TRUSTLYS POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

1. Hvem er vi?

Trustly Group AB, registreringsnr. 556754-8655 (“Trustly”, “vi”, “os” eller “vores”) er et svensk betalingsinstitut, der tilbyder onlinebetalingsløsninger i hele Europa. Vi er certificeret af det svenske finanstilsyn til at udføre vores aktiviteter, og vi betragtes som dataansvarlig i forbindelse med behandling af dine personlige oplysninger under denne politik til beskyttelse af personlige oplysninger.

2. Hvorfor denne politik til beskyttelse af personlige oplysninger?

Hos Trustly beskytter vi dit privatliv, og vi gør os umage for at sikre, at vi behandler dine personlige oplysninger i overensstemmelse med kravene i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse (EU) 2016/679 (“GDPR”) og anden gældende databeskyttelseslovgivning.

I denne politik til beskyttelse af personlige oplysninger beskrives, hvilke personlige oplysninger vi indsamler og behandler om:

Slutbrugere, der bruger vores betalingstjeneste

Kunderepræsentanter for vores nuværende eller potentielle kunder

Besøgende på websitet, der interagerer med vores website eller kontakter vores support og/eller klageafdeling

Hvis du søger job hos os, bør du læse vores politik vedrørende jobansøgere, som du finder i forbindelse med din ansøgning.

Bemærk, at vi kan behandle dine personlige oplysninger til andre formål end de, der er beskrevet i denne politik til beskyttelse af personlige oplysninger. Hvis det er tilfældet, sender vi dig en separat erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, hvori vi informerer dig om en sådan behandling.

3. Hvilke personlige oplysninger behandler vi om dig?

Vi indsamler og behandler forskellige typer af personlige oplysninger om dig afhængigt af, hvordan du interagerer med os og til hvilke formål. For at gøre det mere overskueligt for dig, hvilke typer af personlige oplysninger vi indsamler om dig, har vi inddelt de personlige oplysninger i følgende kategorier, inklusive dataelementer: 

Identificerende oplysninger – fornavn, efternavn, privatadresse, telefonnummer, mailadresse, fødselsdato, nationalitet, personnummer/pasnummer/identitetskortnummer og slutbruger-id.

Identificerende ordreoplysninger – oplysninger, der identificerer en slutbrugers betaling, såsom ordrens id-nummer, meddelelses-id, notifikations-id og hvornår transaktionen blev foretaget. 

Økonomiske oplysninger – afsendende og/eller modtagende bank, bankkontonummer og saldo på betalingstidspunktet.

Enhedsoplysninger – IP-adresse, enhedstype, operativsystem og browseroplysninger.

Oplysninger om adfærd – hvordan slutbrugerne bruger vores betalingstjeneste og/eller hvordan besøgende på websitet interagerer med vores website.

Bemærk, at dette er den maksimale mængde af personlige oplysninger, vi kan behandle om dig til de formål, der er dækket af denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Vi kan behandle færre oplysninger end beskrevet herover, afhængigt af hvordan du interagerer med os og til hvilket formål.

4. Til hvilket formål og på hvilket retsgrundlag behandler vi dine personlige oplysninger?

Vi bruger og deler de personlige oplysninger, vi indsamler om dig, til flere forskellige formål, og vi støtter os til forskellige juridiske grunde. Afhængigt af, om du er slutbruger, der bruger vores tjeneste (som defineret herunder), repræsentant for en af vores nuværende eller potentielle kunder eller en besøgende på vores website, der interagerer med vores website, angiver tabellerne herunder, hvilken kategori af personlige oplysninger vi behandler, til hvilket formål og de juridiske grunde, vi støtter os til i forbindelse hermed. Længere nede i denne politik til beskyttelse af personlige oplysninger beskriver vi derudover, hvordan vi indsamler dine personlige oplysninger, hvem vi deler dem med samt det juridiske grundlag, der gør dette muligt for os.

4.1. Når du bruger vores tjeneste

Sådan leveres vores tjeneste

Trustlys proprietære, bankuafhængige, onlinebetalingsløsning gør det muligt at foretage onlinebankoverførsler fra konto til konto (“tjenesten/vores tjeneste”). Tjenesten indeholder flere forskellige funktioner, der giver dig mulighed for at:

(a) foretage betalinger fra din onlinebank på en hurtig, nem og sikker måde til en onlineleverandør, der leverer et produkt eller en tjeneste til dig (“leverandøren”), hvilket betyder, at du kan betale for varer og tjenesteydelser direkte fra din bankkonto (“indbetaling”),

(b) modtage betalinger direkte fra leverandøren i tilfælde, hvor du f.eks. ønsker at returnere købte varer ("udbetaling"),

(c) registrere en fuldmagt til direkte debitering, der gør det muligt for os at foretage betalinger direkte fra din bankkonto (“direkte betaling ved debitering”), uden at du behøver logge på din bank ved hvert køb, 

(d) bekræfte din identitet overfor leverandøren og/eller oprette en konto hos leverandøren, når du foretager en betalingstransaktion, hvor leverandøren har sådanne identifikationskrav (“identitetsbekræftelse”) og/eller 

(e) bekræfte din bankkonto over for en leverandør ("kontobekræftelse").

Herunder beskriver vi, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, når du bruger tjenestens forskellige funktioner. 

 

Formålet med behandlingen

Juridisk grundlag

Personlige oplysninger, der behandles

Til at iværksætte og behandle en praktisk og sikker indbetaling til leverandøren.

Kontraktlig forpligtelse.

Identificerende oplysninger, identificerende ordreoplysninger, økonomiske oplysninger, enhedsoplysninger.

Til at iværksætte og behandle en praktisk og sikker udbetaling til dig fra leverandøren.

Kontraktlig forpligtelse.

Identificerende oplysninger, identificerende ordreoplysninger, økonomiske oplysninger, enhedsoplysninger.

Til at oprette en fuldmagt til direkte debitering på en praktisk måde og foretage en betaling ved debitering til leverandøren.

Kontraktlig forpligtelse.

Identificerende oplysninger, identificerende ordreoplysninger, økonomiske oplysninger, enhedsoplysninger.

Til at bekræfte din identitet og/eller opdatere dine kontaktoplysninger, når tjenesten anvendes til identitetsbekræftelse, det vil sige som en metode, hvormed du bekræfter din identitet overfor leverandøren.

Kontraktlig forpligtelse.

Identificerende oplysninger.

Til at opdatere dine identificerende oplysninger i tilfælde af identitetsbekræftelse (sker med et interval på 90 dage).

Fortsætte vores legitime interesse i at levere tjenesten til dig.

Identificerende oplysninger.

Til at bekræfte din bankkonto, når tjenesten anvendes til kontobekræftelse.

Kontraktlig forpligtelse.

Identificerende oplysninger, økonomiske oplysninger.

 

Overholde juridiske og lovgivningsmæssige forpligtelser

Som licenseret betalingsinstitut er Trustly forpligtet til at overholde et sæt love og regulativer vedrørende vores behandling af betalingstransaktioner. Nogle af de data, vi indsamler om dig, når du bruger vores tjeneste, vil blive brugt til at overholde disse juridiske og lovgivningsmæssige forpligtelser.

Se tabellen herunder for at få mere at vide om, hvilke data vi bruger til at overholde juridiske og lovgivningsmæssige forpligtelser.

 

Formålet med behandlingen

Juridisk grundlag

Personlige oplysninger, der behandles

Til at overholde vores juridiske forpligtelser under gældende regler om hvidvaskning af penge til at overvåge betalinger behandlet af os og rapportere mistænkelige betalinger til politiet eller lignende myndigheder. 

Overholde juridiske forpligtelser.

Identificerende oplysninger, identificerende ordreoplysninger, økonomiske oplysninger, enhedsoplysninger.

Til at overholde vores juridiske forpligtelser til at rapportere statistikker til myndighederne om blandt andet ulovlige transaktioner. 

Overholde juridiske forpligtelser.

Identificerende oplysninger, identificerende ordreoplysninger, økonomiske oplysninger, enhedsoplysninger.

Til at overholde vores juridiske forpligtelser til at kontakte dig, såfremt der opstår en situation, der kan have indflydelse på dine økonomiske interesser, eller at informere dig om ændringer i vilkårene for brug af tjenesten, såfremt du bruger en tjeneste med betaling ved direkte debitering.

Overholde juridiske forpligtelser.

Identificerende oplysninger.

Til at overholde vores juridiske forpligtelser til at foretage kend din-kunde-tjek af dig, når du bruger vores betalingsservice med direkte debitering, inklusive screening af dine personlige oplysninger mod lister over politisk eksponerede personer (“PEP”) og lister over personer, der er underlagt sanktioner.

Overholde juridiske forpligtelser.

Identificerende oplysninger og, hvor det er relevant, kopi af dit pas og andre dokumenter, der bekræfter din identitet og/eller adresse.


Til at overholde vores juridiske forpligtelser i henhold til bogføringslovgivningen, i henhold til hvilken vi er forpligtet til at opbevaring dine personlige oplysninger vedrørende en betaling.

Overholde juridiske forpligtelser.


Identificerende oplysninger, identificerende ordreoplysninger, økonomiske oplysninger.

 

Udvikling af ydeevne og virksomhed

Hos Trustly bestræber vi os altid på at give dig den bedst mulige brugeroplevelse. For at det kan ske, behandler vi dine personlige oplysninger for at sikre, at vores tjeneste fungerer korrekt og for at løse eventuelle problemer, der kan opstå i tjenesten. Vi bruger også personlige oplysninger til at sikre, at tjenesten præsenteres for dig på den mest indbydende måde og til at forstå, hvordan vi kan udvikle vores tjeneste for at skabe endnu bedre produkter.

Se tabellerne herunder for at få mere at vide om, hvilke data vi bruger til formålene at udvikle ydeevnen og virksomheden.

 

Formålet med behandlingen

Juridisk grundlag

Personlige oplysninger, der behandles

Til at foretage fejlfinding i tjenesten i tilfælde af manglende ydeevne.

Forfølge vores legitime interesse i at foretage fejlfinding i tjenesten for at levere en tjeneste til dig, der fungerer.

Identificerende oplysninger, identificerende ordreoplysninger, økonomiske oplysninger, enhedsoplysninger og oplysninger om adfærd.

Til at foretage analyser af, hvordan du bruger vores tjeneste.

Forfølge vores legitime interesse i at udvikle vores organisation, så vi fortsat kan tilbyde dig de bedst mulige produkter og tjenester.

Identificerende oplysninger, identificerende ordreoplysninger, økonomiske oplysninger, enhedsoplysninger og oplysninger om adfærd.

Til at tilpasse præsentationen af grænsefladen, såsom sprog og fremtoningen af den tjeneste, vi bruger til at kommunikere med dig, afhængigt af hvilken enhed du bruger.

Forfølge vores legitime interesse i at tilpasse, hvordan tjenesten præsenteres for dig.

Enhedsoplysninger og identificerende oplysninger.

 

Hændelsesstyring og sikkerhed

Vi kan behandle dine personlige oplysningerne til formålene at administrere hændelser og mindste risikoen for, at tjenesten anvendes til svigagtige og andre ulovlige handlinger.

Se tabellen herunder for at få mere at vide om, hvilke data vi bruger til hændelsesstyring og sikkerhedsmæssige formål.

 

Formålet med behandlingen

Juridisk grundlag

Personlige oplysninger, der behandles

Til at bekræfte din identitet med det formål at forhindre, at vores tjeneste bruges til svindel eller lignende ulovlige handlinger.

Overholde juridiske forpligtelser og forfølge vores legitime interesse i at forebygge og afsløre kriminalitet, såsom svindel.

Identificerende oplysninger, identificerende ordreoplysninger, økonomiske oplysninger, enhedsoplysninger.

Til at beskytte dine personlige oplysninger og forhindre, at tjenesten bliver mål for eksterne cyberangreb (såsom DDoS-angreb).

Forfølge vores legitime interesse i at beskytte dine personlige oplysninger og sikre, at vores tjeneste fungerer efter hensigten i tilfælde af et cyberangreb.

Identificerende oplysninger, identificerende ordreoplysninger, økonomiske oplysninger, enhedsoplysninger.


Til at overholde vores kontraktlige forpligtelser til at informere om hændelser.


Kontraktlig forpligtelse.


Identificerende oplysninger, identificerende ordreoplysninger, økonomiske oplysninger, enhedsoplysninger.


Til at overholde vores forpligtelser til at rapportere visse hændelser til det svenske finanstilsyn og til den svenske datatilsynsmyndighed. 

Overholde juridiske forpligtelser.


Identificerende oplysninger, identificerende ordreoplysninger, økonomiske oplysninger, enhedsoplysninger.

Til at etablere, udøve og/eller forsvare Trustly mod retskrav.

Forfølge vores legitime interesse i at etablere, udøve og/eller forsvare juridiske krav.

Identificerende oplysninger, identificerende ordreoplysninger. 

Økonomiske oplysninger, enhedsoplysninger.

 

Cookies

Når du bruger vores tjeneste, kan vi angive cookies på din enhed. Data genereret fra cookies er med til at give dig en bedre brugeroplevelse.

Læs vores politik om cookies, som du finder her , for at få mere at vide om vores brug af cookies.

I tabellen nedenfor finder du flere oplysninger om, hvordan vi bruger de data, der genereres fra cookies, når du bruger vores tjeneste.

 

Formålet med behandlingen

Juridisk grundlag

Personlige oplysninger, der behandles

For at skabe en hurtig og praktisk oplevelse har Trustly udviklet en såkaldt “husk mig-funktion”, der gør det muligt for os at huske dig, og hvordan du gerne vil bruge vores tjeneste. Hvis du vælger at aktivere denne funktionalitet, husker vi dig på den enhed, du brugte, så vi kan give dig en hurtigere betalingsoplevelse, næste gang du vælger at betale ved hjælp af Trustly. Når du aktiverer funktionaliteten, giver du os derudover samtykke til at informere din bank om, at du i en periode på 90 dage tillader os at hente dine kontosaldi. Når du har iværksat en betaling ved hjælp af Trustly, bruger vi udelukkende denne adgang til at tjekke på hvilke konti, der er dækning til at gennemføre den betaling, du har anmodet om. Hvis du vælger at aktivere denne visning, giver dig også mulighed for at se dine saldi.

Dit samtykke. Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage, og dermed deaktivere funktionaliteten, gøres det nemmest ved, at du klikker på [Skift], når du ønsker at foretage en betaling via Trustly, og derefter klikker på [Fjern]. Alternativt kan du kontakte vores supportfunktion her, så hjælper de dig.

Enhedsoplysninger, adfærdsoplysninger.

 

Hvordan indsamler vi dine personlige oplysninger, når du bruger tjenesten?

Når du bruger vores tjeneste, indsamler vi dine personlige oplysninger direkte fra dig samt fra din bankgrænseflade (f.eks. netbank) eller via et API leveret af din bank i henhold til vores aftale. Derudover indsamler vi også personlige oplysninger fra din leverandør og, afhængigt af til hvilket formål tjenesten bruges, fra eksterne tredjeparter. Sidstnævnte kan f.eks. forekomme, når vi har brug for at bekræfte din identitet og/eller opdatere/supplere kontaktoplysninger via officielle tjenesteudbydere af identitetsbekræftelse eller lignende udbydere. Derudover genererer vores betalingssystem personlige data, såsom et ordre-id-nummer, når du bruger vores tjeneste.

Trustly videresælger derudover betalingstjenester leveret af tredjepartsudbydere af betalingstjenester. Når sådanne betalingstjenester videresælges, indhenter Trustly personlige oplysninger om dig fra sådanne udbydere. Kontakt den relevante udbyder for at få mere at vide om, hvilke personlige oplysninger en tredjepartsudbyder af betalingstjenester deler med Trustly.

4.2. Når du er kunderepræsentant

Trustly behandler personlige oplysninger vedrørende repræsentanter for vores kunder, som er leverandører eller udbyder af anden betalingsservice, der videresælger vores tjeneste via deres kanaler. Denne behandling sker hovedsageligt for at administrere forretningsforholdet og overholde vores juridiske forpligtelser til at udføre såkaldte kend-din-kunde-tjek af vores kunder.

I dette afsnit finder du mere specifikke oplysninger om, hvordan vi behandler dine oplysninger, såfremt du er kunderepræsentant.

 

Formålet med behandlingen

Juridisk grundlag

Personlige oplysninger, der behandles

Til at indgå, administrere og opretholde et forretningsforhold med dig og den virksomhed, du repræsenterer, og til at videregive vigtige oplysninger om vores tjeneste, der ikke betrages som marketing.

Kontraktlig forpligtelse og for at forfølge vores legitime interesse i at kommunikere med dig, administrere og opretholde kontakt med dig og den virksomhed, du repræsenterer, samt til at få bekræftet, at de oplysninger, vi har om dig, er opdaterede eller hvis vi har brug for at videregive oplysninger til dig om vores tjeneste, som vi skønner, det er vigtigt, du er opmærksom på.

Identificerende oplysninger.

For at forbedre vores tjeneste kan vi sende dig kundetilfredshedsundersøgelser. I disse undersøgelser bliver du bl.a. bedt om at evaluere os og/eller vores tjeneste.

Forfølge vores legitime interesse i at forbedre vores tjeneste, så vi kan levere en bedre tjeneste og udvikle nye tjenester baseret på svarene fra undersøgelsen.

Identificerende oplysninger.

Til at markedsføre vores tjeneste, hvis du f.eks. viser interesse i vores tjeneste ved at besøge vores websites (se afsnit 4.3 for at få mere at vide), eller hvis vi mener, at du som potentiel kunderepræsentant kan være interesseret i vores tjeneste. Det er altid muligt på en nem og praktisk måde at fravælge markedsføring ved at klikke på “Afmeld” i de mails, du modtager fra os eller vores reklamebureauer, eller ved at gøre indsigelse mod behandling af dine personlige oplysninger til dette specifikke formål.

Forfølge vores legitime interesse i at markedsføre vore tjeneste til kommercielle formål og til at tilbyde vores tjeneste eller nye tjenester, som vi mener, at du som nuværende og/eller potentiel kunderepræsentant kan have interesse i.

Identificerende oplysninger, adfærdsoplysninger.

For at overholde vores juridiske forpligtelser til at foretage kend-din-kunde-tjek af vores kunder, herunder screening af dine personlige oplysninger mod PEP-lister og lister over personer, der er underlagt sanktioner.

Overholde juridiske forpligtelser.

Identificerende oplysninger og, hvor det er relevant, kopi af dit pas og andre dokumenter, der bekræfter din identitet og/eller adresse.

 

Hvordan indsamler vi dine personlige oplysninger, når du er kunderepræsentant?

Når du kontakter os med det formål at indgå et potentielt forretningsforhold vedrørende vores tjeneste, indsamler vi de personlige oplysninger, du afgiver til os, såsom kontaktoplysninger, fra mails og aftaler. Vi indsamler også personlige oplysninger afgivet af dig, hvis du f.eks. har videregivet dine kontaktoplysninger til os i forbindelse med kampagner, du gerne vil deltage i, eller hvidbøger, du gerne vil modtage. Derudover kan vi indsamle dine kontaktoplysninger i din egenskab af potentiel kunderepræsentant fra tredjepartsleverandører af kunderegistre med det formål at markedsføre vores tjeneste overfor dig, hvis vi mener, du kan have en interesse i vores tjeneste.

Når vi foretager kend-din-kunde-tjek af vores kunder, anmoder vi kunderne om at afgive oplysninger, såsom kopi af deres retmæssige ejeres og direktørers pas.

Udover de oplysninger, vi modtager fra dig, indsamler vi også personlige oplysninger om dig via cookies, hvis du besøger vores websites (se afsnit 4.3 for at få mere at vide).

4.3. Når du besøger vores websites eller kontakter vores support/klageafdeling

Vi sætter pris på din feedback, og vi vil gerne høre, hvad vi kan gøre for at forbedre vores tjeneste. Derfor har Trustly en kundeplatform, som du kan bruge til at komme i kontakt med os. Når du gør det, indsamler vi visse personlige oplysninger om dig. 

Trustly bruger også cookies på vores websites, så vi kan levere en velfungerende, personlige og brugervenlig oplevelse. Læs vores politik om cookies, som du finder her, for at få mere at vide om vores brug af cookies.

I dette afsnit finder du mere specifikke oplysninger om, hvordan vi behandler dine oplysninger i tilfælde af, du som enkeltperson kontakter vores support og/eller klageafdeling, eller hvis du besøger vores website. 

 

Formålet med behandlingen

Juridisk grundlag

Personlige oplysninger, der behandles

Til at hjælpe dig med dit spørgsmål eller dine bekymringer i tilfælde af, du kontakter vores support og/eller klageafdeling, enten via vores website eller ved at sende os en mail.

Forfølge vores legitime interesse i at interagere med dig i tilfælde af f.eks. spørgsmål eller klager.

Identificerende oplysninger.

For at indstille cookies på din enhed, når du besøger og interagerer med vores websites. Vi bruger de data, der genereres fra cookies, til adskillige formål, såsom at få vores websites til at fungere korrekt, til at indsamle statistikker over, hvordan du bruger og interagerer med vores websites for at forbedre sitets funktionalitet samt til business-to-business-markedsføring.

Forfølge vores legitime interesse i at levere et velfungerende og funktionelt website til dig og til at indsamle webstatistikker af kommercielle årsager. Derudover forfølger vi vores legitime interesse i at markedsføre vores tjeneste til potentielle kunder.

Enhedsoplysninger, adfærdsoplysninger.

Hvordan indsamler vi dine personlige oplysninger, når du kontakter vores support og/eller klageafdeling eller bruger vores websites?

Hvis du kontakter os, behandler vi dine personlige oplysninger ved at indsamle dine kontaktoplysninger gennem det medie, hvor du vælger at kontakte os, dvs. via mail, post eller på anden vis. Når du besøger vores websites, indsamler vi ligeledes dine personlige oplysninger ved at angive cookies på din enhed og dermed indsamle oplysninger i overensstemmelse med vores politik om cookies.

4.4. Andre situationer

Uanset hvem du er, kan vi også behandle dine personlige oplysninger med det formål at imødekomme dine rettigheder som den registrerede i henhold til GDPR og til at etablere, udøve og forsvare os mod retskrav. Se herunder for at få mere at vide.

 

Formålet med behandlingen

Juridisk grundlag

Personlige oplysninger, der behandles


For at imødekomme dine rettigheder i henhold til GDPR og anden gældende databeskyttelseslovgivning. Hvis du som den registrerede kontakter os og ønsker at få oplyst, hvilke oplysninger vi har indsamlet om dig, bliver du bedt om at bekræfte din identitet for at forhindre videregivelse af personlige oplysninger til den forkerte person.


Overholde juridiske forpligtelser og forfølge vores legitime interesse i at få din identitet bekræftet for at forhindre videregivelse af personlige oplysninger til den forkerte person.


Identificerende oplysninger, identificerende ordreoplysninger. 

Økonomiske oplysninger, enhedsoplysninger.

Til at håndtere klager eller etablere, udøve og/eller forsvare Trustly mod retskrav.

Forfølge vores legitime interesse i at behandle klager eller etablere, udøve og/eller forsvare retskrav.

Identificerende oplysninger, identificerende ordreoplysninger. 

Økonomiske oplysninger, enhedsoplysninger.

5. Hvem deler vi dine personlige oplysninger med?

De oplysninger, vi indsamler om dig, kan blive delt med forskellige kategorier af modtagere, afhængigt af til hvilket formål dataene blev indsamlet. I dette afsnit kan du læse mere om, hvordan vi deler personlige oplysninger tilhørende slutbrugere, kunderepræsentanter og besøgende på websites samt andre personer, der kontakter vores support og/eller klageafdeling. 

Når Trustly deler dine personlige oplysninger med tredjeparter, sker det som hovedregel på en ansvarlig måde og i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

5.1. Generelt

Trustly-koncernen

Uanset hvem du er, kan dine personlige oplysninger blive delt med virksomheder, der er en del af Trustly-koncernen, når der er behov for at imødekomme det formål, dataene blev indsamlet til. Denne deling af data sker på baggrund af vores legitime interesse i at dele data inden for koncernen af kommercielle årsager, til overholdelse af gældende standarder og organisatoriske årsager. 

5.2. Når du bruger vores tjeneste

Din leverandør

Vi videregiver oplysninger om betalingerne til forhandleren med henblik på, at forhandleren kan verificere betalingerne og derved f.eks. frigive købte varer. Hvilken type oplysninger, vi sender til din leverandør, afhænger af transaktionstypen og hvordan din leverandør integrerer tjenesten i deres system.

Identificerende oplysninger og/eller økonomiske oplysninger kan også blive videregivet til din leverandør, så din leverandør kan bekræfte din identitet, når tjenesten anvendes til identitetsbekræftelse og/eller kontobekræftelse. Vi deler disse oplysninger med leverandøren, hvis leverandøren er juridisk forpligtet til at bekræfte din identitet for at forhindre hvidvaskning af penge, svindel eller andre kriminelle handlinger eller for at overholde andre potentielle juridiske og/eller lovgivningsmæssige krav pålagt leverandøren. I visse situationer kan vi også dele dine personlige oplysninger, hvis leverandøren har en legitim interesse i at bekræfte din identitet, eller hvis du rent faktisk er indehaver af bankkontoen. Identificerende oplysninger kan f.eks. blive delt med leverandøren, så leverandøren kan tilbyde dig en bedre brugeroplevelse ved på forhånd at udfylde oplysninger om leveringsadresse i leverandørens kassefunktion.

Vi deler dine personlige oplysninger med leverandøren med den begrundelse, at det er nødvendigt for, at vi kan overholde vores kontraktlige forpligtelser og som følge af vores legitime interesse i at gennemføre transaktionen samt leverandørens legitime interesse i eller juridiske forpligtelse til at bekræfte betalinger og/eller din identitet. Derudover er vores legitime interesse i at dele dine personlige oplysninger med din leverandør nogle gange baseret på dit ønske om at dele dine personlige oplysninger med leverandøren, så du kan bekræfte din identitet, bankkonto og/eller bruge leverandørens tjeneste, hvilket vi tilbyder en simpel og praktisk løsning på.

Tredjepartsudbydere af betalingstjenester

Når vi tilbyder vores tjenester, kan andre tredjepartsudbydere af betalingstjenester være involveret. Hvis det er tilfældet, deler vi dine personlige oplysninger med sådanne tredjepartsudbydere med det formål, at udbyderen videregiver oplysningerne til leverandøren. Såfremt vi ikke deler oplysningerne med tredjepartsudbyderen af betalingstjenester, når denne er en del af betalingskæden, vil det ikke være muligt for dig at gennemføre transaktionen.

Vi deler dine personlige oplysninger med en tredjepartsudbyder af betalingstjenester med den begrundelse, at det er nødvendigt for, at vi kan overholde vores kontraktlige forpligtelser og som følge af vores legitime interesse i at gennemføre transaktionen.

Kontakt den relevante udbyder for at få mere at vide om, hvilke personlige oplysninger en tredjepartsudbyder af betalingstjenester deler med Trustly. 

Myndigheder og banker

For at vi kan gennemføre transaktionen, når du bruger vores tjeneste, har vi brug for at videregive nogle af dine personlige oplysninger til din bank og andre banker, der er en del af betalingskæden. Denne behandling sker med den begrundelse, at det er nødvendigt for, at vi kan overholde vores kontraktlige forpligtelser og som følge af vores legitime interesse i at gennemføre transaktionen og med henblik på fejlfinding i forbindelse med betalinger.

Vi kan også være nødt til at dele dine personlige oplysninger og oplysninger vedrørende betalinger med politiet, skattevæsnet og andre relevante myndigheder samt muligvis din bank og/eller andre banker, der er en del af betalingskæden. Det sker, hvis det er nødvendigt at undersøge betalingstransaktioner for at forhindre og afsløre brud på lovgivningen til bekæmpelse af hvidvaskning af penge, ulovlig brug af tjenesten og andre kriminelle handlinger. Når vi deler dine personlige oplysninger med myndighederne til disse formål, sker det på grundlag af vores forpligtelse til at overholde de juridiske forpligtelser, som vi er underlagt. Når vi deler dine personlige oplysninger med din bank og/eller andre banker, der er en del af betalingskæden, sker det på grundlag af vores legitime interesse i at forhindre svindel eller andre kriminelle handlinger.

Andre tredjeparter, som vi samarbejder med

For at kunne gennemføre transaktionen, når du bruger vores tjeneste, kan det være nødvendigt for os at dele dine personlige oplysninger med samarbejdspartnere, såsom officielle udbydere at tjenester til bekræftelse af identitet og lignende tjenesteudbydere, for at bekræfte din identitet og/eller opdatere/supplere dine kontaktoplysninger. Vi deler dine personlige oplysninger med sådanne tredjeparter med den begrundelse, at der er nødvendigt for, at vi kan overholde vores kontraktlige forpligtelser og som følge af vores legitime interesse i at gennemføre transaktionen, vores juridiske interesse i at bekræfte din identitet, hvis du bruger vores betalingstjeneste med direkte debitering, og, i visse tilfælde, leverandørens juridiske forpligtelse til at bekræfte din identitet.

Hvis du bruger vores betalingstjeneste med direkte debitering, kan det også være nødvendigt, at vi deler dine personlige oplysninger med udbydere af sanktions- eller PEP-lister for at screene dine personlige oplysninger mod sådanne lister. Hvis det er tilfældet, deler vi dine personlige oplysninger med den begrundelse, at det er nødvendigt for, at vi kan overholde vores juridiske forpligtelser.

Derudover kan det fra tid til anden også være nødvendigt, at vi deler dine personlige oplysninger med skybaserede tjenesteudbydere, såsom udbydere af teknisk serverkapacitet. Det sker med det formål at levere tjenesten og/eller for at forbedre tjenesten, f.eks. ved hjælp af analyse og test af data. Derudover kan vi også dele dine personlige oplysninger med andre tredjepartsudbydere, f.eks. til formål vedrørende it-sikkerhed.

Når dine personlige oplysninger deles med en sådan tredjepart, fungerer denne typisk som databehandler af dine personlige oplysninger, hvilket betyder, at tredjeparten behandler dine personlige oplysninger på vegne af os og i overensstemmelse vores anvisninger.

5.3. Når du er kunderepræsentant

Hvis du er kunderepræsentant, kan det være nødvendigt, at vi deler dine personlige oplysninger med udbydere af sanktions- eller PEP-lister for at screene dine personlige oplysninger mod sådanne lister. Hvis det er tilfældet, deler vi dine personlige oplysninger med den begrundelse, at det er nødvendigt for, at vi kan overholde vores juridiske forpligtelser.

Derudover kan det fra tid til anden også være nødvendigt, at vi deler dine personlige oplysninger med skybaserede tjenesteudbydere, såsom udbydere af teknisk serverkapacitet og CRM-udbydere. Det sker med det formål at levere tjenesten og/eller for at forbedre tjenesten, f.eks. ved hjælp af analyse og test af data.

Derudover kan vi også dele dine oplysninger med tredjepartsudbydere, såsom eksterne reklamebureauer. Vi deler disse oplysninger med den begrundelse, at vi har en legitim interesse i at markedsføre produkter og tjenester, som du har vist interesse for, via professionelle reklamebureauer.

5.4. Når du besøger vores websites eller kontakter vores support/klageafdeling

Dine personoplysninger kan blive delt med tredjepartsudbydere, såsom eksterne reklamebureauer. Vi deler disse oplysninger med den begrundelse, at vi har en legitim interesse i at markedsføre produkter og tjenester, som du har vist interesse for, via professionelle reklamebureauer. Vi kan også dele dine personoplysninger med andre tredjepartsudbydere af analyseværktøjer baseret på vores legitime interesse i at give dig en behagelig brugeroplevelse, når du interagerer med vores websites.

Derudover kan det fra tid til anden også være nødvendigt, at vi deler dine personlige oplysninger med skybaserede tjenesteudbydere, såsom udbydere af teknisk serverkapacitet.

6. Hvor længe behandler vi dine personoplysninger?

Vi behandler dine personlige oplysninger, så længe det er nødvendigt for at overholde det formål, til hvilket dataene blev indsamlet. Den maksimale periode, vi opbevarer dine oplysninger, afhænger af, hvem du er. Personlige oplysninger om vores slutbrugere opbevares generelt ikke i mere end syv (7) år for at overholde bogføringskrav. Personlige oplysninger om kunderepræsentanter opbevares som hovedregel ikke i mere end fem (5) år fra forretningsforholdets ophør. Bemærk dog, at i løbet af denne periode vil oplysningerne ikke blive brugt til alle formålene beskrevet ovenfor. Perioderne kan være kortere, afhængigt af det formål oplysningerne blev indsamlet til. Ét sæt data, såsom økonomiske oplysninger, vil f.eks. blive behandlet til adskillige formål, og til nogle formål behandles de muligvis kun i en meget kort periode, mens de til andre formål behandles i længere perioder.

Trustly har implementeret forskellige tekniske og organisatoriske foranstaltninger, såsom automatisk sletning af oplysninger og adgangsbegrænsning til det system, hvor personlige oplysninger opbevares, for at sikre, at oplysningerne ikke bruges i en længere periode, end det er nødvendigt til de respektive formål, oplysningerne blev indsamlet til.

7. Hvor og hvordan opbevarer vi dine personlige oplysninger?

Vi opbevarer typisk dine personlige oplysninger på servere placeret i EU/EØS. Fra tid til anden kan en slutbrugers leverandør og/eller andre tredjeparter, som vi deler dine oplysninger med, imidlertid være bosiddende uden for EU/EØS. Dette gælder også i tilfælde, hvor vi deler dine personlige oplysninger med vores virksomheder i Storbritannien og USA, der er en del af Trustly-koncernen. Hvis dine personlige oplysninger overføres til og behandles af en slutbrugers leverandør, indenfor Trustly-koncernen eller til en tredjepart i et land udenfor EU/EØS, træffer vi alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at dine oplysninger behandles med et højt niveau sikkerhed, hvor der opretholdes et passende niveau af beskyttelse, og der er truffet rimelige beskyttelsesforanstaltninger på linje med kravene i gældende databeskyttelseslovgivning, såsom GDPR. Disse beskyttelsesforanstaltninger består af én af følgende retlige mekanismer: sikring af, at landet udenfor EU/EØS er underlagt en beslutning om tilstrækkeligt beskyttelsesniveau fra Europa-Kommissionen eller ved at implementere Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. En kopi af den relevante mekanisme kan udleveres på anmodning ved at benytte de kontaktoplysninger, der er anført til sidst i vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger. 

Vi har kontorer i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Spanien, Finland, Portugal, Malta og USA. Medarbejdere og repræsentanter for Trustly i disse lande kan, hvis deres jobbeskrivelser/opgaver kræver det, tilgå dine personlige oplysninger. Alle personlige oplysninger, der tilgås fra disse lokationer, er beskyttet af EU's databeskyttelsesstandarder og krypteres, når de overføres via internettet. 

Vi træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at dine personlige oplysninger beskyttes med et højt niveau af sikkerhed, der er passende i forhold til de risici, der er forbundet med behandlingen og den fysiske og elektroniske opbevaring af oplysningerne og proceduremæssige foranstaltninger til at beskytte oplysningerne.

For at overholde det formål, oplysningerne blev indsamlet til (se afsnit 4 for at få mere at vide), begrænser vi adgangen til dine personlige oplysninger til de medarbejdere, Trustly-repræsentanter og tredjeparter, der har brug for at kende dine oplysninger.

Når dine personlige oplysninger overføres via internettet, beskyttes de ved hjælp af TLS-kompatible tjenester. De TLS-kompatible tjenester bruger branchens konfigurationer af bedste praksis og overholder brancheanerkendte standarder.

8. Profilering og automatisk beslutningstagning

Fra tid til anden bruger Trustly profilering og automatisk beslutningstagning til levering af vores tjenester. I dette afsnit kan du læse mere om, hvornår og hvordan vi bruger disse foranstaltninger. 

"Profilering" er, når personlige oplysninger automatisk behandles med det formål at evaluere personlige aspekter i forbindelse med en person, for eksempel en persons økonomiske situation eller personlige præferencer. "Automatisk beslutningstagning" er, når automatiske metoder midler uden menneskelig indgriben bruges til at træffe en beslutning i forhold til en person, for eksempel automatisk afslag på en kreditansøgning online.

8.1. Når du bruger vores tjeneste

Når vi leverer vores betalingstjeneste med direkte debitering til dig, kan vi bruge automatisk beslutningstagning og/eller profilering til vurdere risici forbundet med betalinger. Når du bruger denne tjeneste, er værdien af betalinger med direkte debitering, som du kan anmode om, i en bestemt periode begrænset til et fastsat beløb. Hvis denne grænse nås, behandler vi i stedet automatisk din betaling som en standardindbetaling. Derudover kan vi bruge automatisk beslutningstagning, herunder profilering, med det formål at overholde vores juridiske forpligtelser i forhold til bekæmpelse af hvidvaskning af penge til at overvåge dine betalinger, der behandles af os. Behandlingen af dine personlige oplysninger i denne automatiske beslutningstagning sker med den begrundelse, at der er nødvendigt for, at vi kan overholde vores kontraktlige forpligtelser overfor dig til at gennemføre betalinger eller for at overholde lovgivningsmæssige krav, alt efter hvad der er tilfældet.

8.2. Når du er kunderepræsentant

Vi kan bruge profilering til at evaluere potentielle kundeemner, f.eks. ved at vurdere dig baseret på, hvor stor interesse, du har udvist for Trustly, såsom antal besøg på vores website, om du har tilmeldt dig informationsmateriale på vores websites osv. Behandlingen af dine personlige oplysninger i denne profilering er baseret på vores kommercielle, legitime interesse i at nå ud til vores potentielle eller nuværende kunder, som har udvist en interesse for Trustly og vores tjeneste.

8.3. Når du besøger vores websites eller kontakter vores support/klageafdeling

Vi foretager ikke profilering eller automatisk beslutningstagning, når du besøger eller interagerer med vores websites.

9. Dine rettigheder

I henhold til gældende databeskyttelseslovgivning har du flere rettigheder. Du har følgende rettigheder:

Ret til adgang til dine oplysninger: Du kan få oplyst hos Trustly, hvilke personlige oplysninger vi har indsamlet, hvorfor vi har indsamlet dem osv.

Ret til berigtigelse: Du har ret til at få personlige oplysninger, vi behandler om dig, rettet, hvis nogen af dem er unøjagtige.

Ret til sletning (“retten til at blive glemt"): Du kan anmode om, at Trustly sletter personlige oplysninger, vi har indsamlet om dig. Under visse omstændigheder er Trustly forpligtet til at slette oplysningerne.

Ret til begrænsning: Under visse omstændigheder kan du anmode om, at Trustly begrænser behandlingen af dine personlige oplysninger, f.eks. hvis du bestrider nøjagtigheden af de personlige oplysninger, vi behandler. Herefter skal vi begrænse behandlingen, mens vi verificerer nøjagtigheden af din anmodning.

Ret til indsigelse: Du kan gøre indsigelse mod den behandling af dine personlige oplysninger, som Trustly udfører med juridisk grundlag i vores legitime interesse som angivet ovenfor i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger, inklusive profilering vi har foretaget på basis af vores legitime interesse, hvorved vi skal vurdere, om vi fortsat kan behandle dine personlige oplysninger. Du har også ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine data til direkte markedsføring, hvilket inkluderer profilering i det omfang, det vedrører direkte markedsføring, hvorved dine personlige oplysninger ikke længere behandles til sådanne formål. 

Ret til dataportabilitet: Du kan anmode om, at Trustly udleverer alle de personlige oplysninger, Trustly behandler om dig. I nogle tilfælde er vi forpligtet til at efterkomme denne anmodning og udlevere de personlige oplysninger, vi behandler om dig.

Sådan indgiver du en klage: Hvis du er utilfreds med vores håndtering af dine personlige oplysninger, kan du indgive en klage til det svenske datatilsyn, som er øverste tilsynsmyndighed for Trustly i EU. Du kan også indgive en klage til databeskyttelsesmyndigheden i dit hjemland i EU. Hvis du er hjemmehørende i Storbritannien, kan du indgive en klage til den britiske datatilsynsmyndighed.

10. Hvem skal du kontakte?

Trustly er ansvarlig (dataansvarlig) for behandlingen af dine personlige oplysninger og har udpeget en databeskyttelsesrådgiver (DPO), der er ansvarlig for at overvåge vores overholdelse af gældende databeskyttelseslovgivning. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at udøve dine rettigheder forklaret ovenfor. Det kan du gøre ved enten at sende en anmodning til vores supportteam ved at udfylde denne onlineformular https://services.trustlylabs.com/contact-support/ eller ved at sende en mal til vores databeskyttelsesrådgiver på dpo@trustly.com.

11. Ændringer i denne politik til beskyttelse af personlige oplysninger

Tjek denne politik til beskyttelse af personlige oplysninger, hver gang du foretage en transaktion ved hjælp af vores tjenester, idet opdateringer kan inkludere yderligere behandlingsaktiviteter, vi påtænker at udføre fremover.