Kaebused

hero-complaints-1920-at-2x

Suhtume kaebustesse tõsiselt.

Trustly järgib kaebustega tegelemisel Rootsi finantsinspektsiooni üldjuhiseid (FFFS 2002:23) ja tegeleb kaebustega vastavalt olemasolevale seadusandlusele.

Mis kvalifitseerub kaebusena?

Kaebus viitab peamiselt konkreetsele rahulolematusele firma teenustega seoses.

Vaata ka meie veebisaidi klienditoe osa, mille all olevas abikeskuses on kasulikku informatsiooni Trustly toodete ja teenuste kohta.

Sealt leiad klienditoe osakonna kontaktid ja saad valida kasutatud Trustly toote.

Kui sul kaebus, siis võid võtta ühendust kaebustehalduriga läbi selle vormi või saata kirja allpool toodud aadressil:


Trustly Group AB
To: Complaints Manager
Rådmansgatan 40
113 57 Stockholm
Sweden

Palun kirjelda oma muret võimalikult selgelt.

Meie eesmärgiks on kaebusega võimalikult kiirelt tegelema hakata, tavaliselt nädala jooksul teate saamisest. Anname teada, kui asja lahendamine vajab lisaaega.

Trustly soovib lahendada kõik kaebused. Kui sa pole meie otsusega rahul, võta ühendust kohaliku tarbijakaitseasutuse või kohtuga. Siit lehelt leiad edasi tegutsemiseks oma koduriigis kohtuvälise lahenduse leidmiseks vajalikud instantsid.

Trustly soovib lahendada kõik kaebused. Kui sa pole meie otsusega rahul, võta ühendust kohaliku tarbijakaitseasutuse või kohtuga. Siit lehelt leiad edasi tegutsemiseks oma koduriigis kohtuvälise lahenduse leidmiseks vajalikud instantsid.

Võimalik on saada abi ka selles osas, kuidas kaebust edastada Konsumenternas Bank- och Finansbyråle ja oma kohalikule tarbijakaitseasutusele.


Trustly strives to resolve all complaints. If you are not satisfied with our decision, you can contact the National Board for Consumer Disputes (ARN) or a general court. You can use this website to identify and contact the out-of-court complaint scheme in your home country for further guidance and information.