizuotas sprendimų priėmimas

Teikdama paslaugas, „Trustly“ kartais naudoja profiliavimą ir automatizuotą sprendimų priėmimą. Šioje dalyje daugiau sužinosite apie tai, kada ir kodėl mes taikome šias priemones. 

Profiliavimas – tai procesas, kai asmens duomenys automatiškai tvarkomi siekiant įvertinti su asmeniu susijusius aspektus, pvz., asmens ekonominę padėtį arba asmeninius prioritetus. Automatizuotas sprendimų priėmimas – kai priimamas „automatizuotas“ (be žmogaus įsikišimo) sprendimas apie asmenį, pavyzdžiui, automatinis atsisakymas suteikti kreditą internetu.

8.1. Kai naudojatės mūsų Paslauga

Teikdami jums Tiesioginio debeto mokėjimo paslaugą galime naudoti automatizuotą sprendimų priėmimą ir (arba) profiliavimą, kad galėtume įvertinti su jūsų mokėjimu susijusią riziką. Tiesioginio debeto mokėjimo paslaugos sandorių, kuriuos galite atlikti per tam tikrą laiko tarpą skaičius yra ribotas. Pasiekus ribą, jūsų mokėjimas bus automatiškai tvarkomas kaip standartinis mokėjimas. Be to, mes priimsime automatizuotą sprendimą, tarp jų ir profiliavimą, įgyvendindami teisinius reikalavimus vykdant pinigų plovimo įsipareigojimus stebėti jūsų mokėjimus, kuriuos mes tvarkome. Jūsų asmens duomenų tvarkymas priimant automatizuotą sprendimą yra pagrįstas tuo, kad mes privalome vykdyti sutartinius įsipareigojimus jums atlikti mokėjimus arba laikytis teisinių reikalavimų, kas gali būti svarbiau.

8.2. Kai esate kliento atstovas

Profiliavimą galime naudoti, vertindami potencialių klientų veiksmus, pavyzdžiui, nustatydami balus pagal tai, kokį susidomėjimo parodėte „Trustly“, pvz., apsilankymų svetainėje skaičius, ar užsiregistravote gauti informacinės medžiagos mūsų svetainėse ir pan. Jūsų asmens duomenų tvarkymas atliekant tokį profiliavimą yra pagrįstas mūsų teisėtu interesu palaikyti ryšį su potencialiais arba esamais mūsų klientais, kurie domisi „Trustly“ ir mūsų paslauga.

8.3. Kai lankotės mūsų interneto svetainėse arba kreipiatės į mūsų pagalbos ir (arba) skundų tarnybą

Mes nevykdome jokio profiliavimo ar automatizuoto sprendimų priėmimo, kai lankotės mūsų svetainėse arba naudojatės mūsų svetainių paslaugomis.

9. Jūsų teisės

Pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus jūs turite tam tikras teises. Šios teisės yra:

Teisė susipažinti su savo duomenimis: Jūs galite gauti informaciją iš „Trustly“ apie tai, kokius asmens duomenis mes surinkome, kodėl juos mes surinkome ir pan.

Teisė į ištaisymus: Jei kurie nors mūsų tvarkomi jūsų asmens duomenys yra netikslūs, turite teisę juos ištaisyti.

Teisė ištrinti duomenis ("teisė būti pamirštam"): Galite reikalauti, kad „Trustly“ ištrintų asmens duomenis, kuriuos apie jus surinkome. Esant tam tikroms sąlygoms, „Trustly“ yra įpareigota juos pašalinti.

Teisė į apribojimą: Galite reikalauti, kad „Trustly“ apribotų jūsų asmens duomenų tvarkymą esant tam tikroms sąlygoms, t. y. jei jūs užginčijate asmens duomenų, kuriuos mes tvarkome, tikslumą. Tuomet turime apriboti duomenų tvarkymą tol, kol tikrinamas jūsų prašymo teisingumas.

Teisė nesutikti: Jūs galite nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu, kurį „Trustly“ atlieka mūsų teisėto intereso, kaip nurodyta aukščiau Privatumo Politikoje, pagrindu, tarp jų profiliavimui, kurį vykdome mūsų teisėto intereso pagrindu, kai privalome įvertinti, ar galime toliau tvarkyti jūsų asmens duomenis. Jūs taip pat turite teisę nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara, nebeleisdami toliau naudoti asmens duomenų šiais tikslais. 

Teisė į duomenų perkeliamumą: Galite reikalauti, kad „Trustly“ suteiktų visus „Trustly“ apie jus tvarkomus asmens duomenis. Tam tikrais atvejais privalome vykdyti šį prašymą ir pateikti jums jūsų asmens duomenis, kuriuos apie jus tvarkome.

Pateikti skundą: Jei esate nepatenkinti, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis, galite pateikti skundą Švedijos duomenų apsaugos institucijai, kuri yra pagrindinė „Trustly“ priežiūros institucija ES. Be to, galite pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai savo šalyje, esančioje ES. Jei jūsų buveinė yra Jungtinėje Karalystėje, galite pateikti skundą Informacijos komisaro biurui JK.

10. Į ką kreiptis?

„Trustly“ (duomenų valdytoja) atsakinga už jūsų asmens duomenų tvarkymą ir skiria Duomenų apsaugos pareigūną (DAP), kuris yra atsakingas už galiojančių duomenų apsaugos įstatymų laikymosi priežiūrą. Jei turite klausimų arba norite pasinaudoti savo teisėmis, kaip nurodyta aukščiau, kreipkitės į mus. Tą padarykite, siųsdami užklausą mūsų klientų aptarnavimo komandai arba užpildykite šią interneto formą: https://www.trustly.net/support/contact arba parašykite mūsų duomenų apsaugos pareigūnui el. laišką adresu: dpo@trustly.com.

11. Šios privatumo politikos pakeitimai

Patikrinkite šią privatumo politiką kiekvieną kartą, kai, naudodamiesi mūsų Paslauga, atliekate sandorį, nes atnaujinimai gali apimti informaciją apie papildomus tvarkymo veiksmus, kuriuos ketiname atlikti ateityje.