TRUSTLY PRIVAATSUSEESKIRJAD

1. Kes me oleme?

Trustly Group AB, reg. nr 556754-8655 („Trustly“, „meie“) on Rootsi makseasutus, mis pakub veebipõhiseid pangamakselahendusi kogu Euroopas. Meil on Rootsi finantsinspektsiooni antud tegevusluba ja nende privaatsuseesirjade alusel teie isikuandmete töötlemisel peetakse meid vastutavaks töötlejaks.

2. Milleks need privaatsuseeskirjad?

Trustlys väärtustame teie privaatsust ja töötame selle nimel, et tagada teie isikuandmete töötlemine isikuandmete kaitse üldmääruses (EL) 2016/679 (GDPR) ja muudes kohaldatavates andmekaitseõigusaktides sätestatud nõuete kohaselt.

Nendes privaatsuseeskirjades kirjeldame, milliseid isikuandmeid me kogume ja töötleme järgnevalt toodud isikute kohta.

Lõppkasutajad, kes kasutavad meie makseteenuseid

Klientide esindajad, kes esindavad meie praegusi või potentsiaalseid kliente

Veebisaidi külastajad, kes kasutavad meie veebisaite või võtavad ühendust meie klienditoe ja/või kaebuste osakonnaga

Kui kandideerite meie juurde tööle, lugege palun meie kandideerimise põhimõtteid, mille leiate kandideerimisavalduse juurest.

Võtke palun arvesse, et võime töödelda teie isikuandmeid muudel kui nendes privaatsuseeskirjades kirjeldatud eesmärkidel. Sellisel juhul saadame teile eraldi privaatsusteatise, mis teavitab teid sellisest töötlemisest.

3. Milliseid isikuandmeid me töötleme?

Sõltuvalt sellest, kuidas ja mis eesmärgil te meiega suhtlete, kogume ja töötleme erinevat tüüpi isikuandmeid. Selleks et saaksite paremini aru, milliseid isikuandmeid me töötleme, oleme isikuandmed, sealhulgas andmeelemendid, järgnevalt toodud kategooriateks liigitanud. 

Isikut tuvastav teave – eesnimi, perekonnanimi, koduaadress, telefoninumber, e-posti aadress, sünnikuupäev, kodakondsus, isikukood / passi number / ID-kaardi number ja lõppkasutajatunnus.

Tellimust tuvastav teave – lõppkasutaja makset tuvastav teave, nt tellimuse number, sõnumi ID, teatise ID ja ülekande tegemise aeg. 

Finantsteave – makse tegemise ajal panga andmete ja pangakonto numbri ning konto saldo saatmine ja/või vastuvõtmine.

Seadme teave – IP-aadress, seadme tüüp, operatsioonisüsteem ja brauseri teave.

Käitumisteave – kuidas lõppkasutajad meie makseteenuseid kasutavad ja/või kuidas veebisaidi külastajad meie veebisaite kasutavad.

Võtke arvesse, et see on maksimaalne hulk isikuandmeid, mida võime  nendes privaatsuseeskirjades toodud eesmärkidel töödelda. Sõltuvalt sellest, kuidas ja mis eesmärgil te meiega suhtlete, võime eespool esitatust vähem teavet töödelda.

4. Mis eesmärgil me teie isikuandmeid töötleme ja millisele õiguslikule alusele me toetume?

Me kasutame ja jagame teie kohta kogutud isikuandmeid mitmel erineval eesmärgil ja tugineme erinevatele õiguslikele alustele. Sõltuvalt sellest, kas olete meie teenust kasutav lõppkasutaja (nagu on allpool määratletud), meie praeguse või potentsiaalse kliendi esindaja või meie veebisaidi külastaja, kes kasutab meie veebisaiti, on alljärgnevates tabelites esitatud, millisesse kategooriasse kuuluvaid isikuandmeid me töötleme, mis eesmärgil ja millisele õiguslikule alusele me seda tehes tugineme. Nendes privaatsuseeskirjades kirjeldame ka seda, kuidas me teie isikuandmeid kogume ja kellega me neid jagada võime ning samuti õiguslikku alust, mis meil seda teha võimaldab.

4.1. Kui te meie teenust kasutate

Teenuse osutamine

Trustlyle kuuluv pankadest sõltumatu veebipõhine makseteenus võimaldab teostada veebis pangaülekandeid (meie „teenus“). Teenus koosneb mitmest erinevast funktsioonist, mis võimaldavad teil:

a) teha kiiresti, lihtsalt ja turvaliselt makseid oma internetipangast veebiteenusepakkujale, kes pakub teile toodet või teenust (edaspidi „müüja“), mis tähendab, et te saate tasuda kaupade ja teenuste eest otse oma pangakontolt („sissemaksed“);

b) saada müüjalt makseid otse oma pangakontole juhul, kui soovite näiteks ostetud kaubad tagastada („väljamaksed“);

(c) registreerida otsekorraldus, mis võimaldab meil teha makseid otse teie pangakontolt („otsekorraldusmakse“), ilma et peaksite iga ostu puhul oma panka sisse logima; 

d) maksetehingu tegemisel tuvastada end müüja jaoks ja/või registreerida müüja juures konto, kui müüjal on sellised tuvastusnõuded („isiku kinnitamine“) ja/või 

e) tuvastada oma pangakonto müüja jaoks („konto kinnitamine“).

Allpool kirjeldame, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, kui kasutate teenuse erinevaid funktsioone. 

 

Töötlemise eesmärk

Õiguslik alus

Töödeldavad isikuandmed

Algatada ja töödelda kergelt ja turvaliselt tehtavat sissemakset müüjale.

Lepinguline kohustus.

Isikut tuvastav teave, tellimust tuvastav teave, finantsteave, seadme teave.

Algatada ja töödelda kergelt ja turvaliselt tehtavat väljamakset müüjalt teile.

Lepinguline kohustus.

Isikut tuvastav teave, tellimust tuvastav teave, finantsteave, seadme teave.

Seadistada kergelt otsekorraldusi ja teha müüjale otsekorraldusmakseid.

Lepinguline kohustus.

Isikut tuvastav teave, tellimust tuvastav teave, finantsteave, seadme teave.

Kui teenust kasutatakse isiku kinnitamiseks, st vahendina, mille abil saate müüja jaoks oma isikut kinnitada, kinnitada teie isik ja/või uuendada teie kontaktandmeid.

Lepinguline kohustus.

Isikut tuvastav teave.

Isiku kinnitamise puhul isikut tuvastava teabe uuendamiseks (seda tehakse 90 päeva tagant).

Meie õigustatud huvi teile teenust pakkuda.

Isikut tuvastav teave.

Kui teenust kasutatakse konto kinnitamiseks, kinnitada teie pangakonto.

Lepinguline kohustus.

Isikut tuvastav teave, finantsteave.

 

Õiguslike ja regulatiivsete kohustuste täitmiseks

Litsentseeritud makseasutusena on Trustly kohustatud järgima mitmeid maksetehingute töötlemisega seotud seadusi ja määrusi. Mõningaid andmeid, mida me teenuse kasutamisel teie kohta kogume, kasutatakse nende õiguslike ja regulatiivsete kohustuste täitmiseks.

Üksikasjalikumat teavet selle kohta, milliseid andmeid me õigusnormidele vastavuse eesmärgil kasutame, leiate allolevast tabelist.

 

Töötlemise eesmärk

Õiguslik alus

Töödeldavad isikuandmed

Täita kohaldatavatest rahapesuvastastest õigusnormidest tulenevaid õiguslikke kohustusi jälgida meie poolt töödeldavaid makseid ja teatada kahtlastest maksetest politseile või sarnastele ametiasutustele. 

Õiguslike kohustuste täitmine.

Isikut tuvastav teave, tellimust tuvastav teave, finantsteave, seadme teave.

Täita oma õiguslikku kohustust esitada ametiasutustele statistikat, näiteks pettustehingute kohta. 

Õiguslike kohustuste täitmine.

Isikut tuvastav teave, tellimust tuvastav teave, finantsteave, seadme teave.

Täita meie õiguslikku kohustust võtta teiega ühendust, kui tekib olukord, mis võib mõjutada teie finantshuve, või kui kasutate meie otsekorraldusmaksete teenust, teavitada teid meie teenuse kasutustingimuste muudatustest.

Õiguslike kohustuste täitmine.

Isikut tuvastav teave.

Kui kasutate meie otsekorraldusmaksete teenust, täita meie õiguslikku kohustust teha kliendi tundmise kontrolle, sealhulgas võrrelda teie isikuandmeid riikliku taustaga isikute nimekirjade ja sanktsioneeritud isikute nimekirjadega.

Õiguslike kohustuste täitmine.

Isikut tuvastav teave ning vajaduse korral passi ja muude teie isikut ja/või aadressi kinnitavate dokumentide koopiad.

Täita raamatupidamise seadusest tulenevaid õiguslikke kohustusi, mille kohaselt oleme kohustatud säilitama teie maksetega seotud isikuandmeid.

Õiguslike kohustuste täitmine.

Isikut tuvastav teave, tellimust tuvastav teave, finantsteave.

 

Teenuse toimivus ja arendamine

Trustlys püüame alati teile parimat võimalikku kasutajakogemust pakkuda. Selle saavutamiseks töötleme teie isikuandmeid, et saaksime tagada, et meie teenus töötab nõuetekohaselt, ja lahendada mistahes probleemid, mis võivad teenuses tekkida. Kasutame teie isikuandmeid ka selleks, et tagada teenuse kõige mõjuvam esitamine ja mõista, kuidas saame oma teenust arendada, et luua veelgi paremaid tooteid.

Üksikasjalikumat teavet selle kohta, milliseid andmeid me nendel teenuse toimivuse ja arendamise eesmärkidel kasutame, leiate allolevast tabelist.

 

Töötlemise eesmärk

Õiguslik alus

Töödeldavad isikuandmed

Teenuse tõrkeotsing selle mittetoimimise korral.

Meie õigustatud huvi teenuses tõrkeotsingu tegemiseks, et pakkuda teile toimivat teenust.

Isikut tuvastav teave, tellimust tuvastav teave, finantsteave, seadme teave, käitumisteave.

Analüüsida seda, kuidas te meie teenust kasutate.

Meie õigustatud huvi arendada meie ettevõtet, et saaksime jätkata teile parimate võimalike toodete ja teenuste pakkumist.

Isikut tuvastav teave, tellimust tuvastav teave, finantsteave, seadme teave, käitumisteave.

Kohandada teiega suhtlemiseks kasutatava liidese esitust (näiteks keel ja teenuse välimus) vastavalt sellele, mis tüüpi seadet te kasutate.

Meie õigustatud huvi kohandada teile teenuse esitamist.

Seadme teave ja isikut tuvastav teave.

 

Intsidentide haldamine ja turvalisus

Intsidentide haldamiseks ja teenuse pettuseks või muudeks ebaseaduslikeks toiminguteks kasutamise ohu vähendamiseks võime teie isikuandmeid vastavatel eesmärkidel töödelda.

Üksikasjalikumat teavet selle kohta, milliseid andmeid me intsidentide haldamise ja turvalisuse eesmärgil kasutame, leiate allolevast tabelist.

 

Töötlemise eesmärk

Õiguslik alus

Töödeldavad isikuandmed

Kinnitada teie isik, et vältida meie teenuse kasutamist pettuste ja/või sarnaste ebaseaduslike tegevuste jaoks.

Õiguslike kohustuste täitmine ja meie õigustatud huvi ennetada ja avastada selliseid kuritegusid nagu pettused.

Isikut tuvastav teave, tellimust tuvastav teave, finantsteave, seadme teave.

Tagada teie isikuandmete turvalisus ja teenuse kaitsmine väliste küberrünnakute (nt DDoS-rünnakute) eest.

Meie õigustatud huvi tagada teie isikuandmete turvalisus ning teenuse ettenähtud toimimine küberrünnaku korral.

Isikut tuvastav teave, tellimust tuvastav teave, finantsteave, seadme teave.


Täita oma lepingulist kohustust teavitada intsidentidest.


Lepinguline kohustus.


Isikut tuvastav teave, tellimust tuvastav teave, finantsteave, seadme teave.


Täita oma õiguslikku kohustust teatada teatud intsidentidest Rootsi finantsinspektsioonile ja Rootsi andmekaitseametile. 

Õiguslike kohustuste täitmine.


Isikut tuvastav teave, tellimust tuvastav teave, finantsteave, seadme teave.

Koostada või esitada õiguslikke nõudeid ja/või kaitsta Trustlyt õiguslike nõuete eest.

Meie õigustatud huvi koostada ja esitada õiguslikke nõudeid ja/või kaitsta end õiguslike nõuete eest.

Isikut tuvastav teave, tellimust tuvastav teave, 

finantsteave, seadmeteave.

 

Küpsised

Kui kasutate meie teenust, võime teie seadmesse küpsiseid seadistada. Küpsistest saadud andmeid kasutatakse selleks, et pakkuda teile paremat kasutajakogemust.

Saamaks rohkem teavet küpsiste kasutamise kohta, lugege palun meie küpsiste eeskirjasid, mis on saadaval siin.

Üksikasjalikumat teavet selle kohta, kuidas me kasutame küpsistest saadud andmeid, kui kasutate meie teenust, leiate allolevast tabelist.

 

Töötlemise eesmärk

Õiguslik alus

Töödeldavad isikuandmed

Kiire ja mugav makseteenuse pakkumiseks on Trustly välja töötanud kasutaja mäletamise funktsiooni, mis võimaldab meil meeles pidada teid ja kuidas seda, kuidas teile meeldib meie teenust kasutada. Kui otsustate selle funktsiooni aktiveerida, peame teid kasutatud seadmes meeles, et pakkuda teile kiiremat makseteenust järgmine kord, kui otsustate Trustlyga maksta. Lisaks annate meile funktsiooni aktiveerimisel nõusoleku teatada teie pangale, et lubate meil 90 päeva jooksul teie konto saldo andmeid kasutada. Kasutame seda juurdepääsu ainult siis, kui soovite Trustly abil makse teha, et kontrollida, millistel pangakontodel on soovitud makse tegemiseks piisavalt vahendeid. Samuti võimaldame teil oma saldosid vaadata, kui otsustate selle lubada.

Teie nõusolek. Kui soovite oma nõusoleku tagasi võtta ja seega funktsiooni kasutamise keelata, on seda lihtsaim teha nii, et klõpsate Trustlyga makset tehes muutmise valikut [Change] ja seejärel eemaldamise valikut [Remove]. Teise võimalusena võite võtta ühendust meie klienditoega, klõpsates siin, ja nad aitavad teid.

Seadme teave, käitumisteave.

 

Kuidas me teenuse kasutamisel teie isikuandmeid kogume?

Kui kasutate meie teenust, kogume isikuandmeid otse teilt ning ka internetipanga kasutajaliidesest (st teie internetipangast) või meievahelisele kokkuleppele vastavalt teie panga poolt antud API kaudu. Lisaks kogume isikuandmeid ka müüjalt ja olenevalt sellest, mis eesmärgil teenust kasutatakse, ka väliste kolmandate osapoolte allikatest. Viimane variant võib vajalik olla näiteks siis, kui meil on vaja kontrollida teie isikut ja/või uuendada/täiendada kontaktandmeid ametlike isiku kinnitamise teenusepakkujate või muude sarnaste teenusepakkujate kaudu. Lisaks genereerib meie maksesüsteem isikuandmeid, näiteks tellimuse numbri, kui kasutate meie teenust.

Trustly müüb ka edasi kolmandast osapoolest makseteenusepakkujate makseteenuseid. Selliste makseteenuste edasimüümisel saab Trustly nendelt teenusepakkujatelt teie kohta isikuandmeid. Lisateabe saamiseks selle kohta, milliseid isikuandmeid kolmandast osapoolest makseteenusepakkuja Trustlyga jagab, võtke ühendust vastava teenusepakkujaga.

4.2. Kui olete kliendi esindaja

Trustly töötleb esindajate isikuandmeid, kui meie klientideks on müüjad või teised makseteenusepakkujad, kes müüvad meie teenust oma kanalite kaudu edasi. See töötlemine toimub peamiselt ärisuhte haldamiseks ja meie õiguslike kohustuste täitmiseks, et viia meie klientide puhul läbi nn kliendi tundmise kontrolle.

Sellest jaotisest leiate täpsemat teavet selle kohta, kuidas me teie andmeid töötleme, kui olete kliendi esindaja.

 

Töötlemise eesmärk

Õiguslik alus

Töödeldavad isikuandmed

Luua teiega ja teie poolt esindatava ettevõttega ärisuhe, hallata ja säilitada seda ning edastada meie teenuse kohta olulist teavet, mis ei ole turundusteave.

Lepinguline kohustus ning meie õigustatud huvi teie ja teie poolt esindatava ettevõttega suhelda ning teiega sidet hoida ja seda hallata ning kontrollida, kas teie kohta olemas olev teave on ajakohane, ning edastada teile teavet meie teenuse kohta, mille puhul on meie arvates oluline, et te sellest teadlik oleksite.

Isikut tuvastav teave.

Teenuse täiustamiseks võime teile saata kliendirahulolu uuringuid. Nendes uuringutes palume teil muu hulgas hinnata meid ja/või meie teenust.

Meie õigustatud huvi parandada meie teenust, et saaksime uuringu vastuste põhjal pakkuda paremat teenust või arendada uusi teenuseid.

Isikut tuvastav teave.

Turustada meie teenust, näiteks siis, kui näitate üles huvi meie teenuse vastu, nt külastades meie veebisaite (lisateavet leiate jaotisest 4.3), või kui usume, et teie kui potentsiaalse kliendi esindaja oleksite meie teenusest huvitatud. Turundusest on alati võimalik kergel ja mugaval viisil loobuda, näiteks klõpsates tellimise tühistamise valikule e-kirjades, mida meie või meie reklaamiagentuurid võivad saata, või mitte nõustudes teie isikuandmete töötlemisega sellel konkreetsel eesmärgil.

Meie õigustatud huvi turustada oma teenust ärilistel eesmärkidel ja pakkuda meie teenust või uusi teenuseid, mis meie arvates oleksid teile kui praeguse ja/või potentsiaalse kliendi esindajale huvipakkuvad.

Isikut tuvastav teave, käitumisteave.

Täita meie õiguslikku kohustust teha meie kliendile kliendi tundmise kontrolle, sealhulgas võrrelda teie isikuandmeid riikliku taustaga isikute nimekirjade ja sanktsioneeritud isikute nimekirjadega.

Õiguslike kohustuste täitmine.

Isikut tuvastav teave ning vajaduse korral passi ja muude teie isikut ja/või aadressi kinnitavate dokumentide koopiad.

 

Kuidas me teie isikuandmeid kogume, kui olete kliendi esindaja?

Kui võtate meiega ühendust meie teenusega seotud võimaliku ärisuhte loomiseks, kogume teie esitatud isikuandmeid, näiteks kontaktandmeid e-kirjadest ja lepingutest. Samuti kogume teie esitatud isikuandmeid, kui annate meile oma kontaktandmed näiteks seoses kampaaniatega, millest soovite osa võtta, või teabematerjalidega, mida soovite saada. Lisaks võime koguda teie kui potentsiaalse kliendi esindaja kontaktandmeid kolmandast osapoolest kliendiregistripakkujatelt, et turustada teile meie teenust, kui usume, et oleksite selles huvitatud.

Meie kliendile kliendi tundmise kontrollide tegemisel palume kliendil esitada sellist teave nagu näiteks tegelikult kasu saavate omanike ja juhatajate passikoopiad.

Lisaks teabele, mida me teilt saame, kogume teie isikuandmeid ka küpsiste kaudu, kui külastate meie veebisaite (lisateavet leiate jaotisest 4.3).

4.3. Kui külastate meie veebisaite või võtate ühendust meie klienditoe ja/või kaebuste osakonnaga

Me hindame teie tagasisidet ja tahame mõista, mida saaksime oma teenuse täiustamiseks teha. Seetõttu on Trustlyl klienditoe platvorm, kus saate meiega ühendust võtta. Kui te seda teete, kogume teie kohta teatud isikuandmeid. 

Trustly kasutab küpsiseid ka oma veebisaitidel, et pakkuda hästi toimivat, kohandatud ja kasutajasõbralikku kasutuskogemust. Saamaks rohkem teavet küpsiste kasutamise kohta, lugege palun meie küpsiste eeskirjasid, mis on saadaval siin.

Sellest jaotisest leiate täpsemat teavet selle kohta, kuidas me teie andmeid töötleme, kui võtate ühendust meie klienditoe ja/või kaebuste osakonnaga või kui olete veebisaidi külastaja. 

 

Töötlemise eesmärk

Õiguslik alus

Töödeldavad isikuandmed

Aidata teid teie küsimuse või probleemi lahendamisel, kui võtate ühendust meie klienditoe ja/või kaebuste osakonnaga meie veebisaitide kaudu või e-posti teel.

Meie õigustatud huvi teiega suhelda näiteks küsimuste või kaebuste korral.

Isikut tuvastav teave.

Seadistada teie seadmesse küpsiseid, kui külastate meie veebisaite ja kasutate neid. Kasutame küpsistest saadud andmeid mitmel eesmärgil, näiteks selleks, et veebisaidid korralikult töötaksid, et koguda statistikat selle kohta, kuidas te meie veebisaite kasutate, et parandada nende toimivust ja ka ettevõtetevahelise turunduse eesmärgil.

Meie õigustatud huvi pakkuda teile toimivaid ja funktsionaalseid veebisaite ning koguda veebistatistikat ärilistel põhjustel. Lisaks meie õigustatud huvi turustada oma teenust potentsiaalsetele klientidele.

Seadme teave, käitumisteave.

Kuidas me teie isikuandmeid kogume, kui võtate ühendust meie klienditoe ja/või kaebuste osakonnaga või külastate meie veebisaite?

Kui võtate meiega ühendust, töötleme teie isikuandmeid, kogudes teie kontaktandmeid selle vahendi kaudu, mille abil otsustasite meiega ühendust võtta, st e-posti või posti kaudu või muul viisil. Samamoodi töötleme teie isikuandmeid, kui külastate meie veebisaite, seadistades teie seadmesse küpsised ja kogudes seeläbi teavet vastavalt meie küpsiste eeskirjadele.

4.4. Muud olukorrad

Olenemata sellest, kes te olete, võime teie isikuandmeid töödelda ka selleks, et tagada isikuandmete kaitse üldmäärusest tulenevaid andmesubjekti õigusi ning koostada või esitada õiguslikke nõudeid ja/või kaitsta end õiguslike nõuete eest. Lisateavet leiate altpool.

 

Töötlemise eesmärk

Õiguslik alus

Töödeldavad isikuandmed


Tagada teie õigustest kinnipidamine vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele ja muudele kohaldatavatele andmekaitsealastele õigusaktidele. Kui teie kui andmesubjekt võtate meiega ühendust ja palute meil esitada, mis teavet oleme teie kohta kogunud, palume teil enda isik kinnitada, et vältida isikuandmete avaldamist valele isikule.


Õiguslike kohustuste täitmine ja meie õigustatud huvi kinnitada teie isik, et vältida isikuandmete avaldamist valele isikule.


Isikut tuvastav teave, tellimust tuvastav teave, 

finantsteave, seadmeteave.

Tegeleda kaebustega või koostada või esitada õiguslikke nõudeid ja/või kaitsta Trustlyt õiguslike nõuete eest.

Meie õigustatud huvi tegeleda kaebustega või koostada või esitada õiguslikke nõudeid ja/või kaitsta end õiguslike nõuete eest.

Isikut tuvastav teave, tellimust tuvastav teave, 

finantsteave, seadmeteave.

5. Kellega me teie isikuandmeid jagame?

Teie kohta kogutavat teavet võidakse jagada erinevatesse kategooriatesse kuuluvate teabe vastuvõtjatega sõltuvalt sellest, mis eesmärgil me teie andmeid kogusime. Sellest jaotisest saate lisateavet lõppkasutajate, klientide esindajate ja veebisaitide külastajate ning teiste isikute isikuandmete jagamise kohta, kes võtavad ühendust meie klienditoe ja/või kaebuste osakonnaga. 

Kui Trustly jagab teie isikuandmeid kolmandate osapooltega, toimub see alati vastutustundlikul viisil ja kooskõlas kohaldatavate andmekaitsealaste õigusaktidega.

5.1. Üldine

Trustly Group

Olenemata sellest, kes te olete, võidakse teie isikuandmeid jagada ettevõtetega, mis kuuluvad Trustly Gruppi, kui see on vajalik andmete kogumise eesmärgi täitmiseks. Selline andmete jagamine toimub lähtudes sellest, et meil on õigustatud huvi jagada andmeid oma grupis ärilistel, nõuetele vastavuse tagamise ja organisatsioonilistel põhjustel. 

5.2. Kui te meie teenust kasutate

Müüja

Selleks, et müüja saaks nt enne ostetud kauba teelepanemist makseid kontrollida, anname müüjale teavet maksete kohta. Müüjale saadetav teave sõltub tehingutüübist ja sellest, kuidas müüja meie teenuse oma süsteemi integreerib.

Kui teenust kasutatakse isiku ja/või konto kinnitamiseks, võidakse müüjale edastada ka isikut tuvastavat teavet ja/või finantsteavet, et müüja saaks teie isiku kinnitada. Jagame seda teavet müüjaga, kui müüjal on õiguslik kohustus kinnitada teie isik rahapesu, pettuse või muu kuriteo vältimiseks ning täita muid võimalikke õiguslikke ja/või regulatiivseid müüjale kehtestatud nõudeid. Teatud olukordades võime teie isikuandmeid jagada ka juhul, kui müüjal on õigustatud huvi kontrollida teie isikut või seda, kas olete tõepoolest pangakonto tegelik omanik. Näiteks võib müüjaga jagada isikut tuvastavat teavet, et müüja saaks pakkuda teile paremat kasutajakogemust, eeltäites selle jaoks müüja maksmislehel saatmisaadressi teabelahtrid.

Teie isikuandmete jagamine müüjaga toimub selle alusel, et meil on vaja täita oma lepingulisi kohustusi, samuti on meil õigustatud huvi tehingut teostada ning müüjal õigustatud huvi või õiguslik kohustus kontrollida makseid ja/või teie isikut. Lisaks põhineb meie õigustatud huvi jagada teie isikuandmeid müüjaga mõnikord ka teie soovil isikuandmeid müüjaga jagada, et saaksite kinnitada oma isikut, pangakontot ja/või kasutada müüja teenust, mille jaoks pakume lihtsat ja mugavat lahendust.

Kolmandast osapoolest makseteenusepakkujad

Meie teenuste pakkumisel võivad olla kaasatud ka muud kolmandast osapoolest makseteenusepakkujad, kellega me koostööd teeme. Nendel juhtudel jagame teie isikuandmeid kolmandast osapoolest teenusepakkujatega, et teenusepakkuja edastaks andmed müüjale. Kui me ei jaga andmeid sellise kolmandast osapoolest makseteenusepakkujaga ja teenusepakkuja on osa makseahelast, ei saa te tehingut lõpule viia.

Teie isikuandmete jagamine kolmandast osapoolest makseteenusepakkujaga toimub lähtudes sellest, et meil on vaja täita oma lepingulisi kohustusi, samuti lähtuvalt meie õigustatud huvist tehing läbi viia.

Lisateabe saamiseks selle kohta, milliseid isikuandmeid kolmandast osapoolest makseteenusepakkuja Trustlyga jagab, võtke ühendust vastava teenusepakkujaga. 

Ametiasutused ja pangad

Meie teenuse kasutamisel tehingu tegemiseks peame edastama osa teie isikuandmetest teie panka ja teistesse makseahelasse kuuluvatesse pankadesse. See töötlemine toimub lähtudes sellest, et meil on vaja täita lepingulisi kohustusi, samuti lähtuvalt meie õigustatud huvist tehing läbi viia ja makste tõrkeotsingut teostada.

Samuti võib meil olla vaja jagada teie isikuandmeid ja makseteavet politseile, maksuametile ja muudele asjaomastele ametiasutustele ning võimalik, et ka teie pangale ja/või muudele makseahelasse kuuluvatele pankadele. Seda tehakse juhul, kui see on vajalik maksetehingute uurimiseks seoses rahapesuvastaste õigusaktide rikkumise, teenuse väärkasutamise ja muude kuritegude tõkestamise ja paljastamisega. Kui jagame teie isikuandmeid sel eesmärgil ametiasutustega, teeme seda meile kehtivate õiguslike kohustuse täitmiseks. Kui jagame teie isikuandmeid nendel eesmärkidel teie panga ja/või teiste makseahelasse kuuluvate pankadega, teeme seda lähtudes meie õigustatud huvist ennetada pettusi ja muid kuritegusid.

Muud kolmandad osapooled, kellega me koostööd teeme

Tehingu teostamiseks võib meil olla vaja jagada teie isikuandmeid koostööpartneritega, näiteks ametlike isiku kinnitamise teenusepakkujate või muude sarnaste teenusepakkujatega, et kinnitada teie isik ja/või uuendada/täiendada teie kontaktandmeid. Teie isikuandmete jagamine sellise kolmanda osapoolega toimub lähtudes sellest, et meil on vaja täita oma lepingulisi kohutusi, samuti lähtuvalt meie õigustatud huvist teostada tehingut ja juhul, kui kasutate meie otsekorraldusmaksete teenust, lähtuvalt meie õiguslikust kohustusest kinnitada teie isik, samuti mõnikord ka müüja õiguslikust kohustusest kinnitada teie isik.

Kui kasutate meie otsekorraldusmaksete teenust, peame võib-olla jagama teie isikuandmeid ka sanktsioneeritud või riikliku taustaga isikute nimekirjade pakkujatega, et teie isikuandmeid nende nimekirjadega võrrelda. Sellisel juhul toimub isikuandmete jagamine lähtudes sellest, et see on vajalik meie õiguslike kohustuste täitmiseks.

Lisaks võime aeg-ajal teie isikuandmeid jagada ka pilvepõhiste teenusepakkujatega, näiteks tehnilise serveri mahu pakkujatega. Seda tehakse teenuse osutamiseks ja/või teenuse täiustamiseks, näiteks andmete analüüsimise ja testimise teel. Lisaks võime jagada teie isikuandmeid ka teistele kolmandast osapoolest teenusepakkujatele, näiteks IT-turvalisuse eesmärkidel.

Kui teie isikuandmeid jagatakse sellise kolmanda osapoolega, tegutseb kolmas osapool tavaliselt teie isikuandmete suhtes andmetöötlejana, mis tähendab, et ta töötleb teie isikuandmeid meie nimel ja vastavalt meie juhistele.

5.3. Kui olete kliendi esindaja

Kui olete kliendi esindaja, peame võib-olla jagama teie isikuandmeid sanktsioneeritud või riikliku taustaga isikute nimekirjade pakkujatega, et teie isikuandmeid nende nimekirjadega võrrelda. Sellisel juhul toimub isikuandmete jagamine lähtudes sellest, et see on vajalik meie õiguslike kohustuste täitmiseks.

Lisaks võime aeg-ajal teie isikuandmeid jagada ka pilvepõhiste teenusepakkujatega, näiteks tehnilise serveri mahu pakkujatega või kliendisuhete haldamise teenuste pakkujatega. Seda tehakse teenuse osutamiseks ja/või teenuse täiustamiseks, näiteks andmete analüüsimise ja testimise teel.

Lisaks võime jagada teie andmeid ka kolmandast osapoolest teenusepakkujatega, näiteks väliste reklaamiagentuuridega. Jagame seda teavet lähtudes sellest, et meil on õigustatud huvi turundada teile professionaalsete reklaamiagentuuride kaudu tooteid ja teenuseid, mille vastu olete huvi üles näidanud.

5.4. Kui külastate meie veebisaite või võtate ühendust meie klienditoe ja/või kaebuste osakonnaga

Teie isikuandmeid võidakse jagada kolmandast osapoolest teenusepakkujatega, näiteks väliste reklaamiagentuuridega. Jagame seda teavet lähtudes sellest, et meil on õigustatud huvi turundada teile professionaalsete reklaamiagentuuride kaudu tooteid ja teenuseid, mille vastu olete huvi üles näidanud. Samuti võime jagada teie isikuandmeid teiste kolmandast osapoolest analüütiliste vahendite pakkujatega, lähtudes meie õigustatud huvist pakkuda teile meie veebisaitide kasutamisel meeldivat kasutajakogemust.

Lisaks võime aeg-ajal teie isikuandmeid jagada ka pilvepõhiste teenusepakkujatega, näiteks tehnilise serveri mahu pakkujatega.

6. Kui kaua me teie isikuandmeid töötleme?

Töötleme teie isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks andmeid koguti. Maksimaalne andmete säilitamise aeg sõltub sellest, kes te olete. Näiteks ei säilitata meie lõppkasutajate isikuandmeid raamatupidamise nõuete täitmiseks üldiselt kauem kui seitse (7) aastat. Klientide esindajate isikuandmeid ei säilitata üldjuhul kauem kui viis (5) aastat alates ärisuhte lõppemisest. Võtke arvesse, et selle aja jooksul ei kasutata andmeid kõigil eespool nimetatud eesmärkidel. Olenevalt andmete kogumise eesmärgist võidakse neid kasutada lühema aja jooksul. Ühte andmekogumit (nt finantsteavet) töödeldakse mitmel otstarbel ja seda võidakse teatud eesmärkidel töödelda ainult väga lühikest aega, kuid muudel eesmärkidel pikema aja jooksul.

Trustly kasutab mitmesuguseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, nagu andmete automaatne kustutamine ja juurdepääsu piiramine süsteemile, kus isikuandmeid säilitatakse, tagamaks, et andmeid ei kasutata kauem, kui on vaja andmete kogumise eesmärgi täitmiseks.

7. Kus ja kuidas me teie isikuandmeid säilitame?

Tavaliselt säilitame teie isikuandmeid ELis/EMPs asuvates serverites. Kuid mõnikord võivad müüjad ja/või muud kolmandad osapooled, kellega teie andmeid jagame, asuda väljaspool ELi/EMPd. See kehtib ka juhul, kui jagame teie isikuandmeid Trustly Groupi kuuluvate Ühendkuningriigis ja USAs asuvate ettevõtetega. Kui teie isikuandmeid edastatakse müüjale, Trustly Groupi ettevõttele või kolmandale osapoolele väljaspool ELi/EMPd asuvas riigis ja isikuandmeid töödeldakse nende poolt, kasutame kõiki mõistlikult eeldavaid meetmeid tagamaks, et teie andmete töötlemisel tagatakse kõrgetasemeline turvalisus ja piisav kaitse ning et kooskõlas kohaldatavate andmekaitsealaste õigusaktide nõuetega, näiteks isikuandmete kaitse üldmäärusega, kasutatakse sobivaid kaitsemeetmeid. Need kaitsemeetmed tähendavad ühte järgmistest õiguslikest mehhanismidest: selle tagamine, et väljaspool ELi/EMPd asuva riigi suhtes kehtib Euroopa Komisjoni kaitse piisavuse otsus või rakendatakse Euroopa Komisjoni lepingu tüüptingimusi. Soovi korral on võimalik saada koopia vastavast mehhanismist, kasutades meie privaatsuseeskirjade lõpus toodud kontaktandmeid. 

Meil on kontorid Rootsis, Saksamaal, Ühendkuningriigis, Hispaanias, Soomes, Portugalis, Maltal ja Ameerika Ühendriikides. Trustly töötajatel ja esindajatel nendes riikides võib olla juurdepääs teie isikuandmetele, kui see on vajalik nende tööülesannetest või ametijuhendist tulenevalt. Kõiki isikuandmeid, millele pääsetakse juurde nendest asukohtadest, kaitsevad EL-i andmekaitsestandardid ja kõik interneti teel edastatavad andmed krüptitakse alati. 

Kasutame vajalikke meetmeid tagamaks, et teie isikuandmed on kaitstud kõrge turvatasemega, mis on töötlemisega seotud riskide puhul asjakohane ja mille juurde kuuluvad füüsilised, elektroonilised ja korralduslikud kaitsemeetmed isikuandmete kaitsmiseks.

Võimaldame juurdepääsu teie isikuandmetele ainult nendele töötajatele, Trustly esindajatele ja kolmandatele osapooltele, kes peavad teie teavet kasutama, et saaksime andmete kogumise eesmärki täita (lisateavet leiate jaotisest 4).

Kaitseme teie teavet, kui edastame seda interneti kaudu, kasutades TLS-toega teenuseid. TLS-toega teenused kasutavad valdkonna parimate tavadega kooskõlas konfiguratsioone ja järgivad valdkonna tunnustatud standardeid.

8. Profiilianalüüs ja automatiseeritud otsuste tegemine

Trustly kasutab oma teenuste osutamisel mõnikord profiilianalüüsi ja automatiseeritud otsuste tegemist. Sellest jaotisest saate lisateavet selle kohta, millal ja miks me neid meetmeid kasutame. 

Profiilianalüüs on see, kui isikuandmeid töödeldakse automaatselt, et hinnata isikuga seotud asjaolusid, näiteks isiku majanduslikku olukorda või isiklikke eelistusi. Automatiseeritud otsuste tegemine on see, kui konkreetse isiku suhtes otsuse langetamiseks kasutatakse automatiseeritud meetodeid ilma inimese sekkumiseta, näiteks automaatne keeldumine internetis esitatud krediidisoovi puhul.

8.1. Kui te meie teenust kasutate

Otsekorraldusmaksete teenuse osutamisel võime kasutada automatiseeritud otsuste tegemist ja/või profiilianalüüsi, et hinnata maksetega seotud riske. Selle teenuse kasutamisel on teatud aja jooksul taotletavad otsekorraldusmaksed piiratud määratud summaga. Kui see piir kätte jõuab, töödeldakse teie makset automaatselt kui tavalist sissemakset. Lisaks võime kasutada automatiseeritud otsuste tegemist ja/või profiilianalüüsi, et täita rahapesuvastaste kohustustega seotud õiguslikke nõudeid jälgida meie poolt töödeldavaid makseid. Automatiseeritud otsuste tegemise puhul toimub teie isikuandmete töötlemine lähtudes sellest, et meil on vaja teie ees oma lepingulisi kohustusi täita ja makseid teostada või olukorrast olenevalt pidada kinni õiguslikst nõuetest.

8.2. Kui olete kliendi esindaja

Võime kasutada profiilianalüüsi, hinnates potentsiaalseid kliente ja näiteks määrates teile hinnangu vastavalt sellele, kui suurt huvi olete Trustly vastu üles näidanud, tuginedes nt veebisaidi külastuste arvule, kas olete registreerunud meie veebisaitidel teabematerjalide saamiseks jne. Profiilianalüüsi raames teie isikuandmete töötlemine põhineb meie ärilisel õigustatud huvil jõuda meie potentsiaalsete ja praeguste klientideni, kes on näidanud üles huvi Trustly ja meie teenuse vastu.

8.3. Kui külastate meie veebisaite või võtate ühendust meie klienditoe ja/või kaebuste osakonnaga

Kui külastate või kasutate meie veebisaite ei teostata profiilianalüüsi ega automatiseeritud otsuste tegemist.

9. Teie õigused

Kohaldavatest andmekaitsealastest õigusaktidest tulenevalt on teil mitmeid õigusi. Need õigused on järgmised.

Oma teabele juurdepääsemine. Saate Trustlylt teavet selle kohta, milliseid teie isikuandmeid oleme kogunud, miks me oleme neid kogunud jne.

Õigus andmete parandamisele. Kui teie isikuandmed, mida me töötleme, on ebatäpsed, on teil õigus lasta need parandada.

Õigus andmete kustutamisele („õigus olla unustatud“). Saate taotleda, et Trustly kustutaks teie kohta kogutud isikuandmed. Teatud tingimustel on Trustly kohustatud need eemaldama.

Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele. Saate taotleda, et Trustly piiraks teatud tingimustel teie isikuandmete töötlemist, nt juhul kui vaidlustate meie töödeldavate isikuandmete täpsuse. Sel juhul peame teie taotluse kontrollimise ajaks töötlemist piirama.

Õigus esitada vastuväiteid. Võite esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele, mida Trustly teostab, tuginedes meie õigustatud huvi õiguslikule alusele, nagu on täpsustatud eespool nendes privaatsuseeskirjades, sealhulgas profiilianalüüsile, mida teostame meie õigustatud huvi alusel, mispuhul peame hindama, kas saame teie isikuandmete töötlemist jätkata. Samuti on teil õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärgil, mis hõlmab profiilianalüüsi otseturundusega seotud ulatuses, mispuhul teie isikuandmeid ei töödelda enam sellistel eesmärkidel. 

Õigus andmete ülekandmisele. Saate esitada taotluse, et Trustly edastaks teile kõik andmed, mida Trustly teie kohta töötleb. Teatud juhtudel oleme kohustatud taotluse rahuldama ja edastama teile teie kohta töödeldavad isikuandmed.

Kaebuse esitamine. Kui te pole rahul sellega, kuidas me teie isikuandmeid käsitleme, saate esitada kaebuse Rootsi andmekaitseametile, mis on peamine Trustlyga seoses järelevalvet teostav asutus ELis. Samuti saate ELis esitada kaebuse oma koduriigi andmekaitseametile. Kui asute Ühendkuningriigis, võite esitada kaebuse Ühendkuningriigi teabevoliniku büroole (Information Commissioner’s Office).

10. Kellega ühendust võtta?

Trustly (vastutav töötleja) vastutab teie isikuandmete töötlemise eest ja on määranud andmekaitseametniku, kes vastutab andmekaitsealaste õigusaktide järgimise kontrollimise eest. Kui teil on küsimusi või soovite kasutada oma eespool toodud õigusi, võtke meiega ühendust. Saate seda teha, kui saadate taotluse meie klienditoele, täites veebiankeedi https://www.trustly.net/support/contact, või saadate e-kirja meie andmekaitseametnikule aadressil dpo@trustly.com.

11. Privaatsuseeskirjade muudatused

Palun lugege privaatsuseeskirju iga kord, kui teete meie teenust kasutades tehingu, kuna uuendused võivad sisaldada teavet lisatöötlemise kohta, mida võime kavatseda tulevikus teostada.